Valdība atbalsta plašas izmaiņas nodokļos no nākamā gada

Valdība otrdienas, 26.septembra, sēdē atbalstīja vairākus Finanšu ministrijas (FM) sagatavotajā “informatīvajā ziņojumā par valsts nodokļu politikas pamatnostādņu 2024.–2027.gadam izstrādes virzību” minētos nodokļu politikas priekšlikumus. Tos paredzēts pieņemt kopā ar 2024.gada budžetu.

Darba grupas priekšlikumi paredz celt akcīzes nodokli alkoholam, naftas produktiem, tabakas izstrādājumiem, kā arī celt azartspēļu nodokli.

Darba grupa arī rosina vienkāršot mikrouzņēmuma nodokli (MUN), kā arī veikt vairākas izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN), pievienotās vērtības nodokļa (PVN), dabas resursu nodokļa, kā arī uzņēmuma ienākumu nodokļa (UIN) piemērošanā, tostarp

atbalstīt obligāto UIN avansa maksājumu bankām 20% apmērā

no iepriekšējā gada peļņas.

Darba grupā vēl turpinās diskusijas par konkrēto priekšlikumu “dizainu” – likmēm, atvieglojumu lielumu un administrēšanas jautājumiem, tādējādi tie vēl var tikt precizēti pirms iesniegšanas Ministru kabinetā.

Ziņojumā teikts, ka akcīzes nodoklis ir ceturtais lielākais ieņēmumu avots kopējos nodokļu ieņēmumos. Tā ieņēmumi 2022.gadā veidoja aptuveni 10% no kopējiem nodokļu ieņēmumiem jeb 2,9% no iekšzemes kopprodukta (IKP).

Tā kā akcīzes preces nav pirmās nepieciešamības preces, tad akcīzes nodokļa palielinājums potenciāli varētu neskart maznodrošinātos iedzīvotājus, teikts FM ziņojumā. Primāri pārskatāmās akcīzes preču kategorijas ir naftas produkti, ko izmanto Speciālajās ekonomiskajās zonās (SEZ) un brīvostās, alkoholiskie dzērieni un tabakas izstrādājumi, kā arī elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamie šķidrumi (e-šķidrumi) un tabakas aizstājējprodukti, ņemot vērā, ka pēdējā laikā ir pieaudzis minēto produktu izmantošana jauniešu vidū.

FM ziņojumā teikts, ka akcīzes nodokļa likmju paaugstināšana noteiktām akcīzes preču grupām veicina pamatnostādņu mērķa sasniegšanu, proti, finansējuma pieaugumu ilgtspējīgu publisko pakalpojumu nodrošināšanai un ekonomikas attīstībai. Tiek rēķināts, ka, ieviešot akcīzes nodokļa izmaiņu priekšlikumus, akcīzes nodokļa ieņēmumi budžetā palielinās par aptuveni 22 līdz 92 miljoniem eiro visā vidēja termiņa plānošanas periodā jeb 0,05 – 0,2% no IKP.

Nodokļu politikas pilnveidošanas koordinēšanas grupas sēdē, kurā tika apspriesti akcīzes nodokļa pārskatīšanas jautājumi, konceptuāli tika atbalstīta akcīzes nodokļa likmju pakāpeniska palielināšana, lai nodrošinātu akcīzes nodokļa mērķu sasniegšanu vienlaikus vēršot uzmanību, ka akcīzes nodokļa preču apritē ir uzlabojies kontroles un uzraudzības mehānisms, robežkontrole un mazinājusies ēnu ekonomika.

Lasiet arī: Alus darītāji iebilst pret FM plānoto akcīzes celšanu

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas