Šoziem gaisa temperatūra dzīvokļos nepārsniegs 19 grādus pēc Celsija

Lai samazinātu energoresursu patēriņu dzīvojamo māju telpu apkures nodrošināšanai, Ministru kabineta otrdienas, 20.septembra, sēdē valdība lēma uz laiku pazemināt telpu gaisa temperatūru, ieregulējot to ne vairāk kā 19 grādi pēc Celsija.

Samazinot dzīvojamo telpu gaisa temperatūru par vienu grādu, tiek ietaupīti aptuveni 5% no apkures izmaksām, kas ilgtermiņā veido vērā ņemamu ietaupījumu, informē Ekonomikas ministrija.

Valdības lēmums paredz, ka laika periodā no šī gada 1.oktobra līdz 2023.gada 30.aprīlim dzīvojamās mājas pārvaldītājam jānodrošina atbilstošus apkures sistēmas iestatījumus tā,

lai dzīvokļos gaisa temperatūra nepārsniegtu +19 grādus, bet telpā ar viszemāko gaisa temperatūru tā nedrīkst būt zemāka kā +18 grādi.

Vienlaikus ir saglabāta iespēja, ka dzīvojamās mājas kopīpašnieki vai dzīvokļu īpašumu mājā dzīvokļa īpašnieki var lemt par augstāku telpu gaisa temperatūras nodrošināšanu dzīvojamajā mājā, ja uzskata to par nepieciešamu dzīvojamās mājas ekspluatācijai vai iedzīvotāju veselības un pašsajūtas nodrošināšanai.

Papildus, lai samazinātu energoresursu patēriņu dzīvojamo māju siltumapgādes nodrošināšanai, valdība lēma uz laiku pieļaut pazemināt vai īslaicīgi samazināt karstā ūdens temperatūru, ilgtermiņā veidojot vērā ņemamu ietaupījumu, norāda ministrijā.

Valdības lēmums paredz, ka attiecīgajā laika periodā dzīvojamās mājas pārvaldītājam ir tiesības nedaudz vai īslaicīgi samazināt karstā ūdens temperatūru, ja ir ievēroti priekšnoteikumi, lai izvairītos no Legionella spp. baktēriju intensīvas vairošanās.

Normatīvajā regulējumā noteikts, ka karstā ūdens temperatūra nevar būt zemāka par +55 grādiem.

Lēmumu par minimālo pastāvīgi nodrošināmo karstā ūdens temperatūru izejā no siltummaiņa jāpieņem mājas pārvaldniekam vai dzīvojamās mājas īpašniekiem, ievērojot karstā ūdens sistēmas īpatnības un iedzīvotāju paradumus.

Tomēr vienlaikus dzīvojamās mājas pārvaldītājam noteikts pienākums vismaz piecas darbdienas iepriekš informēt iedzīvotājus par profilaktiskajiem individuāli veicamajiem pasākumiem dzīvokļu īpašumos Legionella spp. baktēriju izplatības ierobežošanai.

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas