SPRK izsludinājusi grozījumus Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumos

Lai stiprinātu Latvijas dabasgāzes apgādes drošumu, kā arī šajā un nākamajos krātuves cikos uzkrātu pēc iespējas lielāku dabasgāzes daudzumu, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izstrādājusi vēl vienus grozījumus Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumos, informē SPRK.

Sagatavoto grozījumu projektu šī gada 1.septembrī iesniedza sistēmas operators AS Conexus Baltic Grid. Par sagatavotajiem grozījumiem norisinās publiskā konsultācija.

Grozījumu projektā paredzētas izmaiņas attiecībā uz iespējām uzglabāšanas sistēmas lietotājiem iesūknēt dabasgāzi Inčukalna pazemes gāzes krātuvē, un ir papildināts regulējums par degvielas gāzes ieturēšanu.

Proti, saskaņā ar plānotajiem grozījumiem sistēmas operators var atļaut sistēmas lietotājiem iesūknēt dabasgāzi krātuvē arī krātuves cikla izņemšanas sezonas laikā (no 15.oktobra līdz nākamā gada 30.aprīlim), ja tam ir objektīvs un pamatots iemesls, tai skaitā, ja kompetento valsts pārvades iestāžu noteiktais regulējums šādu pienākumu sistēmas operatoram noteic.

Attiecīgi laiks, kad izņemšanas sezonā tiks uzsākta fiziska dabasgāzes iesūknēšana, sistēmas operatoram būs jāpaziņo savā tīmekļvietnē ne vēlāk kā divas dienas pirms dabasgāzes iesūknēšanas uzsākšanas.

Grozījumu projekts arī nosaka, ka, tāpat kā iesūknēšanas sezonas laikā, arī izņemšanas sezonas laikā dabasgāzes iesūknēšana ir veicama, izmantojot sistēmas lietotāja degvielas gāzi. Nepieciešamo degvielas gāzes daudzumu nosaka atbilstoši sistēmas operatora attiecīgā krātuves cikla iesūknēšanas sezonai noteiktajam degvielas gāzes patēriņa koeficientam.

Ja sistēmas operatora patērētais degvielas gāzes daudzums dabasgāzes iesūknēšanas procesa nodrošināšanai izņemšanas sezonā būs mazāks nekā no sistēmas lietotāja iesūknēšanas laikā saņemtais degvielas gāzes daudzums, sistēmas operators atdos neizmantoto degvielas gāzi sistēmas lietotājam proporcionāli faktiski iesūknētajam daudzumam iesūknēšanas laikā.

Savukārt, ja šis patērētais degvielas gāzes daudzums būs lielāks, sistēmas lietotājam nenodoto degvielas gāzi būs jānodod sistēmas operatoram krātuvē vai pārvades virtuālajā tirdzniecības punktā 10 dienu laikā pēc sistēmas operatora paziņojuma par to.

Savukārt, ja dabasgāze tiks iesūknēta krātuvē šā krātuves cikla izņemšanas sezonā, proti, no šī gada 15.oktobra līdz grozījumu spēkā stāšanās dienai, dabasgāzes pārsūknēšanas agregātu darbībai, kas nodrošinās minēto dabasgāzes iesūknēšanas procesu, nepieciešamo degvielas gāzes daudzumu noteiks un sistēmas lietotāji par to norēķināsies saskaņā ar grozījumu projektā noteikto.

Kā norāda SPRK priekšsēdētāja Alda Ozola, šī brīža apstākļos svarīga loma ir infrastruktūras turētāju spējai efektīvi un ātri reaģēt uz izmaiņām nozarē, piebilstot, ka īpaši būtiski tas ir Inčukalna dabasgāzes krātuves gadījumā, jo tieši tā ir viens no būtiskākajiem dabasgāzes piegādes drošuma garantiem.

«Iecerētie grozījumi pozitīvi ietekmēs lietotājus, jo nodrošinās lielāku elastību krātuves darbībā,» norāda SPRK priekšsēdētāja.

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas