LM plānotajiem prioritārajiem pasākumiem ir nepieciešami 108,7 miljoni eiro

Labklājības ministrijas (LM) virzītajiem prioritārajiem pasākumiem 2024.gadā ir nepieciešami 108,7 miljoni eiro, norāda labklājības ministre Evika Siliņa (JV).

Ministre norāda, ka LM ir rūpīgi izvērtējusi iesniegtās budžeta prioritātes, lai varētu turpināt attīstīt sabiedrības vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus.

“Mēs esam tik, cik esam, un mums katrs cilvēks ir sargājams.

Tāpēc, lai nodrošinātu atbalstu bērniem un vardarbības prevenciju – nodrošinot Bērna mājas darbību, sociālās rehabilitācijas pakalpojumus visām vardarbībā iesaistītajām pusēm – tam visam ir vajadzīgs atbilstošs finansējums,” uzsver  Siliņa.

Viņa norāda, ka “atbilstoša labklājības nozares finansēšana ir investīcijas mūsu pašu cilvēkos, lai palīdzētu tiem, kuriem tas ir nepieciešams un veidotu stabilu un labklājīgu sabiedrību, sniedzot cilvēkiem iespējas arī pašiem uzlabot savu dzīves kvalitāti, iegūt nepieciešamos resursus un attīstīties personīgi un profesionāli.”

Lai nodrošinātu integrētu – veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu-  mobilas komandas hospisa aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanu pilngadīgām personām un atbalstu viņu ģimenes locekļiem, 2024.gadā sociālās aprūpes, psihosociālās rehabilitācijas un tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanai nepieciešami 4,3 miljoni eiro.

LM skaidro, ka pašlaik tirgus aptaujas rezultātā izvēlēts pakalpojuma sniedzējs – biedrība Latvijas Samariešu apvienība – īsteno izmēģinājuma projektu, aprobējot hospisa aprūpes mājās pakalpojumu vidēji 25 cilvēkiem mēnesī Rīgas, Pierīgas un Rēzeknes un tā novada pašvaldībā.

Hospisa aprūpes mājās finansēšana no valsts budžeta nodrošinātu integrētu uz cilvēku centrētu pieeju, atvieglotu viņa ciešanas un sniegtu atbalstu ģimenes locekļiem arī sērošanas periodā. Tas ļautu saņemt šobrīd iztrūkstošo pakalpojumu dzīvesvietā vienmērīgi visā Latvijas teritorijā, nevis fragmentāri.

Bērnu aizsardzības un atbalsta sistēmas pilnveidošanai nepieciešami 19,2 miljoni eiro.

Prioritāte ietver dažādu pasākumu kopumu, lai nodrošinātu atbalstu bērniem un vardarbības prevenciju, t.sk. īstenojot Bērna mājas darbību, sociālās rehabilitācijas pakalpojumus no vardarbības cietušiem bērniem un pilngadīgajiem, kā arī vardarbību veikušiem pieaugušiem un bērniem u.c.

Plānota arī Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas kā vadošās bērnu atbalsta institūcijas pārveide, izveidojot bērnu atbalsta speciālistu tīklu, stiprinot metodisko atbalstu, kā arī apmācot speciālistus.

Līdzekļi nepieciešami arī atbalsta pasākumiem ģimenēm ar bērniem – sociāli psiholoģiskajam atbalstam aprūpes prasmju un ģimenes pratības stiprināšanai un krīzes situācijās, ģimenes psihoterapijas pakalpojuma pilnveidei, bērna piedzimšanas pabalsta paaugstināšanai, piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti paaugstināšanai u.c.

Savukārt atbalstam minimālā sociālo pakalpojumu groza ieviešanai pašvaldībās nepieciešami 6,8 miljoni eiro. Tie paredzēti ģimenes asistenta pakalpojuma un aprūpes mājās pakalpojuma bērniem ar smagiem un ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem nodrošināšanai.

Piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijas saņēmēju loka un apmēra paplašināšanai vajadzīgi 14,5 miljoni eiro,

cilvēku ar invaliditāti asistentu atlīdzības apmēra palielināšanai – 9,3 miljoni eiro.

Labklājības nozarē joprojām īpaši svarīga ir darbinieku atalgojuma konkurētspēja un motivācija, kā arī atbilstošas dzīves kvalitātes, drošas un pieejamas vides un pakalpojumu pieejamība, tāpēc sociālās jomas pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai, tostarp nozares infrastruktūras plānveida sakārtošanai un citu izdevumu pieauguma segšanai, lai nodrošināti kvalitatīvu sociālo pakalpojumu sniegšanu, nepieciešami 24,6 miljoni eiro.

Ministrija arī skaidro, ka  ir sagatavots priekšlikums palielināt sociālo aizsardzību personām, par kurām darba devējs nav veicis valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas termiņa pagarināšanas gadījumā – 30 miljoni eiro.

Lasiet arī: LIZDA pieprasa Čakšas demisiju līdz darba dienas beigām

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas