Staķa komandējumus atzīst par atbilstošiem normatīvajiem aktiem

Iepriekšējā Rīgas domes priekšsēdētāja Mārtiņa Staķa (PP) komandējumi bijuši atbilstoši normatīvajiem aktiem, secināts pašvaldības veiktajā iekšējā pārbaudē.

“Atbilstoši Pašvaldību likuma 17.pantam domes priekšsēdētājs ir augstākā politiskā amatpersona pašvaldībā, un attiecīgi viņam nav augstākas amatpersonas, kas varētu pildīt Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.969 minētā darba devēja funkcijas, sekojoši par Rīgas domes priekšsēdētāja došanos komandējumos lemj pats priekšsēdētājs,” teikts pārbaudes secinājumos.

Pārbaudē secināts, ka Rīgas mēra komandējumi laikā no 2020.gada 2.oktobra ir notikuši atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Tāpat arī pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbinieki, kuri gatavoja un saskaņoja šo komandējumu dokumentāciju, ir rīkojušies atbilstoši savai kompetencei un spēkā esošajam tiesiskajam regulējumam.

Saistībā ar 16 komandējumiem, kurus apstiprinājis pats Staķis, secināts, ka atbilstoši tiesiskajam regulējumam Rīgas domes priekšsēdētājam nav pienākums iesniegt iesniegumu un komandējuma pārskatu, savukārt pēc starptautiskā komandējuma amatpersonas birojs informē pašvaldības protokolu par attiecīgā komandējuma norisi un sniedz tā izvērtējumu.

Reizē atsevišķos gadījumos ir sniegti komandējumu pārskati, kurus saskaņā ar tiesisko regulējumu ir sagatavojis kāds no darbiniekiem, kas ir devies konkrētajā komandējumā kopā ar Rīgas mēru, atspoguļojot arī viņa veikumu un komandējuma kopējo vērtējumu.

Par komandējumu uz Tamperi Pasaules hokeja čempionāta laikā no 27.maija līdz 29.maijam pārskatu sagatavojis Rīgas domes priekšsēdētājs pats.

Pārbaudes ziņojuma, kas tapis uz 10 lappusēm, secinājumu daļā atzīmēts, ka Rīgas mērs atbilstoši Pašvaldību likumam pārstāv pašvaldību vietējā un starptautiskā līmenī, līdz ar to viņa došanās komandējumos ir saistīta ar amata pienākumu veikšanu.

Tāpat pašvaldību likums paredz Rīgai kā Latvijas galvaspilsētai arī uzdevumu piedalīties starptautiski un nacionāli nozīmīgu pasākumu organizēšanā un galvaspilsētas starptautiskā tēla stiprināšanā, kā arī pašvaldība var sadarboties ar citu valstu pašvaldībām, atzīmēts pārbaudes secinājumos.

Arī atbilstoši MK noteikumiem jeb saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem

Staķis bijis tiesīgs doties norādītajos komandējumos pārstāvēt pašvaldību, galvaspilsētu Rīgu un tās intereses gan nacionāli, gan starptautiski.

Pārbaudē arī ir atsauce uz Rīgas pilsētas izpilddirektora izdotajiem iekšējiem noteikumiem par komandējumiem. No tiem esot secināms, ka par darbinieku komandējumiem lemj darba devējs, savukārt par Rīgas domes deputātu komandējumiem lemj Rīgas domes priekšsēdētājs.

Pārbaudi veica Rīgas pašvaldības Centrālās administrācijas Iekšējo pārbaužu un korupcijas novēršanas nodaļa sadarbībā ar Juridiskās pārvaldes Administratīvā procesa un iekšējās kontroles nodaļu.

Pārbaude tika veikta, pamatojoties uz Rīgas pilsētas izpilddirektora Jāņa Langes rezolūciju, kas tika izdota pēc Rīgas domes attiecīgā lēmuma.

Kā ziņots, Rīgas dome iepriekš uzdeva Langem organizēt pārbaudi par Staķa komandējumiem. Tas tika nolemts pēc opozīcijas deputāta Viestura Zepa (LA) priekšlikuma.

Kā ziņots, Zeps vērsies Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā (KNAB) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) ar aicinājumu vērtēt iespējami prettiesisku domes priekšsēdētāja rīcību savu un citu domes deputātu komandējumu organizēšanā.

Lasiet arī: Partijas Rīgā var vienoties par veicamajiem darbiem; domstarpības par amatiem

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas