Tiesa apstiprina Baltic International Bank likvidēšanu

Ekonomisko lietu tiesa apmierinājusi Latvijas Bankas iesniegto Baltic International Bank likvidācijas pieteikumu, norāda tiesā.

Tiesa par bankas likvidatoru iecēla advokātu Olavu Ceru.

Spriedums ir pamats tiesvedības apturēšanai civillietās, kas ierosinātas pret Baltic International Bank, un spriedumu izpildīšanas lietvedības izbeigšanai lietās par piespriesto, bet no kredītiestādes nepiedzīto summu piedziņu, uzsver tiesa.

Spriedums ir galīgs un apelācijas kārtībā nav pārsūdzams.

Pieteikumu tiesai par bankas likvidācijas procesa sākšanu tika iesniegts, pamatojoties uz Eiropas Centrālās bankas (ECB) lēmumu anulēt Baltic International Bank licenci. Lēmumu par likvidācijas pieteikuma iesniegšanu un likvidatora amata kandidāta apstiprināšanu ieteikšanai tiesai pieņēma Latvijas Bankas Uzraudzības komiteja.

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK), kas kopš šā gada ir pievienota Latvijas Bankai, 2022.gada 12.decembrī atzina Baltic International Bank par tādu finanšu iestādi, kas ir nonākusi vai, iespējams, nonāks finanšu grūtībās, un nolēma neveikt Baltic International Bank noregulējumu, proti, neīstenot pasākumus bankas darbības stabilizēšanai.

Atbilstoši Kredītiestāžu likumam par kredītiestādes likvidatoru, atzīstot kredītiestādi par likvidējamu ar tiesas nolēmumu, var būt zvērināti advokāti, zvērināti revidenti vai komercsabiedrības, kuru pamatnodarbošanās veids ir audita pakalpojumi.

Likvidatora amata kandidātu atlasē Latvijas Banka sadarbojas ar Latvijas Zvērinātu advokātu padomi un Latvijas Zvērinātu revidentu asociāciju, kas Latvijas Bankai iesniedz kandidātu sarakstus, balstoties uz profesionālās atbilstības kritērijiem. Latvijas Bankas Uzraudzības komiteja vērtē kandidātu piedāvāto redzējumu bankas likvidācijas procesa vadīšanai, līdzšinējo pieredzi un pieejamos resursus, papildus vērtējot izpratni par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, kā arī no tiesībaizsardzības iestādēm saņemto informāciju.

Baltic International Bank akcionāri paziņojuši, ka nepiekrīt FKTK lēmumam par bankas darbības apturēšanu un vēlās turpināt darbu.

Baltic International Bank pagājušajā gadā, pēc provizoriskiem datiem, strādāja ar zaudējumiem 26,773 miljonu eiro apmērā, kas ir 5,3 reizes vairāk nekā 2021.gadā. Bankas aktīvi 2022.gada 31.decembrī bija 139,051 miljona eiro apmērā, kas ir par 33,8% jeb 71,12 miljoniem eiro mazāk nekā 2021.gada beigās, kad Baltic International Bank aktīvi bija 210,171 miljons eiro.

Bankas lielākie akcionāri ir Valērijs Belokoņs (38,13%) un Vilorijs Belokoņs (21,3%). Pēc aktīvu apmēra Baltic International Bank 2021.gada beigās bija 10.lielākā banka Latvijā.

Lasiet arī: Stradiņa slimnīcā Dzemdību nodaļas darba kabinetā izcēlies piedūmojums

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas