Valdība izstrādās papildu atbalsta pasākumus iedzīvotājiem energokrīzē

Saeima ceturtdien, 22.septembrī, uzdevusi valdībai izstrādāt papildu pasākumus iedzīvotāju atbalstam energoresursu cenu kāpuma ietekmes mazināšanai jaunajā apkures sezonā.

Saeima lēmumā noteikusi Ministru kabinetam mēneša laikā izstrādāt un iesniegt Saeimā valsts interesēm atbilstošus priekšlikumus par rīcību energoresursu cenu kāpuma radītās krīzes pārvarēšanai.

Papildu atbalsts nepieciešams, ņemot vērā energoresursu, īpaši gāzes, cenu straujā un lielā pieauguma radīto negatīvo iespaidu uz ražošanas izmaksām visos segmentos, tautsaimniecības konkurētspēju un mājsaimniecību izdevumiem, informē Saeimas Preses dienests.

Tāpat lēmumā atzīmēts, ka vismaz daļējai energoresursu cenu pieauguma kompensācijai ir nepieciešama nekavējoša valsts atbalsta palielināšana.

Līdz šim paredzētais atbalsts siltumapgādes izmaksu kompensēšanai 350 miljonu eiro apmērā ir nepietiekams, un tas sasniegs vien nelielu daļu iedzīvotāju, iepriekš lēmuma projekta izskatīšanas gaitā Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdē akcentēja deputāti. Arī vairākas pašvaldības komisijas deputātiem paudušas bažas par gaidāmo apkures sezonu.

Valdība no valsts budžeta programmas neparedzētiem gadījumiem ir piešķīrusi finansējumu, lai laikposmā no 1.novembra līdz 31.decembrim pensijas vecumu sasniegušām personām, personām ar invaliditāti un apgādnieku zaudējušām personām izmaksātu valsts pabalstu.

Pabalsti tiks izmaksāti šādā apmērā:

  • 30 eiro mēnesī, ja pensijas, atlīdzības vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs vai to kopsumma nepārsniedz 300 eiro mēnesī;
  • 20 eiro mēnesī, ja pensijas, atlīdzības vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs vai to kopsumma ir robežās no 301 eiro līdz 509 eiro mēnesī;
  • 10 eiro mēnesī, ja pensijas, atlīdzības vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs vai to kopsumma ir robežās no 510 eiro līdz 603 eiro mēnesī.

Ja cilvēks saņem nedaudz vairāk nekā ir noteiktas robežas, cipari aiz komata tiek atmesti.

Piemēram, ja vecuma pensijas apmērs ir 300,94 eiro, tad centus aiz komata atmet un personai izmaksās valsts pabalstu 30 eiro mēnesī.

Kopējais valsts pabalsta izmaksas laika posms ir no šā gada 1.novembra līdz nākamā gada 31.maijam. Nepieciešamais finansējums valsts pabalsta izmaksai 2023.gadam tiks paredzēts likumprojekta Par valsts budžetu 2023.gadam un likumprojekta Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025.gadam sagatavošanas procesā.

Šo valsts pabalstu piešķirs un izmaksās Latvijā dzīvojošiem cilvēkiem, kuriem ir valsts piešķirtās vecuma, invaliditātes vai apgādnieka zaudējuma pensijas, tai skaitā priekšlaicīgi un avansā piešķirtās pensijas. Arī tie, kas ir speciālās valsts pensijas saņēmēji, izdienas pensijas saņēmēji, kuri sasniegusi vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu, bet kuriem vecuma pensija nav piešķirta, izdienas pensijas saņēmēji, kuri nav sasniegusi vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu un kuriem ir noteikta invaliditāte.

Pabalstu saņems arī atlīdzības par darbspēju zaudējumu vai atlīdzības par apgādnieka zaudējumu saņēmēji un valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēji.

Valsts pabalstu 30 eiro apmērā piešķirs un izmaksās arī Latvijā dzīvojošai personai, kura ir Latvijā piešķirtās piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti saņēmēja; pilngadīga persona, kurai Latvijas Republikā ir piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss, un kura legāli uzturas Latvijas Republikā ar spēkā esošu Latvijas Republikas izsniegtu uzturēšanas atļauju vai termiņuzturēšanās atļauju, un kura ir sasniegusi likumā Par valsts pensijām vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu vai kurai ar Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) lēmumu ir noteikta invaliditāte un kura nav sasniegusi likumā Par valsts pensijām vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu.

Valsts pabalstu sāks izmaksāt novembrī, informē Labklājības ministrija.

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas