Rīgas vidusskolās brīvajās vietās tomēr uzņems skolēnus arī ar zemāku vērtējumu eksāmenos

Pēc tiesībsarga ziņojuma Rīgas vidusskolas kļuvušas pielaidīgākas attiecībā uz uzņemšanas noteikumiem vēsti LTV ziņas.

Mēneša sākumā tiesībsargs publiskoja pārskatu, kurā tika secināts, ka Rīgas pašvaldības noteikumi attiecībā uz skolēnu uzņemšanu vidusskolu 10. klasēs ierobežo jauniešu iespējas un tiesības turpināt mācības, jo pašvaldība ir noteikusi stingrākas prasības, nekā likumā atļauts.

Tiesībsargs pauda, ka tādā veidā daļai izglītojamo tiks liegta iespēja iegūt vispārējo vidējo izglītību pašvaldības izglītības iestādēs.

Tāpat tiesībsargs uzsvēra, ka, lai gan likums nosaka, ka 9. klases pabeigšanai pietiek ar 10% vērtējumu visos eksāmenos, lai skolēns tiktu uzņemts kādā no Rīgas vidusskolām, ir nepieciešams vērtējums vismaz 35%.

Ņemot vērā tiesībsarga un sabiedrības aso kritiku skolās, noteikumi ir nedaudz mīkstināti, un mācību iestādēs, kurās nav pietiekams skaits uzņemto, varēs uzņemt arī skolēnus, kuru vērtējumi ir zem noteiktā kritērija.

LTV ziņas lēš, ka šobrīd Rīgas pašvaldībā 17 vidusskolās ir brīvas vēl aptuveni 240 vietas.

Uz tām var pieteikties skolēni, kas nav uzņemti citās skolās un kuru eksāmenu vērtējums ir zem 35%.

Trešdien, 12. jūlijā, Rīgas domes (RD) Izglītības, kultūras un sporta departaments publiskoja skolu sarakstu, kurās vēl nav nokomplektētas klases. RD Izglītības pārvaldes priekšnieks, Ivars Balamovskis norādīja, ka skolas ir izteikušas vēlmi uzņemt skolēnus ar pazeminātu vērtējumu.

LTV ziņas norāda, ka pamatskolas absolventu vecāki nav sajūsmā par izmaiņām nav sajūsmā – vecāku skatījumā galvaspilsēta spēlējas ar viņu bērniem. Tāpat vecāki pauduši, ka paziņojums ir nācis pārāk vēlu un ir zaudēts skolēnam tik svarīgais iestāšanās laiks.

Tiesībsargs ir vienisprātis ar 9. klases absolventu vecākiem – šobrīd paziņojums rada vairāk haosu nekā skaidrību.

Tiesībsarga biroja pārstāvis Edgars Lākutis LTV ziņām pauda, ka nosacījumus par izņēmuma gadījumiem, kad skolas var uzņemt skolēnus ar zemāku vērtējumi pašvaldībai bija jāiestrādā jau 1.martā pieņemtajos noteikumos, lai gan visām iesaistītajām pusēm būtu skaidrs, kāda būs uzņemšanas kārtība. 

BNN iepriekš jau vēstīja, ka tiesībsargs Juris Jansons norādījis, ka pašvaldība šos noteikumus pieņēmusi trīs mēnešus pirms mācību gada beigām, neiesaistot izglītojamos un viņu vecākus, tādēļ nevar atzīt, ka pašvaldība ir ievērojusi labas pārvaldības principu.

Līdztekus Jansons atgādināja, ka valstī noteiktās prasības par vispārējās pamatizglītības programmas apguvi izglītojamiem jāiegūst vērtējums visos mācību priekšmetos, nosaka, ka vērtējums nedrīkst būt zemāks par četrām ballēm vairāk nekā vienā mācību priekšmetā un vērtējums visos valsts pārbaudījumos.

Tiesībsargs skaidroja, ka sākot ar 2022./2023. mācību gadu, pirmo reizi visi valsts pārbaudes darbi vispārējā pamatizglītībā tiek organizēti centralizēti. Šogad valsts noteiktie pārbaudes darbi, beidzot 9. klasi, ir valsts pārbaudes darbs latviešu valodā; valsts pārbaudes darbs svešvalodā (angļu, vācu vai franču – pēc izglītojamā izvēles) un valsts pārbaudes darbs matemātikā.

LAI IEGŪTU VĒRTĒJUMU VALSTS PĀRBAUDES DARBĀ, DARBA KOPVĒRTĒJUMAM JĀBŪT VISMAZ 10%.

Tādējādi izglītojamais saņem pamatizglītības sertifikātu latviešu valodā, svešvalodā un matemātikā, ja katrā no valsts pārbaudes darbiem ir saņēmis vismaz 10%.

Savukārt RD Izglītības, kultūras un sporta departaments 2023. gada 1. martā pieņēma iekšējos noteikumus, kas paredz, ka vispārējās izglītības iestādēm ir tiesības kā uzņemšanas kritērijus noteikt iestājpārbaudījumu rezultātus vai vērtējumus mācību priekšmetos pamatizglītības sertifikātā.

Abos gadījumos izglītojamo var uzņemt, ja mācību sasniegumi, beidzot 9. klasi, atbilst šādiem kritērijiem: gada vērtējumi apliecībā par vispārējo pamatizglītību visos mācību priekšmetos nav zemāki par četrām ballēm, gada vērtējums latviešu valodā apliecībā par vispārējo pamatizglītību nav zemāks par piecām ballēm un vērtējums katrā mācību priekšmetā pamatizglītības sertifikātā nav zemāks par 35%.

SAVUKĀRT NO 2024./2025.MĀCĪBU GADA VĒRTĒJUMS KATRĀ MĀCĪBU PRIEKŠMETĀ PAMATIZGLĪTĪBAS SERTIFIKĀTĀ NEDRĪKSTĒS BŪT ZEMĀKS PAR 40%.

Tiesībsargs norāda, ka šādi uzņemšanas kritēriji – iestājpārbaudījuma rezultāts vai iegūtais vērtējums centralizētajos eksāmenos pamatizglītības sertifikātā attiecības uz visām Rīgas pilsētas pašvaldības dibinātajām vispārējās izglītības iestādēm, kuras īsteno vispārējās vidējās izglītības programmu klātienes formā un uzņems izglītojamos 10. klasē 2023./2024. mācību gadā.

Uzņemšanas kritēriji neattiecas uz programmām, kuras tiek īstenotas neklātienes un tālmācības formā.

Lasiet arī: Tiesībsargs pārmet Rīgas pašvaldībai ieviestos “drastiskos” kritērijus uzņemšanai 10.klasē

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas