Ostu uzņēmēji aicina SDG termināli būvēt lielā ostā

Latvijas Stividorkompāniju asociācija (LSA) ziņo, ka tā – kā ostu nozares pārstāvis – ir vērsusies pie valdības ar saviem priekšlikumiem sašķidrinātās dabas gāzes (SDG) infrastruktūras izbūvei Latvijā.

Projektam ir jābūt realizētam starptautiska un caurspīdīga iepirkuma ietvaros, kā arī balstītam uz valsts stratēģiskajām interesēm. Ir jāņem vērā zaļā kursa prioritātes un pašreizējā situācija, kad gāzes patēriņš ir ievērojami samazinājies. LSA uzsver, ka mūsdienīgam SDG terminālim ir

jāspēj ne tikai importēt gāzi, bet arī eksportēt Latvijas zaļās enerģijas resursus.

Tāpēc LSA aicina valdību iepazīstināt nozari ar neatkarīgā auditora Pricewaterhouse Coopers atzinumu par SDG terminaļa projekta ārējo risku analīzi.

LSA uzrunātie uzņēmēji, kas strādā SDG termināļu attīstībā un uzturēšanā, redz pamatotu potenciālu šādam projektam kādā no Latvijas lielajām ostām – Ventspilī, Rīgā vai Liepājā. Visas trīs ostās ir tam nepieciešamā pamata infrastruktūra.

Pēc LSA pieejamās informācijas, ostu nozares vērtējumā visgatavākie un piemērotākie projekti Latvijas interesēm būtu īstenojami Rīgā vai Ventspilī. Turklāt Ventspilij ir jau 2012.gadā Ernst & Young tehniski izstrādātais SDG termināla projekts.

Asociācija atgādina, ka tā, pārstāvot Ventspils, Rīgas un Liepājas ostu uzņēmējus, vairākus gadus ir sekojusi līdzi SDG infrastruktūras izveides plāniem. Izskanot valdības paziņojumam par termināļa iespējamo izveidi, ostu nozare no pirmās dienas aktīvi iesaistījās diskusijā, pārstāvot Latvijas un starptautiskos uzņēmējus, kam ir praktiska pieredze un tehniskā kapacitāte šādu liela mēroga projektu attīstībā.

Pēc Ekonomikas ministrijas (EM) aicinājuma, LSA piedalījās neatkarīgajā komisijā, kas vērtēja 2022.gada aprīlī izziņotā konkursa pieteikumus.

Pateicoties LSA profesionālajai kompetencei, tika izgaismoti būtiski punkti, kas ir nepieciešami jebkuram SDG terminālim

– velkoņi, speciālas platformas, kā arī Skultes gadījumā nepieciešamais ledlauzis.

Starptautisku konkursa ideja bija pareiza, uzsver LSA. Savukārt dalība izsludinātajā konkursā – bez skaidras dokumentācijas un valsts plāniem ar iesniegšanas termiņu no 2022.gada aprīļa sākuma līdz 13.maijam – nekādā veidā neuzrunāja lielos starptautiskos investorus. Tik īsā laikā bez ilgtermiņa valsts redzējuma un datiem nebija iespējams sagatavot pamatotu uz ekonomiski pamatotiem aprēķiniem balstītu šāda līmeņa projektu.

LSA padomes priekšsēdētājs Āris Ozoliņš norāda: «Ostu nozare Latvijas sabiedrībai vēlas akcentēt, ka jābūt skaidrām prognozēm gāzes patēriņam ilgtermiņā (līdz 15 gadiem), jāņem vērā Latvijai saistošie ES ilgtermiņa mērķi par enerģijas resursu dažādošanu. Tai skaitā – mūsu kaimiņvalstu izbūvētie SDG termināļi, kas nodrošina jau ļoti lielas jaudas.»

Tāpēc LSA aicina valdību izmantot tagad radušos iespēju, lai izveidotu patiesi mūsdienīgu SDG infrastuktūru. Tādu, ko varētu izmantot gan dabasgāzes importam, gan kuģu uzpildīšanai, gan ilgtermiņā – Latvijas saražotās zaļās enerģijas ekportam. Tā potenciālu apstiprina Latvijas Atjaunojamās enerģijas federācijas vadītājs Jāni Irbe: «Jau tuvāko gadu laikā būs nepieciešama infrastuktūra, lai spētu eksportēt Latvijā saražoto zaļo enerģiju».

Ostu uzņēmēji vēl joprojām neredz skaidru pamatojumu, kāpēc tieši Skultes projektam piešķirts nacionālo interešu objekta statuss.

Latvijas ostu nozare ir ieinteresēta ekonomiski labākajā un tautsaimnieciski vērtīgākajā SDG projekta izveidē, savu paziņojumu noslēdz LSA.

Latvijas Stividorkompāniju asociācija ir ostu nozares klasteris, kas apvieno ostu uzņēmējus no Liepājas, Ventspils un Rīgas. LSA attīsta dažādus ostu nozares attīstības projektus un iniciatīvas, lai tajās sekmētu un veidotu augstas pievienotās vērtības pakalpojumus. Asociācija ir Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padomes loceklis.

Lasiet arī: Premjers neizslēdz, ka SDG termināli varētu būvēt valsts

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas