Rīgas ostas attīstībā šogad investēti teju 5 miljoni eiro

Šāda summa tika ieguldīta tās infrastruktūras uzturēšanā un attīstībā, tostarp digitālajos risinājumos, ziņo Rīgas brīvostas pārvalde.

Brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš norāda: «Neskatoties uz dažādiem globālajiem ģeopolitiskajiem izaicinājumiem un nenoteiktību pasaules tirgos, šogad esam spējuši ne vien kāpināt kravu apgrozījumu Rīgas ostā, bet arī ieguldīt Rīgas ostas attīstībā. Investēts gan ostas dzelzceļa infrastruktūras sakārtošanā, kuģošanas kanāla padziļināšanā, gan hidrobūvju pārbūvē un jahtu infrastruktūras pilnveidošanā. Aizvien lielāku finansējumu gadu no gada ieguldām arī digitālo risinājumu testēšanai un ieviešanai, tā automatizējot ostas procesus un samazinot kravu apstrādei nepieciešamo laiku.»

Investīcijas ostas tehniskajā un digitālajā infrastruktūrā plānotas arī 2023.gadā. 

Apjomīgi ostas dzelzceļa infrastruktūras sakārtošanas darbi šogad notika Kundziņsalā, kur
veikta dzelzceļa sliežu ceļu un pārmiju pārvedu pārbūve. Projekta ietvaros dzelzceļa parkā uzstādīti jauni LED prožektori un gaismekļi, kas turpmāk uzlabos apgaismojuma kvalitāti, vienlaikus nodrošinot elektroenerģijas patēriņa ekonomiju 30–35% apjomā un samazinot CO2 emisijas. Savukārt sadarbībā ar VAS Latvijas Dzelzceļš Rīgas brīvostas pārvalde ir uzsākusi kopēju dzelzceļa kravu datu aprites procesu integrāciju, radot risinājumu digitalizētai dzelzceļa kravu datu apritei un automatizācijai.

Šogad uzsākti arī Sarkandaugavas tilta pārbūves darbi. Tas ir vienīgais dzelzceļa tilts ostas teritorijā, kas nodrošina dzelzceļa kravu apgrozījumu ar Kundziņsalu. Tiks atjaunota tilta būvkonstrukcijas daļa, paredzot drošu un ērtāku tilta šķērsošanu gan autotransportam un dzelzceļa transportam, gan arī gājējiem. Plānota arī dekoratīva apgaismojuma uzstādīšana, lai apgaismotu tilta metālkonstrukcijas diennakts tumšajā laikā.

Papildus uzsākta autoceļa pārbūve Kundziņsalā no Sarkandaugavas tilta līdz ostas lielākā konteineru termināla Baltic Container Terminal teritorijai. Plānots mainīt arī ceļa segumu, izbūvēt lietus ūdens novadīšanas sistēmu un ierīkot ceļa apgaismojumu.

Šogad pabeigti Daugavgrīvas krasta stiprinājuma jeb BKRR dambja otrā posma remontdarbi. Hidrobūves konstrukcijas atjaunošana tika uzsākta 2020.gadā, nostiprinot vētru izskaloto Daugavgrīvas krasta līniju gandrīz 200 metru garumā. Darbi tika turpināti 2022.gadā, un patlaban ar laukakmeņu un granītu krāvumiem pilnībā atjaunoti 300 metri nostiprinājuma konstrukcijas.

Turpinot 2021.gadā uzsāktos Rīgas ostas piestātņu un kuģošanas kanāla tīrīšanas darbus, sadarbībā ar Dānijas uzņēmumu Rodhe Nielsen veikti akvatorijas grunts tīrīšanas darbi četrās ostas vietās. Kopumā 2022.gadā izraktās akvatorija grunts apjoms sasniedz 123 tūkstošus kubikmetru.

Savukārt projekta Austrumlatvijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un popularizēšana ietvaros 2022.gadā ir veikti ieguldījumi Matrožu ielas jahtu ostas infrastruktūras labiekārtošanā. Uzstādītais jahtu ostas aprīkojums ietver esošā viļņlauža pagarināšanu un jauna viļņlauža izbūvi, kā arī papildaprīkojuma uzstādīšanu.

Šogad uzsākta arī vairāku apjomīgu būvprojektu izstrāde, kuros aktīvā būvniecības fāze sāksies nākamajos gados. Turpinās projektēšanas darbi ugunsdzēsības, ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas sistēmas pārbūves Kundziņsalā būvprojekta izstrādei, uzsākta vairāku piestātņu (MS–11, MS–12 un MS–13) pārbūves būvprojekta izstrāde un Flotes ielas pārbūves būvprojekta izstrāde Daugavgrīvā. Flotes ielas pārbūves rezultātā tiks nodrošināta mūsdienīga transporta infrastruktūra, vienlaikus paredzot plašas autostāvvietas un pastaigu ceļa posma izbūvi, kas savienos stāvlaukumu ar esošo pastaigu ceļu uz dabas parku Piejūra.

Sadarbojoties ar iedzīvotāju biedrībām, Rīgas Brīvostas pārvalde regulāri veic labiekārtošanas darbus ostas apkaimju teritorijās – izbūvē sporta laukumus un bērnu rotaļu
laukumus, ierīko gājēju takas un atpūtas vietas, veic teritoriju sakopšanas un apzaļumošanas darbus. 2022.gadā realizēts vēl viens šāds projekts – bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Kundziņsalas dzīvojamā rajonā.

Rīgas brīvostas pārvaldes galvenā funkcija ir ostas infrastruktūras uzturēšana un apsaimniekošana. Tas ietver gan ostas akvatorijas (kuģošanas ceļu, navigācijas līdzekļu), gan hidrobūvju (piestātņu, molu un dambju), gan ceļu un dzelzceļu, kā arī ar tiem saistītās infrastruktūras (tiltu, pārbrauktuvju, ceļu apgaismojuma), gan inženierkomunikāciju uzturēšanu, pārbūvi un modernizāciju.

Lasiet arī: Rīgas osta Spilves pļavās plāno veidot lielāko saules paneļu parku Latvijā

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas