Valdība finansiāli atbalstīs iedzīvotājus vētras seku likvidācijā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ziņo, ka ceturtdien, 10.augustā, Ministru kabinets ārkārtas sēdē vienojās par šādam atbalstam  – vētras seku likvidācijai dzīvojamām mājām – nepieciešamo naudu un tās sadali.

Atbalstu varēs piešķirt jumtu un logu atjaunošanas darbiem – gan individuālās dzīvojamās mājās, gan daudzdzīvokļu mājās. Pašvaldībās atbalstu var izmantot gan kā pagaidu risinājums ēkas sakārtošanai un pasargāšanai no bojāejas, gan arī tam, lai atjaunotu mājokļa iepriekšējo stāvokli.

IedzīvotājUs atbalsta saņemšanai aicina vērsties savā pašvaldībā.

Atbalsta pasākumus plānots finansēt esošā Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem atbalsta mehānisma ietvaros. Individuālām dzīvojamām mājām paredzēts piešķirt vienreizēju atbalstu līdz 3 000 eiro apmērā ar papildu nosacījumu,

lai atbalsta apmērs nepārsniedz 20 eiro par vienu kvadrātmetru

atjaunojamās platības. Savukārt daudzdzīvokļu mājām paredzēts piešķirt vienreizēju atbalstu, kas nepārsniedz 20 eiro par vienu kvadrātmetru atjaunojamās platības.

VARAM paredz pašvaldībām uzdevumu arī nodrošināt papildu konteinerus būvniecības atkritumu savākšanai un apsaimniekošanai un segt bīstamo atkritumu apsaimniekošanas un apglabāšanas izdevumus.

Lai praktiski nodrošinātu atbalsta sniegšanu mājokļu atjaunošanai, pašvaldībā ir jāpieņem domes lēmums par vienreizēja atbalsta piešķiršanu krīzes situācijā, ievērojot valdības noteikto atbalsta apmēru un nosacījumus.

Tāpat ceturtdien valdība atbalstīja Finanšu ministrijas piedāvātos grozījumus Ministru Kabineta noteikumos Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas. Tāpēc turpmāk valsts varēs sniegt palīdzību līdz 90% izdevumu vētras postījumu novēršanai pašvaldībās.

Lielu stihisku nelaimju gadījumā, ja radīto zaudējumu apmērs pārsniedz 2% no pašvaldības plānotajiem budžeta izdevumiem kārtējā gadā, valdība “varēs pieņemt lēmumu par citu pašvaldības līdzfinansējuma apmēru, ne mazāk kā 10% apmērā” [jeb sniegt palīdzību jau minētajā – līdz 90% no izdevumiem – apjomā].

Lasiet arī: VIDEO | Iedzīvotāji turpina “dokumentēt” krusas radītos postījumus

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas