Valsts atbalsta programmā BVKB izmaksājis 465 miljonus eiro

Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) atgādina, ka ar aprīli noslēdzās tam uzticētā valsts atbalsta administrēšana centralizētās siltumapgādes, dabasgāzes un elektroapgādes pakalpojumiem, kā arī atbalsta administrēšana energoietilpīgajiem komersantiem, un ziņo par finansējuma izlietojumu. 

Kopumā valsts atbalsta veidā BVKB izmaksāja 465 miljonus eiro. Iestāde uzsver, ka atbalsta pasākumu beigšanās nenozīmē, ka turpmāk mājsaimniecībām būs jāmaksā lielas summas par ienākošajiem rēķiniem: piemēram, elektroenerģijas cena šobrīd krītas un atrodas zem robežas, kuru valsts kompensē.

“Ņemot vērā straujo un neprognozējamo energoresursu cenu pieaugumu, valsts sniegtais atbalsts apkures sezonā bija būtisks solis, lai atvieglotu mājsaimniecību finansiālo slogu.

Tomēr nākotnē ir jādomā ne tikai par to, kā samazināt izmaksas lietotājiem, bet arī – kā samazināt enerģijas patēriņu,

uzlabojot ēku energoefektivitāti, un izvēlēties ilgtspējīgākus apkures risinājumus, tādējādi rūpējoties par vides aizsardzību. Turklāt, sniedzot šāda veida valsts finansiālu atbalstu, jāmeklē veidi, kā to padarīt mērķtiecīgāku,” uzsver BVKB direktore Svetlana Mjakuškina.

Valsts atbalsts par patērēto dabasgāzi tika piemērots mājsaimniecībām, kuru dabasgāzes vidējais patēriņš pārsniedza 221 kilovatstundas (kWh) mēnesī, kompensējot tarifa pieaugumu, kas pārsniedza 0,07875 eiro par kWh bez PVN, neietverot maksu par sistēmas pakalpojumiem un citos normatīvajos aktos noteiktos maksājumus.

Atbalsts tika sniegts ar septiņu dabasgāzes tirgotāju starpniecību 11 mēnešus, kuros tika izmaksāti 54,1 miljonus eiro.

Valsts atbalsts centralizētās siltumapgādes pakalpojumiem tika piemērots mājsaimniecībām, kuras saņēma pakalpojumu par tarifu, kurš pārsniedza 68 eiro par megavatstundu (EUR/MWh), kompensējot 50% no tarifa pieauguma, ja tas nepārsniedza 150 EUR/MWh. Ja tarifs pārsniedza 150 EUR/MWh, tad papildus tika kompensēt 90% no tarifa pieauguma, kas pārsniedza 150 EUR/MWh.

Atbalsts tika sniegts ar centralizētās siltumapgādes pakalpojumu sniedzēju starpniecību, to iekļaujot mājsaimniecībām izrakstītajos rēķinos. Kompensācijas par piemēroto atbalstu katru mēnesi saņēma līdz 145 pakalpojumu sniedzējiem. Atbalsta pasākumi tika īstenoti 8 mēnešus, un tajos tika izmaksāti 203,2 miljoni eiro.

Valsts atbalsts elektroenerģijas cenu pieauguma kompensēšanai tika piemērots trīs kategorijās un tika īstenots ar tirgotāju starpniecību, to iekļaujot lietotāju rēķinos:

1) elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu maksas samazinājums uzņēmumiem pilnā apmērā; 2) cenas starpības kompensācija starp tirgus cenu un paredzamajiem cenas griestiem mājsaimniecībām par pirmajām 100 kilovatstundām; 3) cenas starpības kompensācija 50% apmērā starp tirgus cenu un 0,160 eiro par vienu kilovatstundu elektroenerģijas galalietotājiem, kuri nav mājsaimniecības lietotāji.

Atbalsta pasākumi tika īstenoti 7 mēnešus, un tajos tika izmaksāti 184,1 miljons eiro:

par elektroenerģijas sistēmas pakalpojuma maksas samazinājumu uzņēmumiem valsts kompensācijas apmērs bija 99,1 miljons eiro;

cenas starpības kompensācijas apmērs starp tirgus cenu un paredzamajiem cenas griestiem mājsaimniecībām 17,9 miljoni eiro;

juridisko lietotāju elektroenerģijas kompensācijas apmērs bija 67 miljoni eiro.

Savukārt dabasgāzes un elektroenerģijas cenu pieauguma kompensēšanai 134 energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības uzņēmumiem kopā sniegts atbalsts 23,5 miljonu eiro apmērā.

Neskatoties uz kompensējamā perioda beigām, vēl turpināsies rēķinu apmaksa par maiju, līdz ar to mainīsies arī izmaksātās summas, skaidro BVKB.

Lasiet arī: Valsts atbalsts apkurei uzrāda sabiedrības IT pratību

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas