Saeima pieņem regulējumu jauna militārā poligona izveidei

Saeima galīgajā lasījumā pieņēma Militārā poligona Sēlija izveides likumu, kas nosaka īpašu tiesisko regulējum militārā poligona robežu noteikšanai, tā teritorijā esošo nekustamo īpašumu atsavināšanai, lietošanai un infrastruktūras izbūvei. 

Likumprojekts paredz militārajam poligonam Sēlija noteikt nacionālo interešu objekta statusu.

Tāpat Saeimā otrajā – galīgajā – lasījumā atbalstīti saistītie likumprojekti, kas paredz regulējumu esošo militāro poligonu infrastruktūras attīstībai.

Plānots, ka valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī citām institūcijām visi iesniegumi un jautājumi, kas saistīti ar militārā poligona infrastruktūras izbūvi un ar to saistīto darbu nodrošināšanu un veikšanu, būs jāizskata un lēmumi jāpieņem prioritārā kārtībā pēc iespējas īsākā termiņā.

Tāpat ar likumu paredzēts par labu valstij nodibināt servitūtu uz citām personām piederošo nekustamo īpašumu, kurš nepieciešams militārā poligona infrastruktūras izbūves uzsākšanai un veikšanai.

Servitūts tiks nodibināts līdz brīdim, kad zeme tiks atsavināta atbilstoši sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma prasībām.

Aizsardzības ministrijai (AM) 30 dienas pirms darbu uzsākšanas būs jāinformē nekustamā īpašuma īpašnieks par to, ka ir noteikts servitūts uz tam piederošo īpašumu un tajā tiks uzsākti militārā poligona infrastruktūras izbūves darbi.

AM būs tiesības uzsākt būvdarbiem nepieciešamos sagatavošanās darbus un būvdarbus sabiedrības vajadzībām atsavināmā nekustamā īpašumā tad, kad ministrija būs pieņēmusi lēmumu par taisnīgas atlīdzības apmēru.

Likums nosaka, ka Ministru kabinetam (MK) līdz šī gada 11.jūlijam jāizdod noteikumi par militārā poligona izveidi, jānosaka tā robežas, teritorijā ietilpstošie nekustamie īpašumi un tie īpašumi, uz kuriem tiks nodibināts servitūts.

Militārā poligona Sēlija izveides likums stāsies spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Lasiet arī: Valsts prezidents: Šodien “dzelzs priekškars” ir nolaidies uz robežas pie Zilupes

 

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas