Jēkabpils slepkavības lietā vairākām VP amatpersonam piemērots disciplinārsods

Saistība ar Jēkabpils slepkavības lietu Valsts policija (VP) veikusi dienesta pārbaude un disciplinārizmeklēšana. Pārbaudes laikā secināts, ka vairākas VP Zemgales reģiona pārvaldes Austrumzemgales iecirkņa amatpersonas, izskatot iesniegumus par Leona Rusiņa rīcību un veicot viņa meklēšanas pasākumus nav rīkojušās pietiekami profesionāli, informē VP. 

VP norāda, ka atsevišķos gadījumos policisti nav spējuši veikt pietiekami aktīvi personas meklēšanas pasākumus. 

Dienesta pārbaudes laikā arī secināts, ka amatpersonas nav spējušas pietiekamā kvalitātē savlaicīgi izanalizēt un saskatīt kopsakarības  Rusiņa pretlikumīgo darbību kopainā.

Ņemot vērā atzinumā konstatēto, piecām amatpersonām ir piemēroti disciplinārsodi. Tostarp veiktas arī pārmaiņas Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Austrumzemgales iecirkņa vadībā.

Izmeklēšanas nodaļas pirmās grupas inspektoram piemērots disciplinārsods – rājiens, un ir pieņemts lēmums par disciplinārlietas izbeigšanu, izsakot aizrādījumu.

Savukārt Izmeklēšanas nodaļas otrās grupas galvenajam inspektoram, vecākajai inspektorei un Izmeklēšanas nodaļas ceturtās grupas vecākajai inspektorei piemērots disciplinārsods – piezīme.

Vēl pret vienu Izmeklēšanas nodaļas otrās grupas inspektori izmeklēšana disciplinārlietā turpinās.

Iepriekš jau vēstīts, ka dienesta pārbaudē un disciplinārizmeklēšanā skatīta arī līdzšinējā Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Austrumzemgales iecirkņa priekšnieka Rolanda Bērziņa atbildība, kā laikā identificēts, ka amatpersona nepietiekošā kvalitātē organizējis iecirkņa darbu, par ko piemērots disciplinārsods – rājiens.

Vienlaikus identificēts, ka ne visi Valsts policijai uzliktie pienākumi izmeklēšanas jomā Zemgales reģiona pārvaldes Austrumzemgales iecirknī tika prioritizēti atbilstoši labākajai izmeklēšanas praksei, savukārt radušās sekas kopumā nesekmē situācijas uzlabošanos ne izmeklēšanas kompetencē, ne iecirkņa kolektīva darba un sadarbspējas atjaunošanā.

Līdz ar to iezīmējās nepieciešamība pēc jauna redzējuma pārmaiņu vadībā, akcentējot izmeklēšanas darba uzlabošanu iecirknī.

Lai pēc iespējas ātrāk nodrošinātu VP uzlikto pienākumu sekmīgu realizēšanu kopumā, nodrošinot pilnvērtīgāku sasaisti kompetencēs reaģēšana – izmeklēšana – prevencija un, pēc vispusīgas kopsakarību izvērtēšanas, lai paātrinātu pilnvērtīgu iecirkņa darbspēju atjaunošanos, VP Zemgales reģiona pārvaldes Austrumzemgales iecirknī pieņemts lēmums veikt izmaiņas iecirkņa vadībā.

Ņemot vērā konstatēto problemātiku un izvirzītās kompetences, kopsakarībā ar pieredzi, spējām un motivāciju panākt rezultātu kopumā, kā arī ņemot vērā pieejamos cilvēkresursus, par VP Zemgales reģiona pārvaldes Austrumzemgales iecirkņa priekšnieku no šī gada 1.septembra dienesta interesēs tiek iecelta majore Evita Galviņa, kuras pieredze dienestā VP ir jau 27 gadi, tostarp, pirms veiktās VP restrukturizācijas, pēdējos desmit gadus bijusi VP Zemgales reģiona pārvaldes Aizkraukles iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas priekšnieka vietnieka amatā, vadot tieši kriminālprocesu izmeklēšanu.

Savukārt līdzšinējais VP Zemgales reģiona pārvaldes Austrumzemgales iecirkņa priekšnieks pulkvežleitnants Rolands Bērziņš ar šī gada 1.septembri dienesta interesēs tiek pārcelts iecirkņa priekšnieka vietnieka, Reaģēšanas nodaļas priekšnieka amatā ar mērķi izmantot iecirkņa darba organizācijā viņa lielo profesionālo pieredzi tieši kārtības policijas darbā, proti, reaģēšanas uzdevumu izpildē, kā arī civilo krīžu un apdraudējumu situāciju risināšanā, piemēram, plūdu gadījumos, kur Rolands Bērziņš sevi ir pierādījis no labākās puses vairākkārt.

Iepriekš vēstīts, ka šī gada 16.aprīlī Jēkabpils novadā sava bērna un mātes acu priekšā tika nogalināta 1983.gadā dzimsi sieviete. Slepkavību pastrādāja viņas bijušais vīrs Leons Rusiņš, kurš mēnešiem ilgi sievietei draudēja un viņu vajāja, par to regulāri tika ziņots policijai, bet sieviete pasargāta netika.

RUSIŅAM BIJA 19 KRIMINĀLPROCESI, NO KURIEM 18 – PAR TO, KA VIŅŠ NEPILDA LĒMUMU PAR AIZSARDZĪBU PRET VARDARBĪBU.

Rusiņu pēc slepkavības policijai nav izdevies aizturēt, bet vienlaikus nav izslēgts, ka viņš izdarījis pašnāvību.

Lasiet arī: Valdība plāno Jēkabpilī nogalinātās sievietes bērniem un mātei izmaksāt 150 000 eiro kompensāciju

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas