Valdība palielina finansējumu aizdevumiem mazajiem uzņēmumiem līdz 16 miljoniem eiro

Valdība otrdien, 7.martā nolēma pārdalīt deviņus miljonus eiro no finansējuma mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) izveides un attīstības programmas uz aizdevumu programmu sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju attīstības veicināšanai, palielinot kopējo aizdevumu programmas apmēru līdz 16 miljoniem eiro.

Atbalsta programma komersantiem būs pieejama līdz šā gada beigām.

Ekonomikas ministrijā informē, ka aizdevumu programmas ietvaros var saņemt finansējumu investīcijām un apgrozāmajiem līdzekļiem ar samazinātām nodrošinājuma prasībām, kā arī daudzdzīvokļu māju projektu attīstīšanai un finansēšanai Latvijas reģionos ārpus Rīgas un Rīgas reģiona, tādējādi nodrošinot jauna dzīvojamā fonda veidošanos un veicinot mājokļa pieejamību Latvijā uz tirgus nosacījumiem. Atbalstam var pieteikties mikro uzņēmumi, mazie un vidējie saimnieciskās darbības veicēji.

Saskaņā ar 2009.gada 15.septembra Ministru kabineta noteikumiem par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai (MVU aizdevumu programma) apgrozāmo un investīciju aizdevumu finansēšanai ir pieejams React-EU (Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF)) finansējums 5,95 miljonu eiro un valsts budžeta finansējums 1,05 miljonu eiro apmērā – kopumā septiņu miljonu eiro apmērā.

Pēc Attīstības finanšu institūcijas Altum (Altum) sniegtās informācijas, pieprasījums pēc MVU aizdevumu programmas ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem, īpaši ņemot vērā šī brīža ekonomisko situāciju, būtiski pieaudzis, un minētais finansējums programmā nav pietiekošs. Šobrīd ir atbalsta programmas ietvaros aizdevumu izsniegšana tuvojas 100% apguvei piešķirtā finansējuma ietvaros – kopš programmas darbības sākuma piešķirti 127 MVU aizdevumi par 30,3 miljoniem, kas veido 94,7% no pieejamā finansējuma.

Atbalstu aizdevuma veidā saņēmuši 35 komersanti.

Vienlaikus garantiju veidā ir pieejams React-EU finansējums 15 109 282 eiro un valsts budžeta finansējums 2 890 719 eiro – kopumā 18 000 001 eiro apmērā. Ņemot vērā Altum prognozes par finansējuma apguvi līdz 2022.gada beigām, kā arī papildinošām atbalsta programmām saimnieciskās darbības veicējiem garantiju veidā, kas tiek sniegtas atbilstoši ar MK 2022.gada 21.jūnija noteikumiem par garantiju programmu pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas radīto ekonomisko seku mazināšanai, sagaidāms, ka React-EU finansējums garantiju pasākumā pilnā mērā netiks apgūts līdz 2023.gada beigām.

Lai nodrošinātu ERAF finansējuma pilnīgu apguvi, Ekonomikas ministrija rosināja veikt finansējuma pārdali, pārdalot React-EU finansējumu 7,65 miljonu eiro un valsts budžeta finansējumu 1,35 miljonu eiro – kopumā deviņu miljonu eiro apmērā – no pasākuma MVU izveide un attīstība uz pasākumu Aizdevumi sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju attīstības veicināšanai.

Pēc finansējuma pārdales aizdevumu programmā pieejamais React- EU un valsts budžeta finansējums atbalstam aizdevumu veidā būs kopumā 16 miljoni eiro, tostarp ERAF finansējums ir 13,6 miljonu eiro apmērā un valsts budžeta finansējums 2,4 miljonu eiro apmērā.

Tiek prognozēts, ka ar plānoto React-EU finansējuma palielinājumu no septiņiem uz 16 miljoniem eiro, pārdalot deviņus miljonus eiro,

ņemot vērā pašreiz izsniegto vidējā aizdevumu summu, kā arī pamatojoties uz esošo pieprasījumu, kur plānotā aizdevuma summa ir lielāka, varētu izsniegt atbalstu vēl 10 komersantiem, kopā sasniedzot vismaz 45 komersantus.

Vienlaikus valdība apstiprināja grozījumus arī Altum īstenotajā garantiju programmā, nodrošinot labvēlīgākus nosacījumus garantiju saņemšanai komersantiem, kas strādā NACE grupā Ceļojumu biroju, tūrisma operatoru un citi rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistītas darbības. Grozījumi paredz, ka tūrisma operatori varēs saņemt banku garantiju prēmiju, kuru varēs samazināt ne vairāk kā 90% apmērā. Šobrīd labvēlīgākie nosacījumi tiek skaņoti ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda Uzraudzības komiteju.

Lasiet arī: Valdība atbalsta finansējumu E-Identitātes un e-paraksta, sistēmas attīstībai

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas