Latvijas satiksmes politikai 900 miljonus dod eirofondi

Satiksmes ministrija (SM) ziņo, ka Eiropas Savienības (ES) fondu 2021.–2027.gada plānošanas periodā tās pārraudzībā esošo nozaru attīstībai ir pieejams finansējums 903,51 miljonu eiro apmērā. Projektiem transporta nozarē piešķirti 870,6 miljoni eiro, projektiem sakaru nozarē – 32,91 miljoni eiro.

ES investīcijas Latvijas transporta un sakaru nozarē tiks novirzītas trīs mērķiem, kas izvirzīti Eiropas līmenī – Viedāka Eiropa, Zaļāka Eiropa un Ciešāk savienota Eiropa. SM prioritātes šajā ES fondu plānošanas periodā ir «pāreja uz ilgtspējīgu un viedu mobilitāti, ilgtspējīgas TEN-T infrastruktūras izveide un digitālās savienojamības nodrošināšana».

[Eiropas transporta tīkls jeb TEN-T ir ES dzelzceļa, iekšējo ūdensceļu, auto, jūras, gaisa un multimodālā transporta infrastruktūras vienots tīkls. – BNN]

«Latvijai ir saistoši kopīgie ES klimata un digitalizācijas mērķi, savukārt problēmas, kas jārisina transporta nozarē, ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, lielā atkarība no fosilajām degvielām, videi draudzīgas elektrouzlādes nodrošināšana, iekšējās un ārējās sasniedzamības kvalitātes un drošības uzlabošana. Tāpat, kaut situācija Latvijā pakāpeniski uzlabojas, jāveicina interneta pārklājums un tā kvalitāte valsts lauku teritorijās», ministrijas prioritātes skaidro tās valsts sekretāra vietniece Ligita Austrupe.

SM, lai nodrošinātu ērtus un integrētus dažādu transporta veidu savienojumus vienkopus, veicinot reģionu sasniedzamību un mainot iedzīvotāju pārvietošanās paradumus, ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas periodā ir paredzējusi investīcijas multimodālu sabiedriskā transporta mezglu – jeb mobilitātes punktu – izveidei, mikromobilitātes infrastruktūras attīstībai, elektrotransportlīdzekļu lieljaudas uzlādes punktu izbūvei TEN-T pamattīklā un bezemisiju vilcienu iegādei.

Mobilitātes iespēju uzlabošanai, siltumnīcefekta gāzu emisiju transportā samazināšanai un vides kvalitātes uzlabošanai ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas periodā

paredzēts pārbūvēt valsts galvenos autoceļus TEN-T tīklā, izbūvēt jaunus valsts galveno autoceļu posmus,

modernizēt un attīstīt jaunu TEN-T tīkla dzelzceļa infrastruktūru, modernizēt dzelzceļa pasažieru infrastruktūru. Vēl plānots būvēt, pārbūvēt un atjaunot Rīgas pilsētas transporta infrastruktūru, nodrošinot integrētas transporta sistēmas veidošanu, attīstīt valstspilsētu maģistrālās ielas un esošos maršrutus, tāpat – attīstīt lielo ostu publisko infrastruktūru.

Lai veicinātu pāreju uz ļoti augstas veiktspējas elektronisko sakaru tīkliem, kas spēj nodrošināt galalietotājiem interneta piekļuves pakalpojumus ar datu pārraides ātrumu vismaz 100 Mbit/s gan pilsētās, gan lauku teritorijās, ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas periodā paredzēts attīstīt augstas veiktspējas tīklu infrastruktūru «pēdējās jūdzes» pieslēgumu nodrošināšanai. Tāpat plānots izbūvēt «vidējās jūdzes» optiskā tīkla infrastruktūru, izveidot elektronisko sakaru tīklu pasīvo infrastruktūru 5G savienojamības izvēršanai gar TEN-T tīkla sauszemes transporta ceļiem, kā arī nodrošināt valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra kiberaizsardzību.

Kopumā Latvijai ES fondu 2021.–2027.plānošanas periodā ir pieejamas ES fondu investīcijas 4,7 miljardu eiro apmērā. Tās tiks novirzītas sešiem galvenajiem mērķiem: Viedāka Eiropa, Zaļāka Eiropa, Ciešāk savienota Eiropa, Sociāla un iekļaujoša Eiropa, Iedzīvotājiem tuvāka Eiropa, kā arī Pāreja uz klimatneitralitāti.

Lasiet arī: Vitenbergs vēlas Rail Baltica savienot ar Rīgas ostu

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas