LSA Satiksmes ministrijas vadībā vēlas kompetentu un profesionālu ministru

Latvijas Stividorkompāniju asociācija (LSA) Satiksmes ministrijas vadībā vēlas redzēt kompetentu un profesionālu ministru, kurš pašreizējās ģeopolitiskās un enerģētiskās krīzes apstākļos gan politiskā, gan saimnieciskā līmenī spēs nodrošināt nozares ilgtspēju un attīstību. Pēc topošās valdības atbildības jomu sadales, LSA atklātā vēstulē aicina satiksmes ministra amatam nominēto politiķi tikties ar nozares pārstāvjiem, lai kopīgi pārrunātu tālāko nozares un Latvijas ostu attīstības redzējumu.

Vēstulē norādīts: «Sabiedrībai un politiķiem radies maldīgs priekšstats, ka Latvijas ostas, transporta, tranzīta un loģistikas nozari pārvaldošā Satiksmes ministrija ir viena no iekārojamākajām ministrijām.»

«Realitātē tās pārraudzībā esošajā transporta nozarē, arī Latvijas ostās, ir samilzušas nopietnas problēmas, kuru risināšanai nepieciešama politiskā atbildība, kā arī starpministriju un transporta nozares savstarpēja sadarbība.»

«Tās pilnvērtīgai īstenošanai būtiski ir radīt kompetentu struktūru, kura būtu pilnvarota bez liekas birokrātijas un sūtīšanas no vienas ministrijas uz citu, operatīvi risināt nozari skarošās problēmas, veidot uz sadarbību vērstu komunikāciju ar ostās strādājošajiem uzņēmējiem un pieņemt konstruktīvus lēmumus,» teikts vēstulē, ko parakstījuši LSA padomes priekšsēdētājs Āris Ozoliņš un viņa vietnieki Ivars Landmanis un Dainis Babulis.

Viņi pauž: «Lai arī katra cauri Latvijai tranzītā izvestā kravas tonna mūsu valsts ekonomikai dod 10,7 eiro lielu pienesumu, politiskā līmenī izpratne par nozari skarošajām problēmām un to risinājumiem joprojām ir nepietiekoša.»

«Par to liecina arī līdz galam nepārdomātā, sasteigti pieņemtā ostu reforma, valstiskā līmenī akceptētas ostu attīstības programmas trūkums, kā arī tas, ka Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padome, kura saskaņā ar likumu koordinē valsts politiku ostu attīstībā, pagājušo gadu laikā sasaukta vien četras reizes.»

Līdz ar to nav tikuši risināti jautājumi, kur būtu nepieciešama vairāku ministriju iesaiste, kā, piemēram, kompetentās iestādes noteikšana sankciju jautājumos, kritiskās infrastruktūras uzturēšana, atbalsts energoietilpīgiem uzņēmumiem ostās, finanšu jautājumi un vēl daudzi citi, norādīts LSA viedoklī.

LSA uzskata, ka ostu reforma tās pašreizējā redakcijā nav ne ekonomiski pamatota, ne arī juridiski īstenojama, kas ostās strādājošajiem uzņēmējiem raisa bažas un neskaidrību lēmumu pieņemšanā attiecībā uz veicamajām investīcijām un turpmākās saimnieciskās darbības attīstību. Tādēļ vienam no topošās valdības deklarācijas mērķiem jābūt ostu pārvaldības modeļa izstrādei atbilstoši OECD prasībām, tās pārstāvības modelī iekļaujot gan pašvaldības, gan uzņēmējus, gan valsti.

Līdztekus jāvērtē arī pēdējo gadu krīžu ietekmi uz transporta, tanī skaitā tranzīta, nozares dzīvotspēju un valsts iespējām tai, līdzīgi kā citām Latvijas tautsaimniecības nozarēm, sniegt atbalstu. Nozare jau kopš 2014.gada atrodas krīzes situācijā, kuru vēl vairāk padziļināja Covid-19 pandēmijas ietekme, Krievijas iebrukums Ukrainā un tā radītās ģeopolitiskās sekas. Pēdējo gadu laikā veikta virkne pasākumu, lai pārorientētu saimniecisko darbību un mazinātu atkarību no pārrobežu sadarbības ar Krieviju, taču šāda reorganizācija un nozares transformācija lielā mērā ir atkarīga arī no veiksmīgas sadarbības ar Satiksmes ministriju un valdību, norāda asociācija.

«Smags trieciens ir arī enerģētiskās krīzes iespaidā strauji pieaugušās energoresursu cenas.»

Lai arī praktiski visi ostās strādājošie uzņēmumi ir energoietilpīgi, tie nav iekļauti programmā, kura sniedz atbalstu energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem. Vēl vairāk – līdz ar ostu reformā paredzēto kapitālsabiedrību izveidi, nav skaidrības, vai jaunizveidotās kapitālsabiedrības varēs pretendēt uz Eiropas fondu atbalstu. Taču ostās strādājošajiem uzņēmējiem investīcijas ostu infrastruktūras attīstībā attiecībā uz energoresursu diversifikāciju ir ļoti aktuālas, jo tādējādi iespējams ne vien samazināt izdevumus, bet arī piesaistīt investīcijas ostu termināļu tālākai attīstībai.

Ņemot vērā esošo situāciju, pēc topošās valdības atbildības jomu sadales LSA aicina par Satiksmes ministriju atbildīgo politisko spēku un satiksmes ministra amatam nominēto politiķi tikties ar nozares pārstāvjiem, lai kopīgi pārrunātu tālāko transporta, tranzīta un loģistikas nozares un Latvijas kritiski svarīgās infrastruktūras – ostu attīstības redzējumu, kā arī arvien vairāk samilstošās krīzes pārvarēšanas iespējas.

Latvijas Stividorkompāniju asociācija pārstāv Liepājas, Rīgas un Ventspils ostās strādājošos uzņēmumus. LSA ir uz attīstību vērsts nozares klasteris, kas nodrošina dažādu uz nozares transformāciju un modernizāciju vērstu projektu attīstību. Lai radītu jaunus pievienotās vērtības pakalpojumus, LSA attīsta ostās jaunus infrastruktūras projektus, kā arī nodrošina Latvijas un Baltijas valstu eksportu caur Latvijas ostām un veicina jaunu darbavietu izveidi.

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas