Delna: Izmeklētāja nomaiņa bija nevajadzīgs un nelietderīgs solis RD Satiksmes departamenta lietā

Izmeklētāja nomaiņa un izmeklēšanas komisijas izveidošana bija nevajadzīgs un nelietderīgs solis Rīgas domes (RD) Satiksmes departamenta disciplinārlietas izmeklēšanas procesā uzskata biedrība Sabiedrība par atklātību – Delna. 

Iepriekš jau vēstīts, ka 16.jūnijā ar RD izpilddirektora rīkojumu tika uzsākta disciplinārlieta par iespējamiem pārkāpumiem RD Satiksmes departamentā. 

Par disciplinārlietas izmeklētāju tika nozīmēts izpilddirektora padomnieks Māris Knoks.

Kopš 2020.gada Knoks ir izmeklējis visas RD disciplinārlietas. Taču pamatojoties uz RD vicemēra Viļņa Ķirša (JV) iesniegumu, jūnija beigas tika izdots rīkojums nomainīt disciplinārlietas izmeklētāju, tā vietā izveidojot neatkarīgu izmeklēšanas komisiju.

Iesniegums pamatots ar to, ka izpilddirektors esot parakstījis dokumentus, kam ir nozīme disciplinārlietā, un tādēļ izpilddirektora biroja darbiniekiem nav iespējams objektīvi izskatīt disciplinārlietu. 

Delnas ieskatā arguments par iespējamu interešu konfliktu Knoka rīcībā ir nepamatots, ņemot vērā, ka viņš bija iesaistīts jau sākotnējā dienesta pārbaudē, kā arī sākotnējā rīkojuma sagatavošanā. 

Līdztekus Delna uzsver, ka nav konstatēts neviens apstāklis, kas pamatotu aizdomas, ka Knoks kā  izpilddirektora biroja darbinieks būtu ieinteresēts kādā konkrētā disciplinārlietas iznākumā. 

Otrkārt, darbam izmeklēšanas komisijā tika nozīmētas personas bez iepriekšējas pieredzes disciplinārlietu izmeklēšanā, kas nešķiet loģiski, ņemot vērā, ka izmeklēšanas komisiju izveidoja “lai nodrošinātu neatkarīgu, objektīvu, taisnīgu un vispusīgu apstākļu izvērtēšanu”. 

Tāpat Delna pauž, ka lēmums par  izmeklēšanas komisijas izveidi tika pieņemts 2023. gada 29. jūnijā, un parakstīts 3. jūlijā.

Turklāt, sākotnēji darbam izmeklēšanas komisijā tika nozīmēta persona, kas jau priekšlaicīgi bija informējusi par pastāvošu interešu konfliktu.

Minētais rezultejas procesa vēl lielākā novilcināšanā, kā rezultātā komisija uz pirmo sēdi pilnā sastāvā varēja sanākt vien 11. jūlijā, kas ir 6 dienas līdz disciplinārlietas izmeklēšanas beigām.

Delna arī apšauba, ka  Ķirsis, ierosinot mainīt disciplinārlietas izmeklētāju, neparedzēja, ka šis process rezultēsies ar tādu aizkavēšanos, kā rezultātā izmeklēšanas komisija nespēs noteiktajā laikā kvalitatīvi veikt sev uzdoto pienākumu.

Delna piedalījās abās izmeklēšanas komisijas sēdēs – 11.jūlijā un 13.jūlijā. 

Sēžu laikā tika diskutēts, par to, ko vēl būtu nepieciešams iegūt un  noskaidrot saistībā ar disciplinārlietas apstākļiem, lai esošajai komisijai būtu pilnvērtīgāks priekšstats par lietu, taču papildu informācija laika trūkuma dēļ netika pieprasīta.

“Tāpat jāuzsver, ka izmeklēšanas komisija kā savas darbības mērķi nolika 2023. gada 16. jūnija rīkojuma apstākļu un argumentu pārbaudi, nevis disciplinārlietas izmeklētāja darba turpināšanu, aizstājot Knoku. Rezultātā izmeklēšanas komisija secināja, ka 16. jūnija rīkojuma apstākļus nevar ne apstiprināt, ne noliegt, jo trūkst laika nepieciešamas informācijas apgūšanai,” teikts Delnas ziņojumā. 

Delnas ieskatā izmeklēšanas komisijas darbs jau sākotnēji netika korekti noteikts. 

Biedrībās ziņojumā arī skaidrots, ka līdz ko ir saņemta informācija par iespējamu pārkāpumu, nekavējoties tiek uzsākta dienesta pārbaude, kuras laikā pārkāpuma fakts tiek apstiprināts vai neapstiprināts. Ja tiek konstatēts pārkāpuma fakts tiek nozīmēta  personas disciplināratbildības vērtēšanu.

Delna uzsver, ka šajā gadījumā  process norisinājās atbilstoši ierastajai procedūrai, Darba likumā un Rīgas domes iekšējos noteikumos noteiktajam, līdz 2023. gada 29. jūnijam. Izmeklēšanas komisija pēc tās izveides (3. jūlijā) pēc būtības sāka lietas izmeklēšanu no jauna, pārbaudot jau iepriekš noskaidrotos un ar RD izpilddirektora parakstu apstiprinātos faktus. 

Tāpat biedrības skatījumā izmeklēšanas komisijai bija jāturpina iesāktais izmeklēšanas darbs. Disciplinārlietas izmeklēšanas termiņš tika noteikts viens mēnesis atbilstoši Darba likuma noteikumiem, kā atskaites datumu ņemot 16. jūniju – datumu, kad ir pierādīts pārkāpuma fakts.

“Līdz ar to izmeklēšanas komisijai bija jāturpina darbs, vērtējot konkrēto personu vainu un atbildību, nevis pārbaudot rīkojuma tiesiskumu, īpaši ņemot vērā, ka komisijas locekļi ir bez iepriekšējas pieredzes disciplinārlietu izskatīšanā,” pausts Delnas ziņojumā. 

Lai gan Delna piedalījās izmeklēšanas komisijas sēdēs un piekrita, komisijas darbam atvēlētājā laika posmā nav iespējams sagatavot vispusīgu atzinumu, biedrība nepiekrīt, ka komisijas lēmumam izvērtēt visus lietas apstākļus un faktus no jauna. 

Savukārt komisija atbildot uz Delnas secinājumiem, norādīja, ka tās ieskatā tai bija pienākums pārbaudīt visus apstākļus no jauna, jo tā tika izveidota tāpēc, ka pastāvēja neuzticība iepriekšējam procesa virzītājam. 

Delnas ieskatā šīs disciplinārlietas izmeklēšana sākās korekti, atbilstoši ierastajai procedūrai, līdz brīdim, ka tika pieņemts Rīgas domes lēmums par izmeklēšanas komisijas izveidi un izmeklēšanas pārņemšanu.

Šāds lēmums bija gan saturiski nepamatots, gan neloģisks un nelietderīgs.

Savukārt, tālākais izmeklēšanas komisijas darbs bija problemātisks, jo jau sākotnēji netika noteikts konkrēts uzdevums, kas jāveic komisijai – turpināt disciplinārlietas vešanu. Tā vietā komisija nolēma sākt izmeklēšanu no sākuma, neskatoties uz sešu dienu termiņu līdz lietas izskatīšanas beigām.

Tomēr šajā ierobežotajā laikā Delnas ieskatā izmeklēšanas komisija izdarīja korektus secinājumus attiecībā uz to, ka tik ierobežotā laikā tā nevarēja pilnvērtīgi pārbaudīt visus pierādījumus. 

Delna konstatējusi, ka  šīs disciplinārlietas izmeklēšanas process demonstrē to, kā ar tiesiskiem līdzekļiem var panākt to, lai kāds process beigtos bez nekāda rezultāta. 

BNN jau vēstīja, pēc konflikta par Satiksmes departamenta darba izvērtēšanu ir sašķēlusies Rīgas domes valdošā koalīcija, kā rezultātā Rīgas mērs Mārtiņš Staķis (PP) paziņoja par atkāpšanos no amata. Par mēra pienākumu izpildītāju ir kļuvis Vilnis Ķirsis (JV). Koalīcijas sairšanu izraisīja domstarpības starp Progresīvajiem un JV, kuras vēlāk pavadīja virkne savstarpēju apvainojumu.

Savukārt Rīgas pilsētas izpilddirektors Jānis Lange, pirmdien, 17.jūlijā, medijus informēja, ka disciplinārlietas izmeklēšana pret RD Satiksmes departamenta amatpersonām – direktora pienākumu izpildītāju Jāni Vaivodu un Satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieku Andreju Urtānu beigusies bez rezultāta, un amatpersonas atjaunos amatā.

Disciplinārlietas izmeklēšanas komisija informējusi, ka divos iespējamos pārkāpumos nevar pieņemt lēmumu par disciplinārsoda piemērošanu, jo nepieciešama papildus lietas apstākļu izvērtēšana, kas nav šīs komisijas kompetencē.

Savukārt vienā no konstatētajiem pārkāpumiem – par iesēdumu izlīdzināšanu – komisija uzskata, ka departaments veic pietiekamu uzskaiti un ieklātā materiāla daudzumu spēj fiksēt.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Lange pieņēmis lēmumu par Vaivoda un Urtāna atjaunošanu amatā no rītdienas, 18.jūlija.

Lasiet arī: Staķa laikā RD kampaņām un sabiedrības informēšanai iztērējusi 1,3 miljonus eiro

 

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas