ES piešķir līdzekļus noziedzības novēršanai un apkarošanai Latvijā

Iekšlietu ministrija ziņo, ka pagājušajā nedēļā, 22. novembrī, Eiropas Komisija apstiprināja tās iesniegto Iekšējās drošības fonda (IDF) nacionālo programmu 2021.-2027.gadam. Tai piešķirti 42,9 miljoni eiro.

IDF 2021.-2027.gada plānošanas perioda mērķis ir «veicināt augsta līmeņa drošību Eiropas Savienībā, jo īpaši apkarojot smago un organizēto noziedzību, kibernoziedzību, terorismu, kā arī atbalstot un aizsargājot noziegumu upurus».

Ministrija uzsver, ka noziedzīgie grupējumi arvien vairāk izmanto Šengenas brīvās pārvietošanās zonu. Turpinoties ģeopolitiskās un humanitārās situācijas destabilizācijai Eiropā pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā, Latvijā pēc 2022.gada februāra ir strauji palielinājusies trešo valstu migrantu plūsma. Šie notikumi rod jaunu tranzīta ceļu noziedzīgiem grupējumiem. Pašlaik Eiropas ziemeļaustrumu reģionā strauju uzplaukumu piedzīvo sintētisko narkotiku, marihuānas un heroīna kontrabanda.

Latvija atrodas nelegālās imigrācijas – tātad arī narkotiku un psihotropo vielu tranzīta – ceļu krustpunktā.

Ar IDF atbalstu tiks uzlabota, paātrināta un padarīta drošāka informācijas apmaiņa starp tiesībaizsardzības iestādēm Latvijas un starptautiskā mērogā, uzlabota starpvalstu sadarbību, tostarp nodrošinot Latvijas tiesībaizsardzības iestāžu profesionāļu dalību kopīgās operācijās cīņā pret terorismu un organizēto noziedzību. Būtiski tiks stiprinātas specializētās Valsts policijas struktūrvienības, kas piedalās sarežģītās izmeklēšanās narkotisko un psihotropo vielu tirdzniecības jomā un cilvēku tirdzniecības jomā pret pārrobežu, kā arī pret iekšzemes organizētās noziedzības grupējumiem.

IDF ietvaros īpaša uzmanība tiks pievērsta digitālajai transformācijai, kā arī nodarbināto profesionālās sagatavošanas būtiskai paaugstināšanai. Papildus tiks iegādātas augstas kvalitātes aprīkojums cīņai pret noziedzību.

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas