Valdība likumā nostiprina OIK atcelšanu uz visiem laikiem

Kā ziņo Ekonomikas ministrija, Ministru kabineta otrdienas, 20. decembra, sēdē tika apstiprināti tās izstrādātie grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā, kas paredz: elektroenerģijas lietotājiem turpmāk vairs nebūs jāsedz obligātā iepirkuma izmaksas.

Līdz ar to elektroenerģijas rēķinos vairs neparādīsies aile Obligātā iepirkuma komponente.

Grozījumi likumā vēl jāapstiprina Saeimai.

Kā jau ir ziņots, Ministru kabinets šī gada 30.augustā, izskatot Konceptuālo ziņojumu Kompleksi pasākumi obligātā iepirkuma komponentes problemātikas risināšanai un elektroenerģijas tirgus attīstībai, konceptuāli atbalstīja Ekonomikas ministrijas piedāvājumu no 2022.gada 1.septembra līdz 2025.gada 31.decembrim elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponentes (OIK) vidējo likmi noteikt kā 0 eiro par megavatstundu, obligātā iepirkuma atbalsta izmaksas sedzot no valsts budžeta. Vienlaikus valdība uzdeva Ekonomikas ministrijai izstrādāt grozījumus Elektroenerģijas tirgus likumā, piedāvājot risinājumu, kura ietvaros obligātā iepirkuma izmaksas arī pēc 2025.gada nesegtu Latvijas elektroenerģijas galalietotāji.

«OIK elektroenerģijas gala lietotāju rēķinos netiek iekļauta jau kopš šā gada septembra, un turpmāk tā tiek atcelta uz visiem laikiem. Ņemot vērā, ka ievērojami samazinās elektroenerģijas ražotāju obligātā iepirkuma saņēmēju skaits, esam pilnveidojuši esošo atbalsta sistēmu, lai turpmāk obligātā iepirkuma atbalsts tiku segts no valsts puses, neuzliekot papildu slogu gala patērētājiem. Elektroenerģijas lietotājiem rēķinos obligātā iepirkuma komponentes ailītē būs nulle,» uzsver ekonomikas ministre Ilze Indriksone.

Viņa tāpat norād, ka, vienlaikus, prognozējot, ka elektroenerģijas vidējās vairumcenas arī turpmākajos mēnešos saglabāsies augstā līmenī,

par četriem mēnešiem ir pagarināts palielināts atbalsts aizsargātajiem lietotājiem.

Obligātā iepirkuma ietvaros saražotās elektroenerģijas iepirkuma un jaudas komponentes maksājumu radītos izdevumus sedz SIA Elektroenerģijas publiskais tirgotājs (EPT) no uzņēmuma ieņēmumiem, kas veidojas no darbības elektroenerģijas tirgos, tiem pārsniedzot ETP attiecīgos izdevumus, kā arī no valsts dotācijas obligātā iepirkuma un jaudas komponentes pieauguma ierobežošanai. Gadījumā, ja EPT ar obligātā iepirkuma sistēmu saistītās izmaksas visā darbības periodā pārsniegs tā ieņēmumus, kas veidojas no darbības elektroenerģijas obligātā iepirkuma sistēmas ietvaros, attiecīgo izmaksu pārsniegums, ieskaitot pievienotās vērtība nodokli, tiks segts no valsts budžeta līdzekļiem.

Šogad ir ievērojami samazinājies obligātā iepirkuma valsts atbalsta saņēmēju skaits. Saskaņā ar Būvniecības valsts kontroles biroja datiem par obligātā iepirkuma atļauju derīguma termiņiem, OIK atbalstu saņemošo koģenerācijas staciju skaits pakāpeniski samazināsies arī turpmāk, tādējādi mazinot obligātā iepirkuma kopējās izmaksas.

Lasiet arī: No jaunā gada OIK maksa – 0 eiro

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas