Saeimas komisija galīgajā lasījumā atbalsta Rail Baltica likuma projektu

Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas deputāti trešdien, 12.oktobrī, trešajā lasījumā atbalstīja Rail Baltica likuma projektu.

Likumprojekts nodrošinātu Eiropas standarta platuma ātrgaitas dzelzceļa infrastruktūras un ar tās būvniecību saistīto būvju izbūvi un novērstu šķēršļus, kas ietekmē darbu savlaicīgu pabeigšanu atbilstoši noteiktajam finansējumam.

Kā iepriekš uzsvēra Tautsaimniecības komisijas priekšsēdētājs Krišjānis Feldmans (K), Rail Baltica projekts ir svarīgs nacionālo interešu objekts – tas ir būtisks transporta loģistikas un infrastruktūras risinājums, lai savienotu Baltijas valstis ar pārējām Eiropas Savienības valstīm. Tāpat viņš uzsvēra, ka projekta īstenošanu paredzētajā laikā kavē gan valsts un pašvaldību institūciju, gan ārējo inženiertīklu īpašnieku vai tiesisko valdītāju pieprasītajos tehniskajos un īpašajos noteikumos noteiktās prasības.

Plānots noteikt, ka projekta īstenošanai izsniedzamajos tehniskajos vai īpašajos noteikumos neietver prasības par tādu būvju vai to daļu būvniecību, kuru būvniecības pienākums projekta īstenošanas ietvaros neizriet no normatīvajiem aktiem un kas neatbilst projekta īstenošanai izmantojamā finansējuma attiecināmības nosacījumiem.

Regulējums neattieksies uz Valsts vides dienesta izdotajiem tehniskajiem noteikumiem.

Tāpat likumprojekts paredz saglabāt Rail Baltica projekta īstenošanas teritorijā esošus valsts un vietējas nozīmes kultūras pieminekļus vai to daļas. Savukārt, ja kultūras pieminekļa pilnīga vai daļēja saglabāšana esošajā vietā nebūs iespējama un tas atbildīs noteiktiem kritērijiem, Ministru kabinets izslēgs to no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde izdos nosacījumus attiecīgā kultūras pieminekļa izpētei, fiksācijai, pārvietošanai vai tā vērtīgāko daļu vai fragmentu demontāžai un saglabāšanai.

Ar Rail Baltica un ar tā būvniecību saistīto būvju teritorijā paredzēts atļaut nocirst aizsargājamu koku, ja nebūs alternatīvu risinājumu. Šādā gadījumā būs jāsaņem arborista pozitīvs atzinums un Dabas aizsardzības pārvaldes atļauja, paredz likumprojekts.

Plānots noteikt, ka ar projekta realizāciju saistīto būvdarbu maksimālais veikšanas ilgums līdz būves nodošanai ekspluatācijā būs astoņi gadi.

Ar publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras un tās būvniecību saistīto būvju projektēšanai sagatavotā topogrāfiskā plāna derīguma termiņš būs četri gadi no reģistrācijas datuma vietējās pašvaldības datubāzē.

Projekta īstenošanai nepieciešamo nekustamo īpašumu, kas atzīts par bezmantinieku mantu un uz kuru ir pieteiktas kreditoru prasības un normatīvajos aktos noteiktos gadījumos tiesu izpildītājs neturpina atsavināšanu, nodos Satiksmes ministrijai. Ministrijai paredzēta arī iespēja izmantot uz valsts vārda ierakstītu neapbūvētu rezerves fonda zemi atlīdzības kompensācijai par sabiedrības vajadzībām atsavināmo privātpersonai piederošo nekustamo īpašumu.

Lai likumprojekts stātos spēkā, tas vēl trešajā lasījumā jāatbalsta Saeimai.

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas