PrivatBank reorganizēsies par komercsabiedrību, kuras darbība būs nesaistīta ar kredītiestādes pakalpojumiem

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome 25.novembrī pieņēmusi lēmumu atļaut veikt AS PrivatBank reorganizāciju, pārreģistrējot to par komercsabiedrību, kuras darbība nav saistīta ar kredītiestādes darbību, informē FKTK.

Līdz ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē AS PrivatBank izsniegtā licence kredītiestādes darbībai.

Šāds FKTK lēmums pieņemts, ņemot vērā bankas šī gada 30.septembra ārkārtas akcionāru sapulcē pieņemto lēmumu izbeigt AS PrivatBank kā kredītiestādes darbību un veikt visu nepieciešamo, lai nodrošinātu kredītiestādes licences anulēšanu.

AS PrivatBank ir nodrošinājusi savu klientu interešu aizsardzību un informēšanu, kā arī izpildījusi saistības pret noguldītājiem, norāda FKTK.

AS PrivatBank atbilstoši akcionāru pieņemtajai stratēģijai 2022.gadā ir pakāpeniski mazinājusi savus darbības apjomus, jo atbilstoši Kredītiestāžu likumam atteikšanās no kredītiestādes licences ir iespējama tad, ja kredītiestādē vairs nav noguldījumu Kredītiestāžu likuma izpratnē.

Iepriekš vēstīts, ka FKTK padome šī gada 9.augustā pieņēma lēmumu atļaut AS PrivatBank nodot AS Industra Bank īpašumā kredītiestādes uzņēmuma daļu, atbilstoši abu pušu noslēgtajam kredītiestādes uzņēmuma pārejas līgumam. Tādējādi darījuma rezultātā AS Industra Bank pārņēma no AS PrivatBank klientu attiecības, tostarp privātpersonu un juridisko personu kontu pārvaldību, kredītu un līzinga portfeļus, noguldījumus, kā arī bankai piederošos vērtspapīrus.

AS PrivatBank Latvijā darbojās kopš 2007.gada 22.augusta kā specializētā banka, koncentrējoties uz noteiktu produktu, īpaši kredītu, līzinga un noguldījumu pakalpojumu sniegšanu.

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas