VID: visi dāvanu sūtījumi no valstīm ārpus ES ir jādeklarē

Deklarācija muitā ir jāiesniedz par visiem sūtījumiem, neatkarīgi no preču vērtības, tuvojoties Ziemassvētkiem un gadu mijai, mums profilaktiski atgādina Valsts ieņēmuma dienesta (VID) Sabiedrisko attiecību daļa.

Nodokļi nav jāmaksā, ja sūtījuma vērtība nepārsniedz 45 eiro – Taču vien ar nosacījumu, ka nosūtītājs ir privātpersona un sūtījums nav komerciāls. Ja vērtība ir lielāka, saņemot sūtījumu, ir jāsamaksā nodokļi. Prasība deklarēt visus sūtījumus Eiropas Savienībā (ES) ir spēkā no 2021.gada 1.jūlija, un tā attiecas uz sūtījumu saņemšanu no jebkuras valsts, kas nav ES dalībvalsts.

Jādeklarē arī dāvanas no Apvienotās Karalistes, Norvēģijas, Šveices.

Saņemot no pasta operatora ziņu par muitojamu sūtījumu, tā saņēmējs var izvēlēties: deklarāciju muitā iesniegt pašam vai uzticēt šo pienākumu veikt pasta operatoram. Ja deklarāciju cilvēks vēlas iesniegt pats, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšana sistēmu (EDS), viņam jāzina, kas ir sūtījumā. To var noskaidrot, pajautājot dāvanas nosūtītājam vai arī vēršoties pie pasta operatora – piemēram, savā pasta nodaļā, ja piegādātājs ir VAS Latvijas Pasts.

Dāvanas nosūtītājs pavaddokumentā norāda ziņas par sūtījuma saturu, līdz ar to informācija par precēm sūtījumā ir attiecīgā pasta operatora – sūtījuma piegādātāja rīcībā. Tāpēc lietderīgi apsvērt iespēju šajā gadījumā izmantot pasta operatora piedāvāto sūtījumu atmuitošanas maksas pakalpojumu.

Kad nosūtītājs nodod pasta operatoram sūtījumu, viņš aizpilda pavaddokumentu, kurā norāda ziņas par sūtījuma veidu, saturu un vērtību. No tā, cik rūpīgi sūtījuma pavaddokumentā katru aili ir aizpildījis dāvanas nosūtītājs, ir atkarīgs, vai saņēmējs varēs saņemt sūtījumu ātri un bez liekiem apgrūtinājumiem. Piemēram, ja dāvanas nosūtītājs, kurš dzīvo Apvienotajā Karalistē, kā sūtījuma veidu pavaddokumentā ir atzīmējis nevis «Dāvana», bet «Cits», tas tiek klasificēts kā komerciāls sūtījums. Par to ir jāmaksā nodokļi no pilnas sūtījuma vērtības un piegādes izmaksām.

Lai sūtījumam varētu piemērot atbrīvojumus no nodokļiem, pavaddokumentā nosūtītājam precīzi un korekti ir jānorāda preču vērtība muitas vajadzībām. Ja dāvanu sūtījuma vērtība nepārsniedz 45 eiro, tiek piemērots atbrīvojums no muitas nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Ja preču vērtība ir no 45 eiro līdz 150 eiro, tad piemēro atbrīvojumu no muitas nodokļa, bet ir jāmaksā PVN. Ja dāvanu sūījuma vērtība pārsniedz 150 eiro, jāmaksā PVN un muitas nodoklis.

Ja sūtījums sastāv no divām un vairāk precēm un šo preču kopējā vērtība pārsniedz 150 eiro, tad atbrīvojumu no muitas nodokļa var piemēro vienai vai vairākām precēm, kuru kopējā vērtība nepārsniedz 45 eiro, ar nosacījumu, ka preces vērtība nav dalāma. Savukārt PVN šajā gadījumā ir maksājams no visas preču vērtības un aprēķinātā muitas nodokļa.

Lūk, pāris piemēru. Ja sūtījumā ir zābaki 135 eiro, cepure 25 eiro un šalle 20 eiro vērtībā (kopējā sūtījuma vērtība ir 180 eiro), atbrīvojumu no muitas nodokļa var piemērot cepurei un šallei, muitas nodoklis maksājams no zābaku vērtības, bet PVN maksājams no aprēķinātā muitas nodokļa un kopējās sūtījuma – 180 eiro – vērtības.

Ja sūtījumā ir jaka 55 eiro, cepure 25 eiro un šalle 20 eiro vērtībā (kopējā sūtījuma vērtība ir 100 eiro), atbrīvojums no muitas nodokļa piemērojams visām sūtījumā esošajām precēm, bet PVN maksājams no 100 eiro jeb visas sūtījuma vērtības.

Nodokļu aprēķina bāzē par dāvanām nav jāiekļauj piegādes izmaksas. Aizpildot VID EDS vienkāršoto importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem, tajā ir jānorāda tikai preču vērtība; aile «Piegādes izmaksas» ir jāatstāj tukša.

Jāņem arī vērā, ka uz priekšmetiem, kas saņemti kā dāvanas, attiecas tiesību aktos noteiktie pārvietošanas ierobežojumi un aizliegumi.

Lasiet arī: Igaunijas muita aicina nesūtīt psihotropās vielas pa pastu

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas