Novembrī par piektdaļu auga elektroenerģijas cena

Novembrī Latvijā vidējā elektroenerģijas cena, salīdzinot ar oktobri, pieauga par 20%, minēts AS Latvenergo Elektroenerģijas tirgus apskatā. Savukārt aizvadītajā nedēļā Baltijas valstīs vidējā elektroenerģijas cena vienoti kritās par 51%.

Pēdējo divu mēnešu laikā tika novērota elektroenerģijas cenu samazinājuma tendence, tomēr novembrī tā mainījās: Nord Pool sistēmas cena kāpa par 49% līdz vidēji 109,26 eiro par MWh. Novembrī Latvijā elektroenerģijas cena vidēji bija 226,44 eiro par MWh, Lietuvā – 226,63 eiro par MWh, un abos tirdzniecības apgabalos cenas pieauga par 20%. Igaunijā elektroenerģijas cena pieauga par 26% un vidēji bija 218,99 eiro par MWh.

Novembrī ik stundu cenas Baltijā svārstījās no 0,09 eiro par MWh līdz 549,91 eiro par MWh.

Latvenergo skaidro, ka aizvadītajā mēnesī elektroenerģijas cenu kāpumu sekmēja vēja elektroenerģijas izstrādes samazinājums Nord Pool reģionā par 13% pret oktobra datiem. Vēsāku laikapstākļu dēļ šajā reģionā elektroenerģijas patēriņš pieauga par 11%. Turklāt novembrī Ziemeļvalstu hidrorezervuāru aizpildījuma līmenis bija par 3% zem normas robežas.

Elektroenerģijas cenu pieaugumu Baltijā pastiprināja par 33% zemākas enerģijas plūsmas no Somijas, ko ietekmēja Somijas-Igaunijas starpsavienojuma Estlink-1 neplānots pārvades jaudas samazinājums mēneša otrajā pusē. Turklāt Lietuvas-Zviedrijas starpsavienojuma NordBalt atslēgums ikgadējo apkopes darbu dēļ veicināja elektroenerģijas plūsmu samazinājumu no Zviedrijas SE4 tirdzniecības apgabala par 9%, salīdzinot ar oktobri.

Novembrī elektroenerģijas nākotnes kontraktu cenu samazinājumu galvenokārt veicināja zemākas energoproduktu cenas, kā arī Ziemeļvalstu hidrobilances svārstības, kas mēneša pirmajā pusē uzlabojās no -8,4 teravatstundām (TWh) līdz -2,5 TWh, bet novembra beigās samazinājās līdz -8,6 TWh līmenim zem normas robežas.

Baltijā novembrī kopā tika patērētas 2 283 gigavatstundas (GWh) elektroenerģijas, kas ir par 6% vairāk nekā oktobrī, tomēr ir par 6% mazāk nekā šajā periodā 2021.gadā. Aizvadītajā mēnesī Latvijā kopējais elektroenerģijas patēriņš bija par 3% lielāks nekā oktobrī, bet kritās par 11%, salīdzinot ar 2021.gada novembri, un bija 554 GWh. Lietuvā patērētās elektroenerģijas apjoms pieauga par 7% pret oktobra datiem, tomēr samazinājās par 6%, salīdzinot ar novembri gadu iepriekš, līdz 1007 GWh. Savukārt Igaunijā novembrī kopā tika patērēta 721 GWh elektroenerģijas jeb par 8% vairāk nekā oktobrī, lai gan tas ir par 3% mazāk nekā šajā periodā pērn.

Baltijas kopējā elektroenerģijas izstrāde novembrī bija 1 421 GWh, kas kāpa par 23%, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, kā arī bija par 2% lielāka nekā attiecīgajā periodā 2021.gadā.

Aizvadītajā mēnesī Latvijā saražotās elektroenerģijas apjoms strauji kāpa par 141% pret iepriekšējā mēneša datiem, sasniedzot 449 GWh.

Tikmēr Lietuvā izstrāde samazinājās par 7%, un kopā tika saražotas 328 GWh elektroenerģijas. Tajā pašā laikā Igaunijā izstrādātās elektroenerģijas apjoms bija 644 GWh, kas ir par 4% lielāks nekā mēnesi iepriekš.

Novembrī elektroenerģijas izstrādes un patēriņa īpatsvars Baltijā pieauga līdz 62%. Latvijā šī attiecība kāpa līdz 81%, savukārt Lietuvā izstrādes īpatsvars patēriņā samazinājās līdz 33%, un Igaunijā tas samazinājās līdz 89%.

Kā skaidro tirgus apskats, pēc Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem, kopējais nokrišņu daudzums Latvijā novembrī bija 34 milimetri, kas ir 43% zem mēneša normas (59,6 milimetri). Tas atspoguļojās arī Daugavas pietecē, kas aizvadītajā mēnesī bija 351 kubikmetrs sekundē jeb par 16% zem daudzgadu vidējā līmeņa, kā arī par 4% zemāka nekā gadu iepriekš.

Elektroenerģijas ražošana Latvenergo hidroelektrostacijās novembrī pieauga par 31% līdz 153 GWh, salīdzinot ar oktobri, tomēr tā bija par 6% zemāka nekā novembrī gadu iepriekš. Aizvadītajā mēnesī tirgus pieprasījums noteica elektroenerģijas izstrādes kāpumu Latvenergo termoelektrostacijās (TEC) līdz 250 GWh, salīdzinot ar septiņām GWh izstrādāto elektroenerģijas daudzumu oktobrī. Novembrī ražošanu nedaudz ierobežoja TEC 2-1 īslaicīga nepieejamība apkopes darbu dēļ.

Pagājušā nedēļā elektroenerģijas cenas samazinājās visos Nord Pool tirdzniecības apgabalos. Latvijā un Lietuvā nedēļas vidējā elektroenerģijas cena bija 178,71 eiro par megavatstundu (MWh), bet Igaunijā – 178,68 eiro par MWh, kas vienoti kritās par 51%, salīdzinot ar nedēļu iepriekš. Nord Pool sistēmas cena saruka par 51% līdz vidēji 154,51 eiro par MWh.

Elektroenerģijas cenu samazinājumu šajā reģionā galvenokārt veicināja par 10% zemāks elektroenerģijas pieprasījums garāku brīvdienu dēļ. Turklāt ietekmi uz elektroenerģijas cenām atstāja vēja elektrostaciju izstrādes pieaugums par 8%, augstāka atomelektrostaciju pieejamība, kā arī energoproduktu cenu samazinājums. Baltijas nedēļas vidējās elektroenerģijas cenas ietekmēja arī par 98% lielāka enerģijas plūsma no Zviedrijas SE4 tirdzniecības apgabala, atgriežoties darbā Zviedrijas Oskarshamnas trešajam reaktoram. Tikmēr plūsmas no Somijas bija par 2% zemākas nekā nedēļu iepriekš.

Kopējais elektroenerģijas patēriņš Baltijas valstīs samazinājās par 9% līdz 557 GWh. Latvijā elektroenerģijas patēriņš samazinājās par 8% līdz 135 GWh. Igaunijā patērētās elektroenerģijas apjoms bija 173 GWh, kas ir par 11% mazāks nekā nedēļu iepriekš, savukārt Lietuvā patēriņš samazinājās par 8% un bija 249 GWh.

Elektroenerģijas izstrāde Baltijas valstīs kritās par 26%, un tika saražotas 352 GWh. Latvijā elektroenerģijas izstrādes apjoms saruka par 29% līdz 116 GWh. Igaunijā elektroenerģijas izstrāde samazinājās par 11% līdz 155 GWh. Lietuvā ražošanas apjomi kritās par 40% līdz 81 GWh. Aizvadītajā nedēļā izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 86%, Igaunijā – 90%, bet Lietuvā – 32%. Baltijas valstīs tika saražoti 63% no reģionā patērētās elektroenerģijas apjoma.

Lasiet arī: Pagarinās atbalsta periodu elektroenerģijas aizsargātajiem lietotājiem

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas