Tiesu maksas pakalpojumu cenas palielina vidēji par 43%

Tiesu maksas pakalpojumu cenas tiks palielinātas vidēji par 43% salīdzinājumā ar spēkā esošajām, nolēmusi valdība.

Ministru kabineta noteikumi nosaka tiesās sniegto maksas pakalpojumu veidus, maksas apmēru un samaksas kārtību.

Šobrīd pusei no spēkā esošajiem tiesas sniegtajiem maksas pakalpojumiem cenas nav pārskatītas kopš noteikumu spēkā stāšanās brīža, četriem maksas pakalpojumiem cenas nav pārskatītas kopš šo maksas pakalpojumu ieviešanas 2017.gadā, savukārt izdevumi tiesnešu un tiesu darbinieku atalgojumam 2023.gadā salīdzinājumā ar 2014.gadu pieauguši vidēji par 54,5%, bet salīdzinājumā ar 2017.gadu – par vidēji 39%, cenu palielināšanu pamato Tieslietu ministrija.

Arī izdevumi par elektroenerģiju ir būtiski pieauguši – 2022.gadā salīdzinājumā ar 2014.gadu par 84%,

bet salīdzinājumā ar 2017.gadu – par 32%, pieaugušas arī citas ar maksas pakalpojumu sniegšanu saistīto preču un pakalpojumu izmaksas.

Ievērojot minēto un to, ka izdevumi tiesnešu un tiesu darbinieku atalgojumam, kā arī samaksai par elektroenerģiju ir būtiski palielinājušies, Noteikumos noteiktās cenas nesedz ar tiesas maksas pakalpojumu sniegšanu saistītos izdevumus. Turklāt jāatzīmē, ka ir mainījies tiesas sniegto maksas pakalpojumu izmantošanas skaits.

Tiesību akta projekts paredz izmaiņas tiesu maksas pakalpojumu cenrādī, jo aktualizēti maksas pakalpojumu izcenojumi. Tiesu maksas pakalpojumu cenas tagad noteiktas atbilstoši šī brīža faktiskajām izmaksām. Piemēram, dokumenta meklēšana arhīvā ar iepriekš nezināmiem lietas datiem iepriekš izmaksāja 1,71 eiro, bet turpmāk plānots, ka izmaksas sasniegs 3,37 eiro. Zemesgrāmatas nostiprinājuma žurnāla un nekustamā īpašuma lietas lasīšana iepriekš izmaksāja 8,96 eiro, bet tagad 10,03 eiro.

Lasiet arī: Koalīcijā joprojām nav vienošanās, cik plaši revidēt administratīvi teritoriālo reformu

Seko mums arī FacebookDraugiem un X!

 
Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas