Baltijas valstis aicina ES nodrošināt, ka Krievija uzņemsies atbildību par kara noziegumiem Ukrainā

Pirms Eiropas Savienības diskusijām par Krievijas agresiju Ukrainā Baltijas valstu ārlietu ministri kopīgā paziņojumā aicinājuši ES nodrošināt to, ka agrerorvalstij Krievijai būs jāatbild par saviem pastrādātajiem kara noziegumiem, informē Ārlietu ministrija (ĀM).

«Noteikumos balstīta starptautiskā kārtība, ko mēs visi tiecamies aizsargāt, nevar pastāvēt, ja darbības, kas to visklajāk pārkāpj – genocīds, kara noziegumi, noziegumi pret cilvēci un agresijas noziegums –, paliek nesodītas,» teikts Latvijas, Lietuvas un Igaunijas kopīgajā paziņojumā.

Tāpat ministri norāda, ka nesenie tīšie uzbrukumi civiliedzīvotāju mājokļiem, skolām un rotaļu laukumiem, kā arī civilajai infrastruktūrai visā Ukrainā ir tikai nesenākā epizode neprovocētajā Krievijas terora kampaņā pret Ukrainas iedzīvotājiem.

«Turpinoties Krievijas brutālajam iebrukumam Ukrainā, Eiropas Savienībai ir jārīkojas un jānodrošina, lai svarīgākais mūsu rīcībpolitikā būtu pieprasīt taisnīgumu un atbildību par Krievijas šausminošajiem noziegumiem.»

Baltijas ārlietu ministri aicina turpināt atbalstīt Ukrainas, vairāku citu valstu un Starptautiskās krimināltiesas (SKT) šobrīd veikto izmeklēšanu, norādot, ka tam būtiska nozīme, vācot pierādījumus, identificējot un sodot tos, kuri vainīgi Ukrainā izdarītajos kara noziegumos, genocīdā un noziegumos pret cilvēci.

Tāpat paziņojumā norādīts, ka šobrīd nav nedz starptautiskas tiesas, nedz tribunāla, kas varētu saukt pie atbildības Krievijas galveno politisko un militāro vadību par agresijas noziegumu pret Ukrainu.

«Jāizveido Īpašais tribunāls agresijas nozieguma pret Ukrainu sodīšanai, lai novērstu šo jurisdikcijas nepilnību,»

noradīts paziņojumā, piebilstot, ka ES kopā ar partneriem jātop par šo centienu virzītājspēku.

Baltijas valstu ministri ir pārliecināti, ka šāda Īpašā tribunāla izveide papildinātu SKT lomu, norādot, ka SKT veiktu to personu kriminālvajāšanu, kuras apsūdzētas kara noziegumos, genocīdā un noziegumos pret cilvēci, savukārt tribunāla galvenā atbildības joma būtu agresijas noziegums.

«Šīs asiņainās agresijas galvenie iedvesmotāji, kūdītāji un veicinātāji nedrīkst izvairīties no taisnīgas tiesas vienīgi starptautiskās kriminālās jurisdikcijas nepilnību dēļ.»

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas