Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija noraida vispārinātus pārmetumus par ētikas pārkāpumiem

Publiskajā telpā izskan vispārināta un nepilnīga informācija par bāriņtiesu darbu un funkcijām, norāda Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijā (Asociācija). 

Asociācija uzskata, ka atsevišķi gadījumi, kad ir pamats runāt par ētikas normu pārkāpumiem, tiek publiskoti un vispārināti vēl pirms darba devēja un asociācijas vērtējuma,

tādējādi attiecinot uz visām bāriņtiesām un radot neatbilstošu priekšstatu

vai pat graujot bāriņtiesu darba nozīmību sabiedrības un arī citu bāriņtiesu darbinieku, vai potenciālo darba ņēmēju acīs.

Asociācija noraida publiski saņemtos pārmetumus bāriņtiesām par neētisku vai nepamatotu rīcību gadījumos, kad bērnu šķir no ģimenes, vai nepamatotu iejaukšanos bērna vecāku vidū, lai regulētu bērna saskarsmes jautājumus, kur faktiski runa ir par vecāka nepatiku pret pieņemto lēmumu, un tas jārisina ar iespēju lēmumu pārsūdzēt normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. Bāriņtiesas nevar publiski komentēt šādas situācijas personas datu aizsardzības dēļ, bet publiskajā telpā izskan vienpusējs un nepamatots viedoklis, kas rada neskaidru izpratni par bāriņtiesu funkcijām un kompetencēm.

«Latvijā šobrīd ir 42 bāriņtiesas, un tajās strādā turpat 600 darbinieku. Katrai pašvaldībai, kura pieņem darbā arī bāriņtiesu darbiniekus, ir izstrādāts savs ētikas kodekss. Katra pašvaldība pēc iesnieguma saņemšanas var vērtēt iespējamo ētikas pārkāpumu un pieņemt atbilstošu lēmumu par turpmākajām darbībām. Ikvienam bāriņtiesas darbiniekam jāievēro gan darba devēja, gan arī Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācijas Ētikas kodekss, kuru šī gada sākumā asociācija aktualizēja un apstiprinātu izsūtīja arī visām Latvijas pašvaldībām,» skaidro eksperti. 

Latvijas Bāriņtiesu asociācijas valdes priekšsēdētāja Solveiga Alksne uzsver: “Ikvienam darbiniekam, bet jo īpaši bāriņtiesās strādājošajiem, nepieciešams atbalsts profesionalitātes uzturēšanai vai paaugstināšanai. Diemžēl vēl joprojām visu bāriņtiesu darbinieki nesaņem psihoemocionālo atbalstu, piemēram, supervīzijas vai psihologa atbalsta pakalpojumus izdegšanas riska mazināšanai darbā ar dažādiem un nereti ļoti sarežģītiem klientiem. Lai apzinātu problēmjautājumus un novērstu ētikas pārkāpumu riskus, Asociācijas valde arī organizē reģionālas tikšanās ar bāriņtiesu darbiniekiem un pārrunā Ētikas kodeksa pamatprincipus.”

Lai gan katra ētiskas dabas problēmsituācija būs saistīta ar emocijām, Asociācija aicina tās risināt konstruktīvi un sniegt informāciju par iespējamiem ētikas pārkāpumiem. Kopš 2023.gada februāra līdz šim brīdim asociācijā ar iesniegumiem ir vērsušās četras pašvaldības un vienas pašvaldības bāriņtiesas darbinieks, un uz šiem pieciem iesniegumiem ir sniegtas atbildes. No līdzšinējiem iesniegumiem varam secināt, ka sūdzības bijušas par darbinieku nekorektiem izteicieniem vai salīdzinājumiem attiecībā pret apmeklētāju, vai personas tālākās rīcības iespējām pēc tai nepatīkama vai nepieņemama lēmuma saņemšanas, informē valdē.

Lasiet arī: Bāriņtiesu reforma ir uzsākta, bet tā neiet viegli

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas