No nākamā gada pašvaldībām būs jāsniedz atzinumi par atbalsta pasākumiem 1.-6.klašu izglītojamajiem

Valdība otrdien, 6.maijā apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) iesniegtos grozījumus, kas paredz, ka no 2024.gada pašvaldību pedagoģiski medicīniskajām komisijām būs jāsniedz atzinums par atbilstošāko speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības, mācīšanās, valodas vai garīgās veselības traucējumiem un atbalsta pasākumiem arī 5. un 6.klases izglītojamajiem.

Līdz šim pašvaldību komisijas sniedza atzinumus par atbilstošāko pirmsskolas izglītības programmu vai speciālo pirmsskolas izglītības programmu, kā arī speciālās pamatizglītības programmu vai vispārējās pamatizglītības programmu 1.-4.klašu posmā.

Ministrija prognozē, ka pašvaldību pedagoģiski medicīniskās komisijas spēs nodrošināt pakalpojumu lielākam skaitam savā administratīvajā teritorijā dzīvojošo izglītojamo,

līdz ar ko izglītības iestādes ātrāk saņemšot informāciju par izglītojamajiem nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem mācību satura apguvē.

Pašvaldību komisijām arī būs jāsniedz atzinums par atbilstošāko izglītības programmu izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem no 1. līdz 9.klasei. Šāds lēmums pieņemts, jo, ministrijas ieskatā, spēs samazināt administratīvo slogu skolām.

Savukārt valsts komisijai būs jāsniedz atzinums par speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, mācīšanās traucējumiem, valodas traucējumiem vai garīgās veselības traucējumiem, kā arī vispārējās pamatizglītības programmu no 7. līdz 9.klasei.

Gadījumos, kad ir apgrūtināta spēja nokļūt uz valsts vai pašvaldību komisijas sēdēm, jo izglītojamiem konstatēta smaga garīgā atpalicība vai izglītojamā pārvietošana atbilstoši ģimenes vai ārstējošā ārsta atzinumam var būt bīstama vai nav iespējama, atzinumu par atbilstošāko izglītības programmu un atbalsta pasākumiem mācību satura apguvē varēs saņemt arī bez izglītojamā klātbūtnes.

Lai ievērotu pašvaldību komisiju darba pakāpenību, paredzēts pārejas periods no 5. līdz 9.klašu izglītojamo spēju, attīstības līmeņa un veselības stāvokļa izvērtēšanai un atzinumu sniegšanai par atbilstošāko izglītības programmu komisijās – valsts komisija turpinās sniegt atzinumus par atbilstošāko izglītības programmu 5.klašu izglītojamiem līdz šī gada 31.augustam, bet izglītojamiem posmā no 6. līdz 9.klasei līdz 2024.gada 31.augustam.

Izsniegtie valsts un pašvaldību komisiju atzinumi par atbilstošāko speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības, mācīšanās, valodas vai garīgās veselības traucējumiem būs derīgi līdz 2025.gada 31.augustam.

Ja līdz grozījumu spēkā stāšanās dienai valsts komisija būs izsniegusi atzinumus par speciālās pamatizglītības vai speciālās vidējās izglītības programmu izglītojamajiem ar redzes, dzirdes vai fiziskās attīstības traucējumiem no 1. līdz 12.klasei, kā arī atzinumus par speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar somatiskajām saslimšanām no 1. līdz 9.klasei, tiem nebūs derīguma termiņa ierobežojumu. Tādi paši nosacījumi paredzēti arī pašvaldību komisiju atzinumiem par speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem.

Valsts komisija un pašvaldību komisijas arī saņems izglītības iestādes sniegto informāciju par izglītojamo, kas, IZM ieskatā, dos iespēju izdarīt secinājumus par izglītības iestādē saņemto atbalstu un mācību sasniegumu dinamiku, lai spriestu par iespējamām izmaiņām turpmāk nepieciešamajos atbalsta pasākumos.

Lasiet arī: Tiesībsargs: Valdība nesteidzas izskatīt VM piedāvātos risinājumus zāļu cenu samazināšanai

 
Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas