Saeima noraida vairākas opozīcijas ieceres nodokļu samazināšanā

Saeima ceturtdien, 29.septembrī, noraidīja vairāku opozīcijas deputātu iesniegto likumprojektu iekļaušanu sēdes kārtībā.

Grozījumi likumā Par akcīzes nodokli paredz izmaiņas nodokļu aprēķinu likmē naftas produktiem. Svinu nesaturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem deputāti rosināja noteikt likmi 359 eiro par 1000 litriem, svinu saturošam benzīnam – 444 eiro par 1000 litriem, bet dīzeļdegvielai – 264 eiro par 1000 litriem.

Izmaiņas opozīcija rosināja ieviest līdz nākamā gada beigām.

Tāpat opozīcijas parlamentārieši piedāvāja grozījumus likumā Par nekustamā īpašuma nodokli, kas paredzētu ar nekustamā īpašuma nodokli (NĪN) neaplikt vienu fiziskās personas īpašumā esošo nekustamo īpašumu, kurā tā ir deklarējusi savu dzīvesvietu, kā arī īpašuma zemes platību pilsētās un ciemos līdz 1 500 kvadrātmetriem, bet viensētās līdz diviem hektāriem, kura kopējā kadastrālā vērtība nepārsniedz 100 000 eiro.

Pašvaldību neiegūtos ieņēmumus no NĪN kompensētu valsts, norādīts likumprojektā.

Savukārt grozījumos Pievienotās vērtības nodokļa likumā deputāti piedāvāja piemērot samazinātu pievienotās vērtības nodokli (PVN) medikamentiem.

Atsevišķā likumprojektā grozījumos Pievienotās vērtības nodokļa likumā opozīcija rosināja piemērot PVN 0% apmērā koksnes kurināmajam, ja tā faktiskais patērētājs ir iedzīvotājs, kas pērk un patērē koksnes kurināmo mājsaimniecības vajadzībām.

PVN likmi 0% apmērā politiķi aicināja piemērot arī siltumenerģijas piegādei. Tāpat grozījumi paredz, ka šo preču rēķinos iedzīvotājiem piemēro PVN 0% apmērā.

Deputāti rosināja piemērot samazināto PVN likmi 5% apmērā sabiedriskās ēdināšanas iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, kultūras iestādēm un kultūras pasākumu organizatoriem, kā arī sporta klubiem, sporta pasākumu rīkotājiem un privāto sporta pasākumu piedāvātājiem.

Samazināto 5% PVN likmi opozīcijas ieskatā vajadzētu piemērot arī zīdaiņiem paredzēto specializēto pārtikas produktu piegādēm, piemēram, pienam, tā produktiem un maisījumiem, sojas produktiem, sulām, biezeņiem un citiem zīdaiņiem paredzētiem produktiem.

Opozīcijas deputāti rosināja arī grozījumus Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā, kas paredzētu elektroenerģijas galalietotājiem – mājsaimniecībām un juridiskām personām, tai skaitā arī pašvaldību un valsts iestādēm, piemērot elektroenerģijas sistēmas pakalpojuma maksas samazinājumu, tai skaitā PVN, pilnā apmērā, kā arī nepiemērot obligātā iepirkuma un jaudas komponenti. Sistēmu operatoru negūtos ieņēmumus kompensētu no valsts budžeta līdzekļiem, norādīts likumprojektā.

Tāpat minētajā likumā politiķi piedāvāja veikt grozījumus, kas paredz līdz gada beigām izstāties no Nord Pool biržas un no nākamā gada sākuma noteikt fiksētu maksu 0,13 eiro par vienu elektroenerģijas kilovatstundu (kWh) bez PVN.

Arī elektroenerģijai, siltumenerģijai, dabasgāzei un degvielai deputāti rosināja noteikt 5% PVN likmi.

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas