Vardarbībā cietušo aizstāvji uzteic Stambulas konvencijas virzību

Centrs MARTA kopā ar biedrību Skalbes, centru Dardedze un Mācību centru MKB – organizācijām, kas ikdienā sniedz palīdzību un pārstāv vardarbībā cietušo sieviešu un bērnu intereses, – atzinīgi vērtē Labklājības ministrijas (LM) iniciatīvu virzīt ratifikācijai Eiropas Padomes konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu.

Vardarbības aizstāvju skatījumā Stambulas konvencija ir tvērums labajai praksei un tiesiskajiem mehānismiem, kas sevi starptautiski pierādījusi kā efektīvāko pieeju, lai nodrošinātu katras sievietes un bērna aizsardzību, kas ir ikvienas vardarbībā cietušo aizstāvības organizācijas mērķis.

“Līdz ar konvencijas ratificēšanu Latvijā vardarbības novēršana un apkarošana vairs nebūs atsevišķu politiķu gribas jautājums, bet gan juridisks valsts pienākums saskaņā ar starptautiskajām tiesībām,” teikts paziņojumā medijiem. 

Konvencijas ratificēšana ietver likumu maiņu, praktisku pasākumu īstenošanu un finansējuma nodrošināšanu, lai panāktu nulles toleranci vardarbībai pret sievietēm un vardarbību ģimenē, kas skar arī bērnus vai vardarbību pret bērniem.

Turklāt konvencija skaidri nosaka, ka vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē, kas skar arī bērnus vai vardarbību pret bērniem, vairs nevar uzskatīt par privātu lietu, un ka valstīm ir jāieņem nostāja un jāīsteno pasākumi, lai to novērstu, aizsargātu upurus un sodītu vardarbības veicējus.

Prakse liecina, ka valstīs, kurās konvencija ir spēkā, īstenoti nozīmīgi likumu uzlabojumi cietušo aizstāvībai, starpinstitucionālajai sadarbībai, kā arī īstenoti pasākumi vienotas izpratnes par vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē,

kas skar arī bērnus, veicināšanai visos sabiedrības un iestāžu līmeņos.

Vardarbībā cietušo aizstāvības organizācijas, kā piemērus min apmācību profesionāļiem – policistiem, tiesnešiem, sociālajiem un veselības aprūpes darbiniekiem, utt.- iekļaušana politiskajos rīcības  plānos cīņai ar vardarbību pret sievietēm.

Tāpat konvencijas ratifikācija dos iespēju nodrošināt sieviešu patvēruma vietu pieejamība valsts mērogā un stabilu finansējuma plūsmu to pilnvērtīgai darbībai.

Līdztekus būs iespējams arī organizēt efektīvu starpinstitūciju sadarbības sistēmas izveide koordinētai cīņai pret vardarbību, krīzes centru izveide seksuālās vardarbības upuriem, kuros strādā apmācīti speciālisti un obligātas mediācijas aizliegums starp pāridarītāju un cietušo krimināllietas vai civiltiesiskās lietas izmeklēšanas vai tiesas procesa stadijā, piemēram, laulības šķiršanas lietās.

Vardarbībā cietušo aizstāvji skaidro, ka līdz ar konvencijas ratifikāciju, būs iespējams mainīt izvarošanas definīcijas fokusu uz l labprātīgas piekrišanas konceptu iepretim šobrīd pastāvošajam definīcijas fokusam uz ievainojamību un pakļaušanu un izstrādāt izglītības un prevencijas programmas vardarbības novēršanai bērniem un pusaudžiem.

Nodrošināt specializēta 24/7 palīdzības tālruņa līnijas  no vardarbības ģimenē cietušajiem,

kā arī regulāru statistikas datu vākšanu un analīzi par vardarbības cēloņiem, sekām, saņemtajiem iesniegumiem, uzsāktajiem un iztiesātajiem gadījumiem, preventīvajiem pasākumiem un to efektivitāti.

Vardarbībā cietušo aizstāvju organizāciju ieskatā, Ministru kabinetam (MK) ir jāvirza Stambulas konvencijas ratifikācija Saeimā tuvākajā laikā, tādējādi apliecinot, ka Latvija  veiks nepieciešamo ilgtermiņa darbu, lai mūsu sabiedrībā nodrošinātu nulles toleranci pret vardarbību ģimenē, sievieti un pret bērnu.

Iepriekš jau vēstīts, ka Labklājības ministrija (LM) ir iesniegusi saskaņošanai un virza apstiprināšanai Latvijā Eiropas Padomes konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu jeb tā saukto Stambulas konvenciju.

Kā liecina ministrijas iesniegtais likumprojekts, konvenciju Latvijā plānots apstiprināt ar atrunu, ka tās īstenošanā Latvija piemēros “Satversmē ietvertās vērtības, principus un normas, īpaši attiecībā uz cilvēktiesību aizsardzību, sieviešu un vīriešu līdztiesību un laulības, ģimenes, vecāku un bērnu tiesību aizsardzību un atbalstu”.

Lasiet arī: Sabiedrībā kopš gada sākuma strauji audzis atbalsts Stambulas konvencijas ratificēšanai

 

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas