Valdība piešķir Ukrainas atbalstam 10 miljonus eiro

Valdība otrdien, 4. aprīlī atbalstīja 10 miljonu eiro pārdali no gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmā finansējuma uz iemaksām starptautiskās organizācijās Ukrainas atbalstam.

Finansējums pārdalīts, lai atbilstoši Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumam veiktu granta iemaksu nošķirti Ukrainas atbalstam Starptautiskās Attīstības asociācijas Krīzes atbalsta programmas īpašajā ietvarā Ukrainas un Moldovas atbalstam astoņu miljonu eiro apmērā un granta iemaksu Pasaules Bankas Ukrainas Atjaunošanas, rekonstrukcijas un reformu trasta fondā divu miljonu eiro apmērā.

Finanšu ministram uzdots normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par apropriācijas izmaiņām, un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, veikt apropriācijas izmaiņas.

Finanšu ministrija (FM) informē, ka atbilstoši Ukrainas, Eiropas Komisijas, Pasaules Bankas un Starptautiskā Valūtas fonda zaudējumu un vajadzību novērtējumam uz 2023.gada februāra beigām Ukrainas tiešie zaudējumi aplēsti 135 miljardu ASV dolāru apmērā, rekonstrukcijas vajadzības novērtētas ap 411 miljardiem ASV dolāru, tajā skaitā 14 miljardi ASV dolāru nepieciešami neatliekamas rekonstrukcijas vajadzībām.

Zaudējumi kopš iepriekšējās aplēses uz 2022.gada 1.jūniju pieauguši par 38%, vajadzības par 18%.

2022.gada beigā neatliekamo finanšu vajadzību segšanai novērtējums paredzēja, ka 2023.gadā nepieciešamais finansējums ir trīs līdz četri miljardi ASV dolāru mēnesī. Ukrainas valdības 2023.gadam izvirzītās prioritātes ietver enerģijas infrastruktūru, teritoriju atmīnēšanu, mājokļu nodrošināšanu, kritisko un sociālo infrastruktūru, kā arī privāto sektoru. Lai 2023.gadā īstenotu valdības izvirzītās prioritātes, papildus jau iezīmētajam finansējumam ap trīs līdz četriem miljardiem ASV dolāru mēnesī nepieciešami 11 miljardi ASV dolāri – seši miljardi valsts budžetam un pieci miljardi, lai atbalstītu valsts kapitālsabiedrības un privāto sektoru.

Pasaules Banka ir sniegusi un mobilizējusi nozīmīgu ekonomisko atbalstu Ukrainai, piesaistot arī ievērojamu donorvalstu atbalstu, tai skaitā no Ziemeļu un Baltijas valstīm.

Latvija bija viena no pirmajām valstīm, kas atbalstīja neatliekamu Ukrainas valdības budžeta vajadzību segšanu ar Pasaules Bankas starpniecību, ar piecu miljonu eiro grantu un 10 miljonu eiro garantiju, informē FM.

Lai turpinātu sniegt atbalstu Ukrainai un Moldovai, kā arī Krievijas kara ietekmē cietušajām pasaules nabadzīgākajām valstīm, Pasaules Banka ir izstrādājusi jaunu Krīzes atbalsta programmu aizdevumu izsniegšanai caur Starptautisko Attīstības asociāciju, kas spēs nodrošināt lielāko papildu finansējuma piesaisti, ko piedāvā starptautiskās finanšu institūcijas. 

Papildus tam Pasaules Banka 2022.gada oktobrī izveidoja Ukrainas Atjaunošanas, rekonstrukcijas un reformu trasta fondu (URTF), lai sniegtu grantu atbalstu valsts atjaunošanai un noturīgai rekonstrukcijai.

Valdībā apstiprinātais Latvijas atbalsts Ukrainai 10 miljonu eiro apmērā ietver astoņu miljonu eiro granta iemaksu Krīzes atbalsta programmā Ukrainas atbalstam un divu miljonu eiro granta iemaksu URTF. 

FM skairo, ka iemaksa, izmantojot “Krīzes atbalsta programmu”, nodrošinās augstāko atdevi aizdevuma apmēram Ukrainai, savukārt granta iemaksa URTF nodrošinās diversificētu Latvijas atbalstu Ukrainai, izmantojot visus pieejamos Pasaules Bankas finanšu instrumentus. Krīzes atbalsta programma un URTF būs savstarpēji papildinoši instrumenti, kas palielinās Bankas kopējo aizdevumu apjomu Ukrainai, piesaistot papildu finansējumu. Dalība URTF nepalielinās Ukrainas ārējā parāda līmeni, jo atbalsts Ukrainai tiek piešķirts grantu veidā, un nodrošinās Latvijas līdzdalību fonda Partneru padomē, kurā piedalās Ukrainas valdības, Pasaules Bankas un donorvalstu pārstāvji.

Nepieciešamo finansējumu Latvijā paredzēts pārdalīt no budžeta programmas Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai uz budžeta apakšprogrammu Iemaksas starptautiskajās organizācijās.

Lasiet arī: Lietu «Tatjana Ždanoka pret Latviju» skatīs arī valdības sēdē
Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas