Jaunās vienošanās iespējas paredz nodokļu maksātājiem izdevīgākus maksājumu samazinājumus

Spēkā stājušās jaunās vienošanās iespējas, kas paredz nodokļu maksātājiem izdevīgākus maksājumu samazinājumus,  informē Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pārstāvji.

VID skaidro, ka uzņēmējiem un iedzīvotājiem, kam VID uzsācis nodokļu pārbaudi un konstatējis nenomaksātus nodokļu parādus, jaunās vienošanā paredz iespēju līdz 85% samazināt nokavējuma naudu un samazināt vai pilnībā atcelt soda naudu.

Jo ātrāk notiks vienošanās, jo lielāks būs šo maksājumu samazinājums, uzsver VID.

Dienestā informē, ka jaunie vienošanās nosacījumi pieejami to nodokļu kontroļu un auditu ietvaros, kas sāktas, sākot no šī gada 30.jūnija. Agrāk uzsāktās VID pārbaudēs, kas vēl nav noslēgušās, var izmantot iepriekš pieejamās vienošanās iespējas, kas bija spēkā līdz šī gada 29.jūnijam.

VID norāda, ka kopumā grozījumi paredz iespēju izlīgt jau pašā procesa sākumā vēl pirms VID pieņēmis gala lēmumu, tāpat palielināts procentuālais soda maksājumu samazinājums, stiprināta motivācija slēgt vienošanās ātrāk, kā arī iedzīvotājiem, kas neveic saimniecisko darbību, samaksas termiņš pagarināts divas reizes, jeb samaksas termiņš ir divi nevis viens gads.

“Šādas vienošanās var konstruktīvi aizstāt ilgstošus tiesiskos strīdus, veicinot ātru nenomaksāto nodokļu maksājumu nonākšanu valsts budžetā,” atzīmē VID pārstāvji.

Dienesta pārstāvi skaidro, ka nedeklarētus un attiecīgi nesamaksātus nodokļu maksājumus VID var konstatēt, veicot nodokļu kontroli vai nodokļu auditu. Nodokļu kontroles ietvaros VID izvērtē kādu konkrētu neatbilstību un, ja tiek konstatēti nenomaksāti nodokļi, izraksta rēķinu, kas ietver nesamaksāto nodokli un nokavējuma naudu par laiku no brīža, kad nodoklis būtu bijis jāsamaksā, skaidro dienestā.

Pēc nodokļu kontroles parasti netiek piemērota soda nauda. Izņēmums ir situācijas, kad ir veiktas pretlikumīgas manipulācijas ar kases aparātiem. Tad rēķinā iekļauj tikai soda naudu un to nevar samazināt vai atcelt vienojoties.

Savukārt nodokļu audits ir visaptveroša pārbaude būtiskas un ļaunprātīgas nodokļu nenomaksas gadījumā.

Tās rezultātā papildus nodokļu maksājumiem un nokavējuma naudai tiek piemērota soda nauda, atzīmē VID.

Vienošanās līgums neatceļ pienākumu samaksāt nodokļus, bet ļauj būtiski samazināt nokavējuma naudu un soda naudu, ja VID aprēķinātie maksājumi tiek veikti labprātīgi vienošanās līgumā noteiktajos termiņos, uzsver dienesta pārstāvji.

Ja vienošanās līgums nodokļu kontroles gadījumā noslēgts līdz nodokļu kontroles rēķina izdošanai, tad tiek atcelti 85% no nokavējuma naudas. Savukārt, ja vienošanās notiek pēc nodokļu kontroles rēķina izdošanas, bet pirms apstrīdēšanas vai pārsūdzēšanas termiņa beigām, tiek atcelti 75% no nokavējuma naudas.

Vienošanās tiesvedības laikā paredz, ka pirmajā instancē tiek atcelti 55% no nokavējuma naudas, bet katrā nākamajā tiesas instancē atceļamais apmērs samazinās par 10%.

Tikmēr, ja vienošanās līgums audita gadījumā tiek noslēgts līdz VID lēmuma pieņemšanai, atcelti tiek 60% nokavējuma naudas un 60% soda naudas. Ja vienošanās noslēgta pēc VID lēmuma, bet pirms apstrīdēšanas vai pārsūdzēšanas termiņa beigām, atcelti tiek 50% no nokavējuma naudas, bet soda nauda var būt samazināta par 85% vai 50%, vai atcelta pilnībā atkarībā no pieļautā pārkāpuma.

Savukārt vienošanās tiesvedības laikā paredz iespēju pirmajā instancē atcelt 30% vai 65% no nokavējuma naudas un soda naudas atkarībā no pieļautā pārkāpuma, bet katrā nākamajā tiesas instancē samazinot atceļamo apmēru par 10%.

Visi maksājumi jāsamaksā valsts budžetā gada laikā no vienošanā līguma noslēgšanas dienas, katru mēnesi maksājot proporcionālu daļu no kopējās summas. Izņēmums ir iedzīvotāji, kas neveic saimniecisko darbību – viņiem šie maksājumi jāveic divu gadu laikā, tāpat katru mēnesi maksājot proporcionālu daļu no kopējās summas.

Vienlaikus VID norāda, ka, ja vienošanās līgumā noteiktie maksāšanas termiņi netiek ievēroti, līgums zaudē spēku. Tad nesamaksātajai pamatparāda daļai par visu kavējuma periodu tiks aprēķināta nokavējuma nauda vispārējā kārtībā un nokavētie maksājumi tiek piedzīti bezstrīda kārtībā.

Pilnveidotās vienošanās iespējas paredz grozījumi likumā Par nodokļiem un nodevām.

Lasiet arī: Nodokļu ieņēmumi piecos mēnešos par 3,2% pārsniedz plānu

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas