Organizācijas: Covid-19 sekas, kā arī ģeopolitiskā situācija prasa steidzamus lēmumus

Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome (LOSP) un Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) aicina Latvijas augstākās amatpersonas vienoties par Latvijas ilgtermiņa, vidēja termiņa un īstermiņa mērķiem, kas balstīti uz tautsaimniecības attīstību, ziņo padomē.

LOSP un LDDK nosūtījušas atklātu vēstuli augstākajām valsts amatpersonām, aicinot nekavējoties veikt spēkā esošo normatīvu pārskatīšanu un labošanu atbilstoši šā brīža ekonomiskajai un ģeopolitiskajai situācijai un turpmāk veikt rūpīgu regulējumu projektu izvērtējumu, ņemot vērā sociāli ekonomisko aspektu.

“Covid-19 pandēmija un tās radītās sekas, kā arī ģeopolitiskā situācija prasa steidzamus lēmumus. Ekonomikas noturība un iedzīvotāju labklājība ir izšķiroši valsts turpmākajai attīstībai un drošībai,” norādīts vēstulē.

Abu organizāciju ieskatā būtiski ir pārskatīt saistības, it sevišķi klimata jomā, ko Latvija ir uzņēmusies, un valdības līmenī atzīst, ka tās nemaz nav izpildāmas. “Ir jāveic sociāli ekonomiskais izvērtējums, lai saprastu, kādi ir reāli izpildāmie mērķi, lai nepasliktinātu situāciju valsts ekonomikā un iedzīvotāju labklājības līmeni.”

“Nedrīkstētu būt tāda situācija, kad valsts uzņemas saistības, kas būs jāpilda kā valsts institūcijām, tā arī katram iedzīvotājam, kuru izpildes sekas gulsies uz visu Latvijas iedzīvotāju pleciem un valsts budžetu, skaidri zinot un paredzot, ka šīs saistības netiks izpildītas. Situācija ir jālabo nekavējoties, lai nepakļautu riskam virkni nozaru, kas veido valsts kopējo tautsaimniecību, kā arī vistiešākajā nozīmē ietekmē katru Latvijas iedzīvotāju,” pauž abas organizācijas.

LOSP un LDDK aicina pieņemt lēmumus, kas balstīti uz sociāli ekonomiskiem aprēķiniem, ņemot vērā to ietekmi uz tautsaimniecību kopumā, kā arī aicina īpaši izvērtēt lēmumu ietekmi uz iedzīvotāju labklājību.

LOSP un LDDK uzskata, ka Latvija nedrīkst ieslīgt birokrātiskā Eiropas Savienības regulējumu pārņemšanā. Lēmumu pieņemšanai jābalstās uz datu analīzi, tiem jābūt sociāli un ekonomiski pamatotiem. Turklāt tiem jābūt vērstiem uz tautsaimniecības attīstību, noturīgumu un ilgtspēju.

Lasiet arī: Latvijas ekonomika atpaliek no pārējām Baltijas valstīm. Kāpēc tā?

Seko mums arī FacebookDraugiem un X!

 
Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas