Valdība apstiprina papildu atbalsta pasākumus energokrīzē mājsaimniecībām un uzņēmējiem

Valdība otrdien, 27.septembrī, apstiprināja papildu atbalsta pasākumus energoresursu cenu pieauguma kompensēšanai mājsaimniecībām un uzņēmējiem.

Apstiprinot grozījumus Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā, valdība apstiprināja četrus jaunus atbalsta pasākumus mājsaimniecībām un visiem juridiskajiem lietotājiem energoresursu cenu straujā pieauguma daļējai kompensēšanai.

Grozījumi likumā vēl jāapstiprina Saeimā.

Trīs pasākumi attiecināmi uz mājsaimniecībām un viens – juridiskajām personām.

Visu jauno atbalsta pasākumu īstenošanai nepieciešamais finansējums ir 422,2 miljoni eiro.

Kā norāda ekonomikas ministre Ilze Indriksone (NA), no valsts puses šobrīd ir apstiprināts apjomīgs atbalsta pasākumu kopums gan mājsaimniecībām, gan visiem uzņēmējiem, gan citām juridiskajām personām, tai skaitā biedrībām, izglītības un ārstniecības iestādēm.

Lai nodrošinātu papildu atbalstu mājsaimniecībām, valdība apstiprināja Ekonomikas ministrijas (EM) piedāvājumu diferencēt centralizētās siltumapgādes atbalstu –

centralizētās siltumapgādes tarifu no 68 – 150 eiro par MWh valsts kompensēs 50% apmērā, savukārt no tās daļas, kas pārsniedz 150 eiro par MWh, valsts kompensēs 90%.

Piemēram, ja siltumenerģijas tarifs būs 340 eiro/MWh, tad valsts kompensēs 212 eiro/MWh, savukārt galalietotājs maksās tarifu 128 eiro/MWh. Tādējādi šī konkrētā piemēra gadījumā kopumā galalietotājam būs faktiski kompensēti 62% no kopējā siltumapgādes rēķina.

Aprēķins, ja tarifa likme ir 340 eiro/MWh:

  1. 340 – 150 = 190; 190 x 0,9 = 171 eiro/MWh kompensēs valsts (90% kompensācija virs 150 eiro/MWh);
  2. 150 – 68 = 82; 82 x 0,5 = 41 eiro/MWh kompensēs valsts (50% kompensācija no 68 līdz 150 eiro/MWh);
  3. 171 + 41 = 212 eiro/MWh (kopējā valsts kompensācija);
  4. 340 – 212 = 128 eiro/MWh (galalietotāja tarifa maksa).

Atbalsts mājsaimniecībām tiks piešķirts automātiski, savukārt atbalsta periods ir no šī gada 1.oktobra līdz 2023.gada 30.aprīlim. Atbalsta sniegšanai nepieciešamais kopējais finansējums – 87 miljoni eiro.

Otrs atbalsta pasākums mājsaimniecībām būs vienota dabasgāzes cenas sliekšņa noteikšana.

Mājsaimniecībām dabasgāzes tirgus cena tiek noteikta identiska regulētās dabasgāzes cenai – 108,7 eiro/MWh.

Starpību starp tirgus cenu un 108,7 eiro/MWh segs valsts kompensācija. Atbalsts mājsaimniecībām tiks piešķirts automātiski, kompensāciju pārskaitot dabasgāzes tirgotājiem. Atbalsta periods – no šī gada 1.oktobra līdz 2023.gada 30.aprīlim. Atbalsta sniegšanai nepieciešamais kopējais finansējums – 10,89 miljoni eiro.

Trešais atbalsta pasākums būs elektroenerģijas cenas pieauguma kompensēšana mājsaimniecībām

visām mājsaimniecībām pirmājām 100 kWh ik mēnesi tiks piemērota fiksēta maksa 160 eiro/MWh, un valsts kompensēs atlikušo starpību līdz tirgus cenai.

Savukārt par elektroenerģijas patēriņu virs 100 kWh mājsaimniecība maksās atbilstoši elektroenerģijas tirdzniecības līgumā noteiktajai cenai. Ja mājsaimniecības lietotāja elektroenerģijas patēriņš pārsniegs 500 kWh/mēnesī, tad papildus mājsaimniecības lietotājs saņems arī to atbalstu, kas pienākas, izmantojot elektroenerģiju apkurē.

Atbalsts mājsaimniecībām tiks piešķirts automātiski, kompensāciju pārskaitot elektroenerģijas tirgotājiem. Atbalsta periods – no šī gada 1.oktobra līdz 2023.gada 30.aprīlim.  Atbalsta sniegšanai nepieciešamais kopējais finansējums – 67 miljoni eiro.

Ceturtais atbalsta pasākums tiks attiecināts uz visiem juridiskajiem lietotājiem – uzņēmējiem, valsts un pašvaldību iestādēm, izglītības iestādēm slimnīcām.

Visiem juridiskajiem lietotājiem valsts kompensēs elektroenerģijas izmaksu pieaugumu 50% apmērā virs elektroenerģijas cenas 160 eiro/MWh.

Atbalsts juridiskajiem lietotājiem tiks piešķirts automātiski, kompensāciju pārskaitot elektroenerģijas tirgotājiem. Atbalsta periods – no šī gada 1.oktobra līdz 2023. gada 31.martam. Atbalsta sniegšanai nepieciešamais kopējais finansējums – 257 miljoni eiro.

Elektroenerģijas tirgotāji savus klientus iedala divās kategorijās – mājsaimniecībās, kurām elektroenerģija tiek piedāvāta par mājsaimniecības tarifu, un juridiskajos lietotājos, kuriem elektroenerģija tiek piedāvāta par juridiskā lietotāja tarifu un to attiecinot uz visiem juridiskajiem lietotājiem (tostarp valsts un pašvaldību iestādes).

Līdz ar to, ja saimnieciskās darbības veicējs nav juridiskais lietotājs (nav juridiska persona), tad tas līdz ar visām fiziskajām personām saņems mājsaimniecībām paredzēto atbalstu. Līdz ar to atbalstu vienā no formām saņems visi saimnieciskās darbības veicēji – gan fiziskas personas, gan juridiskas personas.

Jaunais atbalsta pasākums nepārklāsies ar energointensīvajiem apstrādes rūpniecības uzņēmumiem noteikto atbalstu.

Šajā likumā noteiktais atbalsts tiks piemērots automātiski un samazinās elektroenerģijas izmaksas, kas atspoguļojas galalietotāja rēķinā. Energointensīvo apstrādes uzņēmumu atbalsts tiks piemērots, ņemot vērā atbalstu, kas piemērojams uz šī likuma pamata, proti, atsauces elektroenerģijas cena energointensīvo uzņēmumu atbalstam būs tā cena, ko maksā energointensīvais uzņēmums pēc atbalsta saņemšanas.

Visu jauno atbalsta pasākumu administrēšanu nodrošinās Būvniecības valsts kontroles birojs. Detalizēti ar grozījumiem Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā var iepazīties Tiesību aktu portālā.

Kā zināms, jau iepriekš valdība un Saeima apstiprinājusi vairākus atbalsta instrumentus energoresursu cenu pieauguma kompensēšanai mājsaimniecībām, kas apkurē izmanto elektroenerģiju, dabasgāzi, koksnes briketes, koksnes granulas un malku, kā arī centralizētās siltumapgādes pakalpojumu.

Tāpat pieņemts lēmums par elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponentes (OIK) atcelšanu visiem lietotājiem. Un no šī gada 1.oktobra līdz 2023.gada 30.aprīlim juridiskām personām pilnībā tiks kompensēta elektroenerģijas sistēmas pakalpojuma maksa – visu sistēmas operatoru sadales un pārvades tarifa izmaksas (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli) (izņemot valsts un pašvaldību iestādes un tās juridiskajās personas, kurām tiek piemērots mājsaimniecību tarifs (piemēram, namu apsaimniekotājiem).

Vienlaikus ir apstiprināta atbalsta programma energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem, kompensējot energoresursu cenu pieaugumu granta (dāvinājuma) veidā par periodu no 2022.gada 1.februāra līdz 2022.gada 31.decembrim; atbalsta apmērs – līdz 30% no dabasgāzes vai elektroenerģijas attiecināmajām izmaksām, kopā nepārsniedzot 2 miljonus eiro vienam komersantam. 

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas