Ievēlēti visām 14.Saeimas komisijām vadītāji – kuri tie būs?

Saeimas ārkārtas sēdē, 23.novembrī, deputāti vienbalsīgi apstiprināja visu 16 jaunās Saeimas komisiju sastāvus, savukārt pēc Saeimas sēdes tika sasauktas pirmās komisiju sēdes, kurās tika lemts par komisiju vadītājiem.

Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli Saeimā darbojas 16 komisijas, un tās strādā noteiktā likumdošanas jomā, uzrauga izpildvaras darbību, kā arī veic citus komisiju darba specifikai atbilstošus uzdevumus. Tāpat Saeimas komisijas sagatavo izskatīšanai lietas, kas tiek apspriestas parlamenta sēdēs, un, pamatojoties uz Saeimas lēmumiem, komisijas izskata likumprojektus, priekšlikumus un iesniegumus.

Saeimas Ārlietu komisijas sēdē tika lemts, ka to turpinās vadīs deputāts Rihards Kols (NA),

savukārt par komisijas priekšsēdētāja biedru ievēlēts Juris Viļums (AS), bet par komisijas sekretāri – Irma Kalniņa (JV).

Ārlietu komisija izskata ar ārlietām saistītus tiesību aktus, kā arī veic parlamentāro kontroli pār ārlietu jomu. Pirms apspriešanas Saeimas sēdē komisija lemj par starpvalstu līgumiem, Latvijas pievienošanos starptautiskām konvencijām, kā arī citiem ar ārlietām saistītiem jautājumiem.

Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju vadīs parlamentāriete Anda Čakša (JV),

savukārt komisijas priekšsēdētāja biedru tika ievēlēts Artūrs Butāns (NA), bet par sekretāri – Aiva Vīksna (AS).

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija pirms Saeimas balsojumiem izskata likumprojektus, kas saistīti ar valsts budžetu, finansēm un nodokļiem. Tāpat komisija skata ziņojumus par valsts ekonomikas attīstības tendencēm, problēmām un nākotnes perspektīvām. Komisija skata arī Finanšu ministrijas ziņojumus par valsts ekonomisko situāciju un budžeta izpildi.

Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisiju vadīs deputāte un bijusī Carnikavas novada domes priekšsēdētāja Daiga Mieriņa (ZZS),

savukārt par priekšsēdētāja biedru tika ievēlēts Māris Sprindžuks (AS), bet par komisijas sekretāru – Andrejs Ceļapīters (JV).

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas kompetencē ir plašs jautājumu loks – valsts iestāžu un pašvaldību darbība, civildienests un valsts amatpersonu darbība, tostarp interešu konflikta novēršana, partiju finansēšana un priekšvēlēšanu aģitācija, kā arī dzīvojamo māju pārvaldīšana un apsaimniekošana, palīdzība dzīvokļa jautājumu un denacionalizēto namu īrnieku problēmu risināšanā un nevalstiskā sektora darbība.

Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisiju vadīs deputāts Didzis Šmits (AS),

savukārt kā komisijas priekšsēdētāja biedru ievēlēja deputāti Inesi Lībiņu-Egneri (JV), bet par sekretāri – Leilu Rasimu (P). 

Komisijas darbības joma ir ne tikai cilvēktiesību situācija valstī, sabiedrības integrācijas procesi, sabiedrisko mediju aktualitātes un reliģisko organizāciju darbība, bet arī dzimumu līdztiesības veicināšana, cilvēktirdzniecības apkarošana un vardarbības novēršana izglītības iestādēs. Tāpat komisija izskata cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jomas likumprojektus, kā arī veic parlamentāro kontroli pār nozares iestāžu darbu. Komisijas darbā aktīvi piedalās ministriju un citu valsts iestāžu amatpersonas, pašvaldību darbinieki un nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Publisko izdevumu un revīzijas komisiju vadīs kādreizējais iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis (JV),

bet par komisijas priekšsēdētāja biedru deputāti šodien ievēlēja Andri Šuvajevu (P), savukārt par sekretāru – Jāni Vitenbergu (NA).

Publisko izdevumu un revīzijas komisijas pamatdarbs ir Valsts kontroles ziņojumu izskatīšana un konstatēto trūkumu novēršanas uzraudzība. Valsts kontroles auditētajām ministrijām un iestādēm ir pienākums komisijai sniegt informāciju par konstatēto trūkumu novēršanas gaitu. Ja institūcijas nav pilnībā novērsušas pārkāpumus, komisija noskaidro iemeslus, uzklausa argumentus un, izvērtējot situāciju, nosaka papildu termiņus trūkumu novēršanai. Komisija pārbauda Saeimas grāmatvedību, izdevumu lietderību un likumību, kā arī parlamenta gada pārskatus.

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisiju vadīs kādreizējais aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis (AS),

savukārt par komisijas priekšsēdētāja biedru deputāti ievēlēja Edvīnu Šnori (NA), bet par sekretāru – Jāni Skrastiņu (JV).

Komisijas priekšsēdētājs vienlaikus ir arī Nacionālās drošības padomes loceklis un piedalās valsts augstāko amatpersonu un institūciju vienotas darbības saskaņošanā nacionālās drošības jomā. Savukārt Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas pārraudzībā ir nacionālās drošības, valsts aizsardzības, iekšlietu, korupcijas novēršanas jomas. 

Juridisko komisiju vadīs deputāts Andrejs Judins (JV), kas strādājis gan 11. gan 12., gan 13.Saeimā,

savukārt par komisijas priekšsēdētāja biedru deputāti ievēlēja Edmundu Teirumnieku (NA), savukārt par sekretāru – Ati Deksni (AS).

Juridiskās komisijas ziņā ir tieslietu jomas likumprojektu sagatavošana izskatīšanai Saeimā. Tie ir likumi, kas reglamentē tiesu sistēmas darbu, regulē materiālās un procesuālās tiesību normas, nosaka tiesu izpildītāju, notāru un advokātu darbību. Komisijas kompetencē ir lemt arī par izmaiņām atsevišķos vēlēšanu likumos. Tāpat komisija vērtē piedāvātās izmaiņas Saeimas kārtības rullī un valsts pamatlikumā – Satversmē –, kā arī pirms Saeimas balsojuma lemj par valsts kontroliera, tiesnešu un citu ar tieslietu sistēmu saistītu amatpersonu iecelšanu, apstiprināšanu un atbrīvošanu no amata.

Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisiju vadīs Linda Matisone (AS),

bet par viņas priekšsēdētāja biedru ievēlēts Kaspars Briškens (P), savukārt par sekretāru – Mārtiņš Felss (JV).

Tautsaimniecības komisija strādā ar uzņēmējdarbību, lauksaimniecību, vidi un reģionālo politiku saistītiem likumprojektiem. Tāpat šīs komisijas pārziņā ir arī enerģētikas sektors, būvniecība, satiksme un transports, kā arī reģionālā ekonomiskā politika.

Saeimas Sociālo un darba lietu komisiju vadīs ilggadējā Kuldīgas novada priekšsēdētāja un 14.Saeimas deputāte Inga Bērziņa (JV),

bet par komisijas priekšsēdētājas biedru deputāti ievēlēja Andri Bērziņu (ZZS), savukārt par sekretāri – Ramona Petraviča (LPV).

Sociālo un darba lietu komisijas dienas kārtībā ir tādi jautājumi kā darba tiesības, nodarbinātības situācija un bezdarbs, pensijas un pabalsti, ģimenes ārsti un slimnīcas, farmācija un sabiedrības veselība, sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi, situācija pansionātos un aprūpes centros, sociālā budžeta izlietojums. Tās pārziņā ir gan sociālās un veselības jomas likumprojekti, gan nozares ministriju un iestāžu darba pārraudzība.

Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisiju vadīs ilggadējais Saeimas deputāts Jānis Vucāns (ZZS),

savukārt par viņa priekšsēdētāja biedru ievēlēts tika ievēlēts Atis Deksnis (AS), bet par sekretāru – Raivis Dzintars (NA).

Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā strādā divi deputāti no katras frakcijas. Komisija sagatavo Saeimas ziņojumus par deputātu pilnvaru apstiprināšanu vai izbeigšanu, kā arī lēmuma projektus sakarā ar Ģenerālprokuratūras iesniegumu par kriminālvajāšanas ierosināšanu pret Saeimas locekli, viņa apcietināšanu, aizturēšanu, kratīšanas izdarīšanu vai citādu personas brīvības ierobežošanu. Komisija arī sniedz ziņojumu Saeimas sēdē par administratīvi sodītajiem deputātiem.

Tāpat šīs komisijas uzdevums ir pārraudzīt Saeimas deputātu ētikas kodeksa ievērošanu un izskatīt kodeksa pārkāpumu lietas, kā arī sagatavot ikmēneša pārskatu Saeimai par iesniegumiem, kas saņemti Saeimas Sabiedrisko attiecību birojā.

Mandātu komisijas pienākumos ietilpst arī kolektīvo iesniegumu sākotnējā izvērtēšana, Saeimas lēmuma projektu sagatavošana par iesniegumu turpmāko virzību un uzdevumu, kas dots ar Saeimas lēmumu, kontrole.

Saeimas Pieprasījumu komisiju vadīs deputāts Hosams Abu Meri (JV),

bet par viņa priekšsēdētāja biedru ievēlēts Aleksandrs Kiršteins (NA), savukārt par komisijas sekretāru – Lauris Lizbovskis (AS).

Pieprasījumu komisijas pamatuzdevums ir Saeimas deputātu pieprasījumu izskatīšana, kas adresēti valdības locekļiem. Izskatot konkrēto pieprasījumu, uz komisijas sēdi tiek aicināts Ministru prezidents vai attiecīgais ministrs.

Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisiju vadīs Agita Zariņa-Stūre (JV),

savukārt komisijas priekšsēdētājas biedra amatā ievēlēts Česlavs Batņa (AS), bet sekretāra – Nauris Puntulis (NA).

Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas pārziņā ir vairākas nozīmīgas un savstarpēji saistītas nozares – izglītība, kultūra, zinātne, sports un valodas politika. Komisija sagatavo izskatīšanai Saeimā šo nozaru likumprojektus, veic parlamentāro kontroli pār nozaru ministrijām un to padotības iestādēm, kā arī izskata iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus.

Saeimas Eiropas lietu komisiju vadīs Andris Sprūds (P),

savukārt par komisijas priekšsēdētāja biedru ievēlēts Uģis Rotbergs (JV), bet par komisijas sekretāru – Rihards Kols (NA).

Eiropas lietu komisija apstiprina Latvijas nostājas jeb nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības (ES) ministru padomēs izskatāmajiem jautājumiem.

Ministram, kurš pārstāv Latviju attiecīgās nozares ES ministru padomē, ir pienākums iepazīstināt attiecīgo komisiju ar Latvijas valdības nostāju visos nozīmīgajos lēmumos attiecībā uz likumdošanu un stratēģiskajiem jautājumiem. Ministrs saņem parlamenta mandātu paust Latvijas viedokli ES ministru padomes sanāksmē tikai pēc tam, kad pozīcija ir saskaņota ar Saeimas Eiropas lietu komisiju.

Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisiju vadīs Ingmārs Līdaka (AS),

bet par priekšsēdētāja biedri šodien ievēlēta Anna Rancāne (JV), savukārt par komisijas sekretāru – Jānis Dombrava (NA).

Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas mērķi ir saliedētas sabiedrības veidošana, kas būtu stabils pamats Latvijas kā nacionālas valsts attīstībai, globālai konkurētspējai, kā arī saiknes uzturēšana starp latviešu diasporu un Latviju.

Nacionālās drošības komisiju vadīs bijusi Saeimas priekšsēdētāja un iepriekšējo trīs parlamenta sasaukumu deputāte Ināra Mūrniece (NA),

savukārt par komisijas priekšsēdētājas biedru deputāti šodien ievēlēja Māri Kučinski (AS), bet par sekretāru – Ainaru Latkovski (JV).

Nacionālās drošības komisija izskata jautājumus, kas skar Latvijas drošību un aizsardzību, kā arī ar šo sfēru saistītās ekonomiskās, politiskās, sociālās, militārās, zinātniskās, tehniskās un citas intereses. Komisija veic parlamentāro uzraudzību pār valsts drošības iestādēm – Satversmes aizsardzības biroju, Militārās izlūkošanas un drošības dienestu un Valsts drošības dienestu.

Komisijas uzdevumos ietilpst arī Nacionālās drošības koncepcijas apstiprināšana. Tāpat komisija akceptē un pārrauga nacionālās drošības vajadzībām piešķirto budžeta līdzekļu izlietojumu, kā arī izvērtē valsts drošības iestāžu budžetu projektus.

Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisiju vadīs bijušais Siguldas novada priekšsēdētājs un 14.Saeimas deputāts Uģis Mitrevics (NA),

bet par biedru šodien ievēlēja Andri Kulbergu (AS), bet par sekretāri – Anitu Brakovsku (ZZS).

Ilgtspējīgas attīstības komisija pārrauga Nacionālā attīstības plāna un Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam ieviešanu, kā arī uzrauga šo plānošanas dokumentu pārskatīšanu. Komisijas kompetencē ir arī sniegt atzinumus un priekšlikumus, līdzdarboties citu stratēģisku un starpnozaru plānošanas dokumentu izstrādē, kā arī konceptuālu jautājumu risināšanā.

Kā informē Saeimas preses dienestā, katras komisijas pirmo sēdi sasauc un līdz komisijas priekšsēdētāja ievēlēšanai vada Saeimas sekretārs. Turpmākās sēdes sasauc un vada komisijas priekšsēdētājs.

Lasiet arī: 14.Saeima apstiprina komisiju sastāvus

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas