Nākamgad Latvija plāno aizņemties kopumā apmēram trīs miljardus eiro

“Atbilstoši šā brīža indikatīvajām prognozēm”, kopējais Latvijas aizņemšanās apmērs 2024.gadā varētu sasniegt trīs miljardus eiro. Lielākā daļa no šiem līdzekļiem tiks novirzīta iepriekš uzņemto valsts parāda saistību pārfinansēšanai, pavēstīja Valsts kases pārstāvji.

Nepieciešamos resursus 2024.gadā plānots piesaistīt gan starptautiskajos finanšu tirgos, veicot eiroobligāciju emisijas, gan arī iekšējā tirgū, organizējot apgrozībā esošo eiroobligāciju papildu laidienu izsoles un emitējot krājobligācijas.

Valsts kases pārstāvji skaidro, ka aizņemšanās pasākumi tiks veikti līdzīgi kā iepriekšējos gados – “saglabājot maksimālu elastību gan finanšu tirgus izvēlē, gan finanšu tirgos veicamo aizņēmumu nosacījumu izvēlē attiecībā uz aizņemšanās laiku, valūtu, apjomu, termiņu, instrumentiem”.

Savukārt aizņemšanās izmaksas jeb procentu likmes ietekmēs aktuālā situācija finanšu tirgū aizņemšanās brīdī, norāda Valsts kasē, piebilstot, ka pēdējo gadu notikumi liecina, ka procentu likmes var būtiski svārstīties dažādu faktoru ietekmē, piemēram, reaģējot uz monetāro iestāžu lēmumiem, negatīvajiem notikumiem, ziņām.

Valsts kase regulāri veic aizņemšanos finanšu tirgos

kopējās finansēšanas nepieciešamības segšanai – valsts budžeta deficīta finansēšanai, valsts parāda plānotajai atmaksai un valsts aizdevumu finansēšanai.

Tostarp šogad 15.novembrī, izcenojot jaunas 5,5 gadu eiroobligācijas 600 miljonu eiro apmērā, Valsts kase pabeidza 2023.gadā plānotos aizņemšanās pasākumus starptautiskajos finanšu tirgos. Tā bija trešā šogad veiktā eiroobligāciju emisija, jo 17.janvārī starptautiskajos finanšu tirgos tika emitētas piecu gadu eiroobligācijas 750 miljonu eiro apmērā, bet 12.jūlijā – desmit gadu eiroobligācijas 750 miljonu eiro apmērā.

Valsts kase piesaista resursus arī iekšējā tirgū, organizējot apgrozībā esošo eiroobligāciju papildu laidienu izsoles primāro dīleru sistēmas ietvaros, kā arī emitē krājobligācijas – valsts vērtspapīrus, kurus var iegādāties tikai privātpersonas. Viņu ieguldījumu apmērs krājobligācijās ir pārsniedzis 235 miljonus eiro, bet apgrozībā esošo eiroobligāciju papildu laidienu izsolēs piesaistītā finansējuma apmērs 2023.gadā pārsniedza vienu miljardu eiro.

Lasiet arī: Rēķinot pēc ES metodēm, Latvijā valsts budžetā pērn bija deficīts 4,6% apmērā no IKP

Seko mums arī FacebookDraugiem un X!

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas