ES ministri deklarācijā paredz ES ārējo robežu stiprināšanu

Atēnās šonedēļ notika otrā Eiropas Robežu pārvaldības konference, kurā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis parakstīja Kopīgo deklarāciju, uzsverot efektīvas ES ārējo robežu pārvaldības un stiprināšanas nozīmi, kā arī ES finansējuma un ES aģentūru atbalsta pilnvērtīgu izmantošanu šim nolūkam, informē Iekšlietu ministrijā (IeM).

Konferencē Latviju pārstāvēja iekšlietu ministrs Māris Kučinskis (AS) un Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs.

Konference tika organizēta, reaģējot uz ES arvien pieaugošajiem nelikumīgās migrācijas rādītājiem, lai diskutētu par iespējamajiem risinājumiem eskalējošās situācijas risināšanai.

Eiropas Komisija šajā deklarācijā tiek aicināta piešķirt pienācīgu finansiālo atbalstu nelikumīgas migrācijas izraisīto problēmu visvairāk skartajām dalībvalstīm to ārējo robežu infrastruktūras uzlabošanai un uzņemšanas kapacitātes stiprināšanai.

Tāpat atzinīgi tiek vērtēta Zviedrijas Prezidentūras koncentrēšanās uz saskaņotākām informācijas kampaņām migrantu izcelsmes valstīs, kā arī mērķtiecīga un ES līmenī savstarpēji koordinēta darba pie tā, lai uzlabotu šo valstu sadarbību atgriešanas jomā.

Kā informēja IeM, deklarācijā ir izteikta apņēmība turpināt piedāvāt aizsardzību tiem, kam tā ir vajadzīga, un atbalstīt Ukrainas tautu, kas bēg no Krievijas izraisītā brutālā agresijas kara.

Ministrs konferencē pauda atbalstu deklarācijas pieņemšanai, īpaši atzinīgus vārdus veltot deklarācijā iekļautajām atsaucēm par nepieciešamību turpināt cīņu pret migrantu nežēlīgu izmantošanu politiskiem mērķiem jeb tā saukto «instrumentalizāciju» , ko pašlaik pret Latviju, Lietuvu un Poliju turpina īstenot Baltkrievijas pašpasludinātā prezidenta Aleksandra Lukašenko režīms. Latvija sagaida visu deklarācijā ietverto pasākumu iedzīvināšanu praksē.

Pirmā Eiropas robežu pārvaldības konference norisinājās 2022.gada janvārī, Viļņā un tās laikā 16 dalībvalstis parakstīja Kopīgu paziņojumu, kas fokusējās uz ES ārējo robežu efektīvas pārvaldības nepieciešamību politiskā, diplomātiskā un operacionālā līmenī.

Lasiet arī:Krievijā ražotā produkcija ES tirgū nonāk caur pārpircējiem

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas