No jaunā gada OIK maksa – 0 eiro

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) 24.novembrī apstiprinājusi SIA Enerģijas publiskais tirgotājs (EPT) iesniegtās aprēķinātās elektroenerģijas obligātā iepirkuma un jaudas komponentes (OIK), kas stāsies spēkā 2023.gada 1.janvārī – vidējā vērtība būs nulle eiro par megavatstundu (MWh).

Kā norāda SPRK priekšsēdētāja Alda Ozola, šāds rezultāts iespējams saistībā ar augsto elektroenerģijas cenu, kas būtiski palielinājusi EPT ieņēmumus no obligātā iepirkuma ietvaros iepirktās elektroenerģijas pārdošanas biržā.

«Attiecīgi 2023.gadā valsts budžeta dotācija obligātā iepirkuma komponenšu apmēra segšanai netiek paredzēta. Atbilstoši SPRK pieņemtajam lēmumam par obligātā iepirkuma un jaudas komponentēm, galalietotājiem par tām vairs nebūs jāmaksā. Tas ir nozīmīgi apstākļos, kad elektroenerģijas cenas pieaug,» skaidro SPRK priekšsēdētāja Alda Ozola.

Jau iepriekš ziņots, ka, lai samazinātu elektroenerģijas cenas pieauguma negatīvo ietekmi uz elektroenerģijas lietotājiem, Ministru kabinets šī gada 6.septembrī atbalstīja Ekonomikas ministrijas piedāvāto risinājumu, kas paredz, ka

elektroenerģijas OIK vidējā likme no šī gada 1.septembra līdz 2025.gada 31.decembrim ir nulle eiro par MWh.

Ņemot vērā faktiskos tirgus apstākļus, kā arī, lai nodrošinātu tiesisko skaidrību par EPT sagatavojamo obligātā iepirkuma komponenšu aprēķinu nākamajam gadam atbilstoši valdībā atbalstītajam risinājumam, š.g. 14.oktobrī spēkā stājās SPRK pieņemtie metodikas grozījumi. Tie paredz elektroenerģijas publiskajam tirgotājam tiesības izmantot elektroenerģijas tirgū gūtos ieņēmumus no elektroenerģijas pārdošanas gan jaudas komponentes, gan obligātā iepirkuma komponentes samazinājumam, lai sasniegtu noteikto vidējo obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu vērtību – nulle eiro par megavatstundu.

Elektroenerģijas obligātais iepirkums ir valsts noteikts atbalsta mehānisms elektroenerģijas ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo efektīvā koģenerācijas režīmā vai no atjaunojamajiem energoresursiem. Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktos publiskā tirgotāja pienākumus pilda AS Latvenergo meitassabiedrība SIA Enerģijas publiskais tirgotājs.

Lasiet arī: Gaso no nākamā gada plāno palielināt pakalpojuma tarifus

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas