Veikts Latvijas tēla pētījums. Izskatāmies tīri labi

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA), lai izstrādātu Latvijas valsts tēla missionLatvia stratēģiju 2024.–2026.gadam, sadarbībā ar tirgus pētījumu uzņēmumu Tribus Research šā gada sākumā veica aptaujas desmit mērķa valstīs, kurās noskaidrots Latvijas atpazīstamības līmenis pasaulē.

Mediju relīze vēsta, ka LIAA veiktā pētījuma rezultātos ir atklājušies interesanti fakti un noskaidrotas biežākās asociācijas, kuras ārvalstu respondentiem rodas dzirdot vārdu Latvija. Tas tika veikts 2023. gada janvārī un februārī, aptaujājot vairāk nekā 38 tūkstošus Somijas, Zviedrijas, Norvēģijas, Dānijas, Lielbritānijas, Vācijas, Beļģijas, Amerikas Savienoto Valstu, Dienvidkorejas un Japānas iedzīvotājus ekonomiski aktīvajā vecumā no 18 līdz 64 gadiem.

Šī projekta izmaksas – 127 980 eiro – finansēja valsts budžets, tas pilnībā ir pieejams šeit.

Desmit valstīs veiktais Latvijas valsts atpazīstamības pētījums apliecina, ka Eiropas valstīs Latviju zina katrs otrais jeb 50% aptaujāto. Amerikas Savienotajās Valstīs mūsu valsti zina gandrīz trešā daļa jeb 31% respondentu; Dienvidkorejā – 19%; Japānā – 11% aptaujāto.

Latvijas atpazīstamības līmenis mērīts atkarībā no aptaujāto zināšanu līmeņa par Latviju un secināts, ka 5% respondentu par mūsu valsti zina daudz, 36% zina nedaudz, 38% zina tikai tās nosaukumu,

bet 20% par latviju nezina neko.

Kopumā pētījumā tika noskaidrots, ka 43% aptaujāto viņu zināšanas par Latviju pēdējo piecu gadu laikā ir pieaugušas.

Apkopoti visbiežāk zināmie fakti par Latviju un secināts, ka vispārējām ārvalstu iedzīvotāju zināšanām pēdējos gados ir tendence pieaugt. Aptaujātie respondenti visbiežāk minējuši, ka Latvija ir viena no Baltijas valstīm, šo atbildi norādot 64% gadījumu. Populāra atbilde arī bijusi, ka valsts galvaspilsēta ir Rīga, kuru norādījuši 59% aptaujāto. Bieži minēti arī fakti, ka valsts ir bijusī PSRS republika (55%) un ka tā atrodas Austrumeiropā (53%).

LIAA veiktais pētījums tāpat atklāj, ka 64% jeb gandrīz divām trešdaļām aptaujāto iespaids par Latviju ir labs. Šādu atbildi visbiežāk norādījuši uzņēmēji, vadītāji, pašnodarbinātie un respondenti ar vidēji augstiem vai augstiem ienākumiem, savukārt,

vien 2% norādījuši, ka viņiem iespaids par Latviju ir slikts.

Rezultāti liecina, lai gan kopumā visās valstīs iespaids par Latviju ir labs, vispozitīvākais tas ir Amerikas Savienotajās Valstīts, Lielbritānijā un Vācijā.

Aptaujātie respondenti desmit mērķa valstīs norādījuši, ka Latvijas stiprās puses ir skaista
daba (56%) un pilsētas (42%). Mazāk kā puse jeb 41% aptaujāto norādījuši, ka Latvija ir tūristiem draudzīga valsts. Tāpat atklājas, ka nedrošība un nabadzība nav Latvijai sevišķi
raksturīgas, jo šīs asociācijas norādījuši attiecīgi 14% un 5% aptaujāto.

Iegūtie dati ļauj arī secināt, ka ārvalstnieku vērtējumā Latvija ir tūristiem draudzīga, zaļa un ar mežiem bagāta valsts, kurā ir skaista daba un pilsētas, kā arī salīdzinoši vēss klimats.

Pētījumā respondentiem tika vaicāts, ar kādām nozarēm viņiem saistās Latvija. Šajā jautājumā 41% aptaujāto atzina, ka Latvija visbiežāk saistās ar tūrismu; otrā populārākā atbilde – 22% gadījumu – bijusi pārtika un kulinārija; savukārt 19% norādījuši mūziku, filmas un kultūru. Tomēr 26% no aptaujātajiem nespēja norādīt nevienu nozari.

Tāpat pētījums atklāja, ka 61% respondentu nākotnē vēlētos apmeklēt Latviju, 56% labprāt nogaršotu Latvijas ēdienus, bet 40% izbaudītu Latvijas kultūru, mūziku, mākslu, kas ļauj secināt, ka ārvalstu iedzīvotajiem ir interese par Latviju.

Tika noskaidrots aptaujāto vērtējums Latvijas biznesam un ilgtspējai. Globālu izaicinājumu kontekstā Latvija visbiežāk tiek uztverta kā valsts, kas iestājas par dabas un ilgtspējas vērtībām un rīkojas starptautiska kopējā labuma vārdā. Tomēr šis virziens ir jāstiprina – aptuveni trešā daļa aptaujāto piekrīt šādiem apgalvojumiem. Zaļā enerģija, ilgtspējīgi risinājumi un prakse šobrīd nav tās jomas ar kurām Latviju saista starptautiskā vidē.

Pētījums atklāj: 48% aptaujāto uzskata, ka biznesa vide Latvijā ir stabila, savukārt, vien 9% apgalvo pretējo, norādot, ka tā ir nestabila. ASV un Vācijas iedzīvotājiem ir vislabākais priekšstats par biznesa vides stabilitāti Latvijā. Vissliktākais priekšstats – Japānas un Dienvidkorejas iedzīvotājiem. Būtiski, ka uzņēmējiem, vadītājiem un pašnodarbinātajiem biežāk nekā pārējiem ir pozitīvs priekšstats par biznesa vides stabilitāti Latvijā.

Uzņēmējdarbības un inovāciju kontekstā Latvijas tēls tiek saistīts ar investīciju piesaistes potenciālu 29 % gadījumu, taču zināšanas par biznesa vidi un ekonomisko attīstību ir jāstiprina – Latvija reti saistās ar inovācijām, tehnoloģijām un ekonomisko attīstību, zināšanu par inovācijām un biznesa vidi trūkst.

Lasiet arī: Viedoklis | Produktivitāti audzēt var tikai debirokratizācija

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas