Pagarinās atbalsta periodu elektroenerģijas aizsargātajiem lietotājiem

Valdība šodien, 13.decembrī, lēma līdz 2023.gada 30.aprīlim pagarināt periodu, kurā aizsargātajiem lietotājiem tiks sniegts palielināts atbalsta apmērs, kā arī paplašināt aizsargātā lietotāja atbalsta saņēmēju loku, informē Ekonomikas ministrija (EM).

Līdz ar to no 2021.gada 1.novembra līdz 2023.gada 30.aprīlim, ņemot vērā augsto elektroenerģijas cenu kāpumu un līdzšinējā atbalsta apjoma proporcionalitāti, noteikts šāds atbalsts norēķiniem par elektroenerģiju – trūcīgai vai maznodrošinātai mājsaimniecībai (personai) – 15 eiro; ģimenei (personai), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti – 15 eiro; personai ar I invaliditātes grupu vai tās aizgādnim – 15 eiro; daudzbērnu ģimenei – 20 eiro. 

Kā norāda ministrijā, lai paplašinātu atbalsta saņēmēju loku, līdz apstiprinātajiem grozījumiem regulējumā noteikts, ka aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu ir pienākums sniegt elektroenerģijas tirgotājam, kurš sniedz elektroenerģijas tirdzniecības pakalpojumu vairāk nekā 10 000 mājsaimniecībām.

Tas nozīmē, ka līdz ar noteikumu spēkā stāšanos atbalstu aizsargātajiem lietotājiem būs jāsniedz ne tikai AS Latvenergo un SIA TET, kas to jau brīvprātīgi dara, bet arī, piemēram,

SIA Enefit, kas to nav līdz šim darījis, tādējādi nodrošinot, ka pakalpojumu sniedz lielākie mājsaimniecību elektroenerģijas tirgotāji.

Vienlaikus noteikts, ka aizsargātais lietotājs, kura elektroenerģijas tirgotājs nenodrošina aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu, drīkstēs vienpusēji izbeigt elektroenerģijas tirdzniecības līgumu bez līguma pirmstermiņa izbeigšanas maksas, proti lietotājam nedrīkstēs piemērot līguma laušanas maksu, ja tirgotājs pakalpojumu nesniedz.

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas