Tiesa atceļ KNAB sargāto anonimitāti Ventspils vēlēšanu aģitācijā

Ventspils opozicionāro politiķu grupa – pilsētas domes deputāti Ģirts Valdis Kristovskis un Dace Korna, deputātu kandidāti Aivis Landmanis un Ivars Landmanis – ir panākuši, ka tiek atcelts vairāk nekā dīvains Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja lēmums.

Tas noteica ierobežotas pieejamības informācijas statusu un informācijas izmantošanas ierobežošanu lietā par anonīmo aģitāciju, kas tika veikta 2021.gada Ventspils valstspilsētas pašvaldības vēlēšanās. 

Savā paziņojumā masu medijiem Kristovskis, Korna un Landmaņi informē, ka 2023.gada 14. jūnijā Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nama tiesnese Līga Bikseniece-Martinova lietā Nr.A420248122 (A-00656-23/4) ir pieņēmusi spriedumu, kas apmierina viņu kopējo pieteikumu par KNAB 2022.gada 14.jūlija lēmuma (par anonīmā aģitācijas izdevuma Ko visādi ventspilnieki.lv tev nestāsta izdošanu un izplatīšanu Ventspilī) atcelšanu daļā, ar kuru tam ir noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss.

Tādejādi, tiek rakstīts Ventspils politiķu relīzē, vairāk nekā divus gadus pēc 2021.gada pilsētas pašvaldības vēlēšanām deputāta kandidāti no Jaunās Vienotības un Latvijas Reģionu Apvienības apvienotā saraksta (Nr.7) – Ģirts Valdis Kristovskis, Dace Korna, Aivis Landmanis un Ivars Landmanis – ar šo spriedumu ir ieguvuši iespēju un tiesības iepazīties un pēc saviem ieskatiem izmantot KNAB rīcībā esošos materiālus par anonīmā aģitācijas izdevuma Ko visādi ventspilnieki.lv tev nestāsta [tālāk – anonīmā aģitācijas izdevuma] organizatoriem, kuri piedalījās, radīja un izplatīja godu un cieņu aizskarošu, nepatiesu un sagrozītu informāciju par minētajiem deputātu kandidātiem, vienlaikus cildinot un veicinot citu politisko spēku, īpaši Latvijai un Ventspilij darbību Ventspils pilsētas pašvaldībā.

Līdzpieteicēji atgādina, ka viņi vērsās tiesā pēc tam, kad KNAB pēc vairāk nekā gadu ilgušas izmeklēšanas pabeigšanas ne tikai neizsniedza tam pieprasīto informāciju – par pret līdzpieteicējiem, kā arī pret Latvijas valsts demokrātisko iekārtu, taisnīgu pašvaldību vēlēšanu procesu veikto noziedzīgo darbību patiesajiem organizētājiem –, bet arī noteica ierobežotas pieejamības informācijas statusu savam 2022.gada 14.jūlija lēmumam, tādejādi ierobežojot līdzpieteicējiem iespēju brīvi rīkoties ar tiem izsniegto minimālo informāciju par biroja lēmumā uzrādīto piesegorganizāciju jeb, KNAB terminoloģijā, “čaulas” uzņēmumu, kurš uz to brīdi vairs nedarbojās.

Līdzpieteicēji uzskata, ka šāda KNAB rīcība ne tikai neveicina patiesības noskaidrošanu un taisnīguma atjaunošanu, vainīgo saukšanu pie likumā paredzētās atbildības, bet arī liedz sabiedrībai iespēju uzzināt, kādi konkrēti cilvēki un politiskie spēki organizēja un veica noziedzīgas darbības, kas izkropļoja vēlēšanu procesu un rezultātus Ventspils pilsētā, kas tādejādi apdraud Latvijas valsts demokrātisko iekārtu un drošību.

Paziņojumā tiek vēstīts: “Pat vēl vairāk,

KNAB nerūp līdzpieteicējiem, tas ir, cietušajiem, celtā neslava,

bet gan tās cēlēju datu aizsardzība, padarot informāciju par noziedzīgajās darbībās iesaistītajām personām par ierobežotas lietošanas informāciju. Cietušie Ģ.V.Kristovskis, A.Landmanis, D.Korna un I.Landmanis uzskata, ka nav nekāda attaisnojuma KNAB praksei formāli atsaukties uz lietas materiālu ierobežotu pieejamību, neizvērtējot to saturu pēc būtības, tas ir, kuras puses intereses būtu patiesībā jāaizsargā.”

Līdzpieteicēji uzsver, ka pilnībā pievienojas sprieduma lietā Nr.A420248122 (A-00656-23/4) motīvu daļas atziņām, tostarp, “ka Senāta judikatūrā attiecībā uz ierobežotas pieejamības informāciju atzīts, ka

sabiedrības tiesības iepazīties ar iestāžu rīcībā esošo informāciju ir vispārīgs princips,

un pamats ierobežot piekļuvi informācijai ir vienīgi tad, ja pastāv objektīva nepieciešamības aizsargāt konkrētas leģitīmas intereses.”

Ventspils opozicionāri ziņo, ka viņi – pēc KNAB rīcībā esošās informācijas par anonīmā aģitācijas izdevuma izvērtēšanas – vērsīsies tiesā, kā arī pie atbildīgajām valsts iestādēm un augstākajām amatpersonām, prasot izvērtējumu: kā tas bija iespējams, ka Latvijā, tiesiskā un demokrātiskā valstī, 2021.gada Ventspils pašvaldības vēlēšanu laikā tika pieļauti piecu – ar sešpadsmit lappusēm katrā – ar Priekšvēlēšanu aģitācijas likumu aizliegta anonīmu, līdzpieteicējiem neslavu ceļoša aģitācijas izdevuma numuru finansēšana, sagatavošana, iespiešana un izplatīšana.

Līdzpieteicēji savā paziņojumā vērš vērību uz to, ka “viens no biroja uzdevumiem ir efektīvi veikt priekšvēlēšanu aģitācijas uzraudzību, tostarp pārbaudot iesniegtās sūdzības”, kā tas uzsvērts sprieduma lietā Nr.A420248122 (A-00656-23/4) motīvu daļā. Diemžēl KNAB šo uzdevu nav pildījis un pieļāva piecu anonīmu aģitācijas izdevuma numuru izdošanu, neskatoties uz to, ka līdzpieteicēji un reizē cietušie pēc katra no tiem nekavējoties rakstiski informēja šo iestādi.

Kristovskis, Korna un Landmaņi skaidro, ka uzreiz pēc pašvaldību vēlēšanām, 2021.gada 8.jūnijā, viņi vērsās KNAB ar lūgumu izsniegt informāciju par personām, kas organizēja, pasūtīja, finansēja un izpildīja anonīmā izdevuma izdošanu un izplatīšanu Ventspilī. Vienlaikus tika lūgts uzrādīt šajā izdevumā publicēto rakstu un karikatūru autorus, arī patiesā labuma guvējus – fiziskas un juridiskas personas (arī politiskās partijas).

Politiķi ziņo, ka – neskatoties uz to, ka KNAB priekšnieks Jēkabs Straume par anonīmā bezmaksas priekšvēlēšanu izdevuma 6.numura izplatīšanas apturēšanu personīgi izteicās Latvijas radio raidījumā Krustpunktā jau 2021. gada 27. maijā un norādīja, ka visas nozīmīgākās detaļas par noziedzīgā nodarījuma veicējiem viņam ir zināmas – birojs atbildi par pārbaudes pabeigšanu sniedza vairāk nekā gadu pēc vēlēšanām.

Diemžēl KNAB izsniegtā informācija, sacīts relīzē, saturēja virspusēju informāciju par “čaulas” uzņēmumu un neuzrādīja patiesos anonīmā izdevuma organizētājus, kurus deputātu kandidāti no saraksta Nr.7 bija prasījuši uzrādīt. Turklāt KNAB bija noteicis ierobežotas pieejamības informācijas statusu savam 2022.gada 14.jūlija lēmumam.

Līdzpieteicēji lietā Nr.A420248122 (A-00656-23/4) Ģirts Valdis Kristovskis Aivis Landmanis, Dace Korna un Ivars Landmanis savu paziņojumu noslēdz ar solījumu informēs arī turpmāk par savām tālākajām darbībām.  

Lasiet arī: BNN pēta | Tiesa pārceļ sēdi, jo tā traucējot Lemberga atpūtas braucienam

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas