Daudzās skolās neizmanto par Eiropas miljoniem iegādātos datorus

Pateicoties Eiropas Savienības fonda finansējumam Latvijas skolas kopumā saņēmušas vairāk nekā 25 tūkstošus portatīvo datoru, kas paredzēti 7.–9. klašu skolēniem. Tomēr līdz aprīļa beigām aptuveni 26 procenti, jeb 6 līdz 7 tūkstoši šo datoru nebija pat ieslēgti, ziņo TV24 raidījums STOPkadri.

Tāpēc Izglītības un zinātnes ministrijā raidījumam tika pausta neapmierinātība un neizpratni, kāpēc daļa no šiem datoriem skolās joprojām netiek izmantoti. 

Pirms diviem gadiem Valsts prezidents Egils Levits, toreizējā izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska (K), citi ministri, Pašvaldību savienība, Saeimas deputāti parakstīja sadarbības memorandu Dators ikvienam bērnam. Projekta virsmērķis bija līdz 2025.gadam nodrošināt mācību procesam piemērotu datoru katram skolēnam un skolotājam.

Valsts prezidents toreiz uzsvēra: “Tas nav tikai vienkāršs datoru iepirkums, tā ir sistēma: tas nozīmē datori tiek iepirkti, pēc zināma laika datori tiek mainīti, tiek nodrošināta tehniskā apkalpe, tiek nodrošināta arī iespēja iemācīties rīkoties ar datoru.”

Lai sāktu īstenot memorandā nosprausto apņemšanos, tika izsludināts iepirkums. Divu pakāpju iepirkuma rezultātā tiesības piegādāt datortehniku izglītības iestādēm ieguva uzņēmums SIA Baltijas Informācijas tehnoloģijas. Datoru iegādes pirmajam posmam ir tērēti 10,5 miljoni eiro.

Šāgada sākumā projekta Izglītības iestāžu digitalizācija 7.-9. klasēm ietvaros aptuveni 550 Latvijas skolas saņēma 25 tūkstošus Chrome Book tipa portatīvos datorus. Ar šādu skaitu pietiek, lai ar ierīcēm nodrošinātu 41 procentu šīs vecuma grupas bērnu. Tomēr daudzās skolās vairāki tūkstoši datoru kastu joprojām stāv neatvērtas un pārklājas ar putekļiem.

“Ir pašvaldības, kuras izmanto gandrīz visus, ir pašvaldības, kurās vēl šī gada aprīlī bija 6 līdz 10 procentu izmantojamība,” stāsta Izglītības ministrijas Informācijas tehnoloģiju departamenta direktora vietniece Ilona Platonova. No lielajām pilsētām datorus retāk izmanto, piemēram, Rīgas un Liepājas skolās, piemēram, Rīgā, Liepājā, no mazākām – Saldū, Salaspilī, Balvos un citur.

Iemesli, kāpēc datortehnika stāv neizmantota, ir vairāki.

Pirmkārt, Datori nav apdrošināti.

Noteikumi paredz, lai bērni tos drīkstētu ņemt uz mājām, pašvaldībām datori jāapdrošina. Taču tas neesot izdarīts, jo kavējās valsts budžeta pieņemšana, kas liedza vietvarās izsludināt jaunus iepirkumus, tostarp par apdrošināšanas pakalpojumiem.

Otrkārt, ir skolas, kurās nav ierīkots pietiekami jaudīgs bezvadu interneta pieslēgums vairāku desmitu datoru izmantošanai vienlaicīgi.

Latvijas Pašvaldību savienībā norāda, ka datoriem skolās bija jānonāk jau pirms gada, taču tas nenotika, jo iepirkums vairākkārt tika apstrīdēts. Esot arī jāņem vērā, ka lielajās pašvaldības par datortehnikas apdrošināšanu jārīko iepirkums, kas prasa laiku. Ir skolas, kurās šo datoru izmantošana atlikta, jo šobrīd ir aktuālākas prioritātes.

“Jāņem vērā, ka mūsu izglītības sistēmā šobrīd un nepārtraukti notiek reformas, ir problemātika ar “Skola 2030″ mācību līdzekļiem, ir problemātika ar sistēmu uzturēšanu, lai centralizētie eksāmeni varētu notikt uz IT platformas bāzes tiešsaistē. Un šobrīd esam vienojušies visos līmeņos, gan ar Izglītības un zinātnes ministriju, gan pašvaldībām, ka šobrīd mēs neaiztiekam pašvaldības un skolas, bet visi spēki tiek likti, lai nodrošinātu eksāmenu norisi,” stāsta LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos Ināra Dundure.

Pēc 20.jūnija pašvaldības un izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji gatavi rīkot kopējas sanāksmes, lai saprastu, kas nepieciešams, lai sākot nākamo mācību gadu visās skolās izmantotu iepirktos portatīvos datorus.

Nozares ministre Anda Čakša cer, ka par Eiropas fondu naudu iegādāto datoru dīkstāve neizraisīs sankcijas. “Bet, protams, šie datori, kuriem var sekot līdzi, cik bieži tie tiek izmantoti, kas viņus kā lieto, ir ļoti būtiski, ka mēs tos tiešām izmantojam mācību satura apgūšanai, ka tas nav vienkārši skaisti salikts skapjos.”

Latvijas skolām paredzēto datoru iepirkums turpināsies. Līdz 2025.gada beigām skolu datoru iegādei plānots vēl papildus investēt vairāk nekā 50 miljonus eiro, nodrošinot ar datoriem arī pārējo klašu skolēnus.

Lasiet arī: Latvijā drīz un lielā apjomā trūks speciālistu ar profesionālo izglītību

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas