Valsts izsniegs aizdevumus piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanai

Ekonomikas ministrija (EM) ziņo, ka valdības 23.maijā sēdē tika apstiprināti tās sagatavotie grozījumi Atbalsta programmā būvdarbiem daudzdzīvokļu mājās un to teritoriju labiekārtošanai: tiek ieviests aizdevums daudzdzīvokļu mājai noteiktās atsavināmās zemes izpirkšanai jeb atsavināšanas cenas samaksai.

Atbalsta programmu administrē Attīstības finanšu institūcija Altum, kas

plāno uzsākt aizdevumu pieteikumu pieņemšanu šā gada jūlijā.

Atbalsta pasākums ir izstrādāts ar mērķi “veicināt finansējuma pieejamību tiem dzīvojamo māju īpašniekiem (dzīvokļu īpašniekiem), kuri vēlas izmantot Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likumā nostiprināto mehānismu, lai izbeigtu piespiedu dalīto īpašumu ar zemes īpašnieku vai īpašniekiem, bet kuriem nav pieejami savi brīvi finanšu līdzekļi attiecīgās atsavināšanas cenas daļas samaksai un kuri neatbilst komercbanku kreditēšanas politikai”.

Proti, tiek paredzēts, ka uz aizdevumu varēs pretendēt tikai tās daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības, kas izmantos šajā likumā paredzēto atsavināšanas tiesību un izpirks atsavināmo zemi minētajā likumā noteiktajā kārtībā.

Piespiedu dalītā īpašuma problēma skar 3 544 privatizētas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas,

kurās atrodas 129 918 dzīvokļu īpašumu Latvijā. Plānotais atbalsta pasākums sekmēs likuma mērķa sasniegšanu – radīt vienotu zemes un ēkas īpašumu, lai novērstu zemes reformas un privatizācijas gaitā radīto tiesisko attiecību negatīvās sekas.

Tādējādi mazinātos sabiedrībā pastāvošā sociālā spriedze zemes reformas un dzīvojamo māju privatizācijas jautājumā (piemēram, dzīvokļu īpašnieku neapmierinātība ar pienākumu maksāt zemes īpašniekam nomas maksu, tāpat strīdi par nomas maksas apmēru). Tiktu arī veicināts sociālais taisnīgums mājokļu jautājumā (dodot iespēju dzīvokļu īpašniekiem iegūt īpašumā zemi un pārvaldīt savu īpašumu ar lielāku skaidrību par nākotni) un sekots Civillikuma vispārējam principam par zemes un ēkas vienotību.

Aizdevumu plānots piešķirt Altum jau īstenotās atbalsta programmas – būvdarbiem daudzdzīvokļu mājās un to teritoriju labiekārtošanai (tā sauktā Remonta fonda programma) – ietvaros, papildinot to ar jaunu aizdevuma veidu atsavināmās zemes izpirkšanai. Aizdevumus ir plānots izsniegt remonta fonda programmas esošā pieejamā finansējuma –31 miljons eiro) – ietvaros.

Atbalsta saņēmēji varēs būt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopībā ietilpstošie dzīvokļu īpašnieki – fiziskas un juridiskas personas, kurām nepieciešams finansējums atsavināšanas cenas (vai tās daļas) samaksai. Aizdevumam daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopība varēs pieteikties ar pilnvarotās personas starpniecību.

Aizdevumu piešķirs tikai tiem daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem, kuri izmantos Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likumā paredzēto atsavināšanas tiesību un izpirks atsavināmo zemi likumā noteiktajā kārtībā. Piemēram,

tas neattieksies uz daudzdzīvokļu mājām, kas atrodas uz pašvaldībai/valstij piederošas zemes.

Aizdevuma atmaksas maksimālais termiņš tiek plānots 20 gadu garumā. Ierobežojumi aizdevuma apmēram nav paredzēti, ņemot vērā, ka uz šo brīdi nav iespējams prognozēt maksimālās atsavināšanas cenas. Detalizētāki aizdevuma saņemšanas nosacījumi būs zināmi īsi pirms aizdevumu pieteikumu izsniegšanas uzsākšanas.

EM atgādina, ka Altum īstenotās Remonta fonda programmas ietvaros Latvijas iedzīvotājiem jau no 2021.gada septembra ir pieejams valsts aizdevums būvdarbiem un teritorijas labiekārtošanas darbiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās – tajā skaitā mājām, kas atrodas mazāk attīstītos reģionos, nelielās pilsētās vai ciematos, kā arī tām, kas citu iemeslu dēļ neatbilst komercbanku kreditēšanas politikai.

Šo aizdevumu var saņemt būvdarbu veikšanai daudzdzīvokļu mājas norobežojošās konstrukcijās, piemēram, ārsienām un logiem, un koplietošanas telpās, tai skaitā liftu modernizācijai vai nomaiņai; daudzdzīvokļu mājas visa veida inženiersistēmu atjaunošanai, pārbūvei vai izveidei; teritorijas labiekārtošanai; daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas programmas neattiecināmo izmaksu finansēšanai; kā arī projekta vadībai, autoruzraudzībai un būvuzraudzībai.

Lasiet arī: Valdība lemj atvieglot lēmumu pieņemšanu daudzdzīvokļu namos

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas