KP: Analizējot konkurences situāciju aptieku tirgū, jāņem vērā patērētāju paradumi

Vērtējot apstākļus farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecības jeb aptieku tirgū, konkrētā tirgus definēšanā nevar balstīties uz apdzīvotas vietas noteiktajām robežām, bet līdzīgi kā ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgus analīzē ir jāvērtē patērētāju paradumi jeb laiks, ko tie gatavi veltīt aptiekas apmeklējumam, secinājusi Konkurences padome (KP).

Kā norāda KP, konkrēto jeb ietekmēto tirgu veido gan konkrēts preces vai pakalpojumu tirgus, gan arī noteikts ģeogrāfiskais tirgus. Konkrēta tirgus definīcija ļauj cita starpā aprēķināt arī uzņēmumu tirgus daļas, kas sniedz būtisku informāciju par konkurences līmeni tirgū.

KP, pētot patērētāju zāļu un aptiekās pieejamo produktu iegādāšanās paradumus un aptieku izvēles kritērijus Latvijā, veica sabiedrības aptauju. Aptaujas dati rāda, ka patērētāju paradumi aptieku tirgū sakrīt ar patērētāju paradumiem ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgū, proti,

patērētājs izvēlas tuvāko pakalpojuma sniedzēju – vairākums patērētāju ceļā uz aptieku pavada īsu laiku – piecas līdz 15 minūtes.

Tādējādi, lai vērtētu konkurences apstākļus farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecības (aptiekās) tirgū, konkrētā ģeogrāfiskā tirgus definēšana pēc ģeogrāfiskās vienības – apdzīvotas vietas – nesniedz precīzu informāciju par tirgu, kā rezultātā arī jebkurš koncentrācijas novērtējums tirgū var būt neprecīzs.

KP ieskatā, konkrētais ģeogrāfiskais tirgus farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecībā specializēto veikalu (aptieku) tirgū var tikt noteikts šaurāks vai plašāks nekā apdzīvota vieta. Tādējādi konkrētā ģeogrāfiskā tirgus noteikšanai izmantojami tie paši principi, kas ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgū, tas ir, tirgus ģeogrāfiskās robežas definējamas, balstoties uz patērētāju paradumiem, ar izohronu un izolīniju palīdzību, kas no ekonomiskā viedokļa ļauj tirgus robežas noteikt daudz precīzāk.

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas