Tiesībsargs pārmet FM negodīgu praksi attiecībā uz maternitātes atvaļinājumiem sievietēm-zinātniecēm

Tiesībsargs pārbaudes lietā konstatējis, ka Finanšu ministrija (FM) un citās atbildīgās institūcija sistemātiski liekot šķēršļus, lai sievietes, kas strādā zinātnes jomā, varētu pilnvērtīgi izmantot ar grūtniecību saistītos atvaļinājumus, informē Tiesībsarga birojs. 

Tiesībsargs Juris Jansons skaidro, ka šāda taktika no valsts puses, var izvērtēt, kā negodīgas izvēles uzspiešanu.

“Sieviešu – zinātnieču īpatsvara palielināšana zinātnē ir viens no Eiropas Savienības (ES) mērķiem.

Mūsu skatījumā Latvijai ir visas iespējas ieņemt un saglabāt pirmo vietu šajā statistiskā, ja vien Latvijas atbildīgās institūcijas neradītu šķēršļus sieviešu – zinātnieču darba un privātās dzīves balansam,” spriež Jansons

un piebilst, ka “valsts nedrīkst pieļaut, ka izcilas jomas profesionālas, kuras ir neaizvietojamas, ir spiestas pamest zinātni”. 

Pārbaudes laikā konstatēts, ka  Latvijā ir izveidota jauno pētnieku atbalsta programma, lai veicinātu to karjeras uzsākšanu zinātnē.Tas ir pozitīvs vektors.

Minētā programma tiek finansēta no ES struktūrfondiem. Tiesībsargs norāda, ka tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc par struktūrfondiem atbildīgās institūcijas liek šķēršļus sievietēm-zinātniecēm, liedzot iespēju pilnvērtīgi izmantot grūtniecību saistītos atvaļinājumus. 

Tiesībsargs konstatējis, ka bērna kopšanas atvaļinājuma izmantošanas iespējas un ilgumu netieši noteic Latvijas zinātnieku padome (LZP), nevis bērna vecāks, neskatoties uz to, ka LZP šādu pilnvaru nav. 

Otrkārt, grūtniecības un maternitātes atvaļinājuma izmantošana vai nu tiek ieskaitīta projekta laikā, tātad sieviete- zinātniece ir spiesta strādāt, vai arī projekta izpildes laiks tiek pagarināts grūtniecības un maternitātes atvaļinājuma dēļ, bet par to netiek maksāts. Valsts maksā par sievietes atrašanos grūtniecības un maternitātes atvaļinājumā; ja sieviete šajā laikā strādā, tad viņai papildus par to nemaksā darba devējs.

Tāpat secināts, ka nav skaidrības par to, kur šajā laikā paliek finansējums, kas projektā ir paredzēts zinātnieka atalgojumam no ES struktūrfondiem. 

Pārbaudes lietas laikā desmit sievietes – zinātnieces atzina, ka ir bijuši ierobežojumi izmantot ar grūtniecību saistītos atvaļinājumus. Tiesībsargs norāda, ka tās bija tikai dažas sievietes, kas nebaidījās runāt, un pastāv iespēja, ka patiesais skaits ir lielāks. 

Tiesībsarga birojs skaidro, ka ES struktūrfondu izlietojums tiek plānots uz konkrētu budžeta periodu. ES regula noteic precīzu beigu termiņu, kad visiem projektiem ir jābūt pabeigtiem konkrētā budžeta periodā. Rezultātā, ja sievietei grūtniecība iestājas tuvāk regulā noteiktajam beigu termiņam, rodas pretruna starp reuglā paredzēto dzimumu līdztiesības principu un termiņa ievērošanu.

Ja izmanto ar grūtniecību saistītos atvaļinājumus, nav iespējams noslēgt projektu atbilstoši regulā noteiktajam termiņam. Savukārt, ja ievēro projektu noslēguma termiņu, tad nav iespējams izmantot ar grūtniecību saistītos atvaļinājumus atbilstoši nacionālajam regulējumam.

Lai rastu risinājumu esošajai problēmai, vispirms ir jāizvērtē to mērķi un atbilstība dzimumu līdztiesības principam. Tāpat tiesībsarga ziņojumā pausts, ka pašlaik LZP piedāvātie risinājumi iet pretrunā ar  sieviešu – zinātnieču karjeras veicināšanu, piemēram, pārtraukt projektu, kas var nozīmēt arī darba tiesisko attiecību izbeigšanu, vai arī strādāt bez atalgojuma.

Tātad prioritāte ir projekta pabeigšana un termiņa ievērošana nevis darbinieces darba un privātās dzīves balanss. 

Savukārt  Eiropas Komisija (EK) ir piedāvājusi divus veidus, kā risināt pretrunu starp dzimumu līdztiesības principu un termiņu, ko noteic attiecīgā regula. Piemēram, segt projekta atlikušās izmaksas no nacionālā budžeta līdzekļiem vai sasaistīt projekta tēmu ar nākamajā budžetā iekļautajām tēmām.

Ņemot vērā pārbaudē konstatētās nepilnības, tiesībsargs aicina FM veikt nepieciešamos grozījumus likumā, lai nodrošinātu darba un privātās dzīves balansu sievietēm zinātnē, ja iepriekš minētā atbalsta programma jaunajiem zinātniekiem tiks turpināta.

Līdztekus Latvijas Zinātnieku padomei un Latvijas Universitātei tiesībsargs rekomendē nekavējoties pārtraukt diskriminējošo attieksmi, liedzot izmantot ar grūtniecību saistītos atvaļinājumus.

Atzinums ir nosūtīts arī EK.

Lasiet arī:Latvijas pārtika – bez pesticīdu atliekām

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas