Vēlas atvieglot lēmumu pieņemšanu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās

Ekonomikas ministrija (EM) ir sagatavojusi grozījumus Dzīvokļa īpašuma likumā, ar mērķi sekmēt efektīvāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu, kā arī atvieglotu lēmumu pieņemšanas procedūru un veicinātu ēku energoefektivitāti, informē EM.

Kā norāda ekonomikas ministre Ilze Indriksone (NA) šobrīd likumā ir skaidri noteikta dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanas procedūra, taču tā neveicina operatīvu lēmumu pieņemšanu par ēkas atjaunošanu gadījumā, kad lielākā daļa iedzīvotāju neiesaistās ēkas apsaimniekošanā.

«Mūsu piedāvātie grozījumi sekmēs ātrāku lēmumu pieņemšanu par ēkās veicamajiem uzlabojumiem un līdz ar to dzīvojamo māju efektīvāku pārvaldīšanu, dzīvokļu īpašnieku mazākuma interešu aizsardzību, kā arī energoefektivitātes uzlabošanu ēkās, nodrošinot siltumenerģijas ietaupījumu ikvienam dzīvokļa īpašniekam,» stāsta Indriksone. 

Kā zināms, dzīvokļu īpašnieku kopība par savā kompetencē esošajiem jautājumiem lēmumus var pieņemt vairākos veidos – dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē; aptaujas veidā, nesasaucot dzīvokļu īpašnieku kopsapulci; vai citādi savstarpēji vienojoties.

Šobrīd likumā ir noteikts, ka dzīvokļu īpašnieku kopsapulce ir lemttiesīga, ja dalībnieku reģistrācijas sarakstā reģistrētie dzīvokļu īpašnieki pārstāv vairāk nekā pusi, jeb 50+1 no visiem dzīvokļu īpašumiem.

EM piedāvā pilnveidot regulējumu par dzīvokļu īpašnieku balsojumu, nosakot, ka gadījumā, ja kopsapulce nav lemttiesīga (reģistrācijas sarakstā reģistrētie dzīvokļu īpašnieki nepārstāv vairākumu), tad to var sasaukt atkārtoti.

Ja kopsapulce ar to pašu darba kārtību tiek atkārtoti sasaukta mēneša laikā, tā ir lemttiesīga neatkarīgi no tajā pārstāvēto dzīvokļu īpašumu skaita.

Kā norada ministrijā, šāds risinājums ir izvēlēts tādēļ, ka daudziem dzīvokļu īpašniekiem trūkst intereses par kopības darbību, tādēļ viņi nepiedalās kopības gribas veidošanā. Tas ir saistīts arī ar to, ka arvien biežāk dzīvokļu īpašumi netiek lietoti pašu vai ģimenes locekļu vajadzībām, bet gan tiek izīrēti vai arī jau sākotnēji iegādāti kā investīciju objekti. Tāpat šāda risinājuma izvēle ir saistīta ar nepieciešamību nodrošināt efektīvu dzīvojamo māju ikdienas uzturēšanu.

Līdzīga prakse tiek piemērota arī citviet Eiropā, piemēram, Igaunijā vai Austrijā, skaidro EM.

Igaunijā attiecīgās jomas regulējošie normatīvie akti paredz, ka gadījumā, ja dzīvokļu īpašnieku kopsapulcei nav kvoruma, tad ar tādu pašu darba kārtību var tikt sasaukta jauna kopsapulce, kas ir lemttiesīga neatkarīgi no dalībnieku skaita. Tāpat arī šā gada jūlijā spēkā stājās grozījumi Austrijas dzīvokļa īpašuma likumā, kas arī noteiktos gadījumos dod iespēju dzīvokļu īpašnieku mazākumam izlemt jautājumus, kas skar dzīvojamas mājas pārvaldīšanu.

Līdzīgs risinājums paredzēts arī aptaujās – ja dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vairāk nekā pusi no visiem dzīvokļu īpašumiem, noteiktajā termiņā nav snieguši rakstveida atbildi, mēneša laikā var tikt organizēta atkārtota aptauja, kurā tāda paša lēmuma pieņemšanai nepieciešams, lai «par» nobalso vairāk nekā puse no tiem dzīvokļu īpašniekiem, kuri noteiktajā termiņā sniedza atbildi.

Vienlaikus Dzīvokļa īpašuma likumā svītrots noteikums, kas paredz, ka aptaujas gadījumā, ja dzīvokļa īpašnieks noteiktajā termiņā nav sniedzis rakstveida atbildi, uzskatāms, ka viņš balsojis pret lēmuma pieņemšanu.

Tas nozīmēs, ka turpmāk atturēšanās no balsojuma automātiski nenozīmēs balsojumu “pret”, bet gan to, ka sākotnējā aptaujā lēmums nav pieņemts,

kas, savukārt, ir priekšnoteikums atkārtotas aptaujas organizēšanai.

Kā uzsver ministrijā, plānotie grozījumi gan attiecībā uz atkārtotajā kopsapulcē, gan aptaujā virzāmajiem lēmumiem neattiecas uz likumā jau šobrīd (17.pantā) noteiktajiem gadījumiem vai dzīvokļu īpašnieku kopības nolemto nepieciešams lielāks balsu skaits par vienkāršu balsu vairākumu no visiem dzīvokļu īpašumiem.

Ministrijas izstrādātie grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā vēl jāapstiprina Ministru kabinetā un Saeimā.

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas