No 2025./2026. mācību gada obligāts būs centralizēts dabaszinātņu jomas eksāmens

Ministru kabinets (MK) 27.septembrī apstiprināja noteikumus, kas paredz obligāta centralizēta fizikas, ķīmijas, bioloģijas vai dabaszinātņu eksāmena ieviešanu no 2025./2026.mācību gada.

Skolēniem, kas šoruden uzsāka mācības 9.klasē, vidusskolas noslēgumā būs jākārto vismaz viens dabaszinātņu jomas obligātais eksāmens.

Skolēni paši varēs izvēlēties, kuru no obligātajiem dabaszinātņu jomas eksāmeniem kārtot un kādā līmenī.

Savukārt līdz tam, 2023./2024. un 2024./2025.mācību gados, vidusskolēniem būs obligāts monitoringa darbs kādā no dabaszinātņu priekšmetiem.

Šāda eksāmena ieviešanu paredzēja jau MK 2015.gada 2.jūnijā apstiprinātais informatīvais ziņojums. Tajā tika plānots, ka obligāts eksāmens varētu tikt ieviests 2017./2018.mācību gadā.

Tāpat obligātā dabaszinātņu jomas eksāmena ieviešana nepieprasa izmaiņas Skola 2030 izstrādātajā mācību saturā. Visās vispārējās vidējās izglītības iestādēs fizikas, ķīmijas un bioloģijas apguve jau šobrīd ir obligāta.

Savukārt pamatskolas noslēgumā dabaszinātņu jomas tēmas būs iekļautas starpdisciplinārā valsts pārbaudes darbā jau šajā mācību gadā.

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas