Latvijas pārtika – bez pesticīdu atliekām

Latvija ir starp ES līderiem pārtikas drošuma ziņā, ziņo Zemkopības ministrijas (ZM) preses un sabiedrisko attiecību pārstāve Dagnija Muceniece, balstoties uz ES Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) apkopoto informāciju.

ES dalībvalstu laboratorijās tika analizēti 118 Latvijas izcelsmes pārtikas produktu paraugi, un 87,29% no tiem augu aizsardzības līdzekļu (AAL) jeb pesticīdu atliekas nekonstatēja.

Savukārt 12,71% paraugu AAL atliekas bija pieļaujamā līmenī,

bet maksimāli pieļaujamā atlieku līmeņa pārsniegumi nav konstatēti.

EFSA ik gadu sniedz ziņojumu, kurā novērtē AAL atlieku līmeņus pārtikas produktos Eiropas tirgū. ES 2021.gada ziņojumā par AAL atliekām pārtikā sniegts pārskats par ES dalībvalstīs, Islandē un Norvēģijā veikto pesticīdu atlieku kontroli.

Latvijā ES koordinētās daudzgadu kontroles programmas ietvaros analizēti 237 paraugi, no tiem bija 20,25% Latvijas izcelsmes, 54,43% – ES izcelsmes, 25,32% – trešo valstu izcelsmes paraugi.

Maksimāli pieļaujamā atlieku līmeņa pārsniegums konstatēts 2,53% No citās valstīs ražotĀs pārtikas.

Latvijā ražotās pārtikas tīrība apliecina, ka mūsu lauksaimniecībā joprojām tiek izmantots krietni mazāk AAL nekā daudzās citās ES dalībvalstīs, secina ZM pāstāve. Ja Latvijā vienam lauksaimniecībā izmantojamās zemes hektātam vidēji izlieto 0,97 kg AAL, tad Polijā – 1,7 kg, Vācijā  – 2,89 kg, Beļģijā – 3,94 kg, bet Kiprā un Maltā – vairāk nekā 8 kg uz hektāru.

Lasiet arī: Latvijā, salīdzinot Baltijas valstis, ir plašāks pārtikas produktu klāsts

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas