Latvija pārņems jaunāko ES direktīvu par dzeramā ūdens kvalitāti

Arī Latvija pārņems jaunāko Eiropas Savienības direktīvu Par dzeramā ūdens kvalitāti, kurā ietverto pasākumu mērķis ir aizsargāt cilvēku veselību pret jebkādu dzeramā ūdens piesārņojuma nelabvēlīgu ietekmi, nodrošinot, ka dzeramais ūdens ir pilnvērtīgs un tīrs, kā arī veicināt pa krānu piegādātā dzeramā ūdens lietošanu, informē Veselības ministrijā (VM).

Ministru kabineta noteikumu projektu Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība otrdien, 26.septembrī, pieņēma valdība.

Jāuzsver, ka Latvijā ūdens jau tagad ir drošs,

jo spēkā ir prasības, kas nosaka, ka dzeramā ūdens piegādātājiem jānodrošina atbilstošas kvalitātes dzeramais ūdens, ierīkojot un uzturot dzeramā ūdens apgādes sistēmas, kā arī sabiedrībai jābūt pieejamai informācijai par dzeramā ūdens kvalitāti, informē Veselības ministrijas Komunikācijas nodaļa.

VM norāda, lai sasniegtu jaunākajā direktīvā noteiktos mērķus, tiek paredzēts: risku novērtējums dzeramā ūdens ieguves avotiem un dzeramā ūdens apgādes sistēmām mērķtiecīgākiem pasākumiem ūdens piesārņojuma novēršanai – ūdens kvalitātes kontrole no avota līdz patērētājam – kas attiecas uz ūdens sateces baseiniem, piegādes sistēmām un ēku ūdensvadiem, plašāks dzeramā ūdens monitorings, dzeramā ūdens pieejamības veicināšana sabiedrībai un īpaši riska grupām.

Veselības ministrijas Komunikācijas nodaļa arī norāda, ka Latvijā 1 263 ūdensapgādes sistēmas apgādā 1,63 miljonus (jeb 87%) Latvijas iedzīvotāju.

Pēdējo 10 gadu laikā ir būtiski palielinās iedzīvotāju īpatsvars, kam piegādātais ūdens atbilst visām nekaitīguma un kvalitātes prasībām.

Lasiet arī: Uz Hersonu nosūtīta RD ziedotā ūdens attīrīšanas sistēma

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas