Visas atbildes vienkopus: Bērna kopšanas, vecāku un citi pabalsti

Jauns gads nāk ar jaunām cerībām daudzās Latvijas ģimenēs: tajās šogad tiek gaidīts vai plānots pieaugums. Vienlaikus gaidību laiks ir gana satraucošs daudzos aspektos, un katrs atbalsts un palīdzība jaunajai ģimenei sniedz lielu atvieglojumu. Būtisks drošības aspekts ir valsts pabalsti, kas pienākas mazuļa gaidīšanas un pēcdzemdību laikā. Ar ko vecāki var rēķināties un kā noskaidrot svarīgos jautājumus, stāsta Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) Pabalstu metodiskās vadības daļas vecākā eksperte Andrika Stretinska, kura topošos vecākus labprāt gaidīs arī klātienē 25.janvārī tematiskās Gaidību ceturtdienas laikā tirdzniecības centrā “Domina Shopping”.

Pabalsti dažādām situācijām

Uz ģimenēm ar bērniem kopumā attiecas seši dažādi pabalsti: ģimenes valsts pabalsts, maternitātes pabalsts, paternitātes pabalsts, bērna piedzimšanas, bērna kopšanas un vecāku pabalsts. Gandrīz visi no tiem ir saistīti ar bērna gaidīšanu, dzimšanu un laiku pēc dzemdībām, vienīgi ģimenes valsts pabalstu izmaksā par katru ģimenē audzināmo bērnu no viena gada vecuma sasniegšanas dienas līdz 16 gadu vecumam (vai līdz 20 gadu vecumam, ja bērns mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē un nav precējies).

Savukārt pārējie pabalsti ir saistīti tieši ar mazuļa ienākšanu ģimenē.

• Maternitātes pabalstu izmaksā sievietei par grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laiku.

• Paternitātes pabalstu var saņemt par 10 darba dienu atvaļinājumu, kas piešķirts sakarā ar bērna piedzimšanu, un to parasti izmaksā jaundzimušā bērna tēvam, kuram šis atvaļinājums ir jāizmanto līdz bērna sešu mēnešu vecumam.

• Bērna piedzimšanas pabalsts ir vienreizējs pabalsts, mazulim piedzimstot, kuru var saņemt viens no vecākiem par katru dzimušo bērnu.

• Bērna kopšanas pabalstu piešķir vienam no vecākiem neatkarīgi no viņa nodarbinātības un veiktajām sociālajām iemaksām. Vecākam, kurš nav nodarbināts, tiesības uz bērna kopšanas pabalstu ir no bērna piedzimšanas dienas, savukārt, ja vecākam ir nosakāmas tiesības uz vecāku pabalstu, tad bērna kopšanas pabalstu piešķir vienlaikus ar vecāku pabalstu.

• Vecāku pabalstu piešķir vienam no vecākiem, kurš ir darba ņēmējs vai pašnodarbinātais, ja izpildīti nosacījumi par nepieciešamo kvalifikācijas periodu tiesību noteikšanai uz pabalstu. Vecāki var savstarpēji vienoties un izvēlēties kopējo vecāku pabalsta saņemšanas periodu, kas ir 13 vai 19 mēneši. Pabalsta apmērs ir atkarīgs no pieprasītāja vidējās iemaksu algas un no izvēlētā vecāku pabalsta saņemšanas perioda.

Vecāku pabalsts – sarežģītākais no pabalstiem

Vecāku pabalsts ir sarežģītākais no pabalstiem gan aprēķināšanas ziņā, gan arī noteikumu aspektā, kas un kādā formātā pabalstu var saņemt. Vecāku pabalstu veido trīs daļas:

• pamatdaļa, kuru var saņemt viens no vecākiem, un katram no bērna vecākiem paredzētā vecāku pabalsta nenododamā daļa. Vecāku pabalsta pamatdaļas periodā tiek ietverts arī maternitātes pabalsta izmaksas periods.

Pamatdaļa atbilstoši izvēlētajam pabalsta saņemšanas periodam jāizmanto līdz bērna viena vai pusotra gada vecumam. Savukārt lai vecāku pabalsta pamatdaļu saņemtu piešķirtajā (pilnā) apmērā, pabalsta saņēmējam ir jāatrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un pabalsta saņemšanas laikā nedrīkst gūt ienākumus. Ja pabalsta saņēmējs pabalsta saņemšanas laikā strādā un gūst ienākumus, tad vecāku pabalstu izmaksā 50% apmērā no piešķirtā pabalsta apmēra.

VSAA Pabalstu metodiskās vadības daļas vecākā eksperte Andrika Stretinska skaidro: “Ja ar vecāku pabalsta pamatdaļu vecāki var mainīties kā pabalsta saņēmēji, tad nenododamā daļa ir vecāku pabalsta sastāvdaļa, kuru noteikts saņemt katram no vecākiem divus kalendāros mēnešus, un to nevar izmantot otrs vecāks. Galvenais nosacījums nenododamās daļas piešķiršanai ir pabalsta pieprasītāja atrašanās bērna kopšanas atvaļinājumā. Nenododamo daļu var izmantot līdz bērna 8 gadu vecumam, piemēram, bērnam uzsākot bērnudārza vai skolas gaitas. Šim divu mēnešu periodam nav jābūt nepārtrauktam – pabalstu var saņemt dalīti atsevišķos periodos. Atsevišķos gadījumos abas vecāku pabalsta nenododamās daļas, kopā četrus kalendāra mēnešus, var saņemt viens vecāks, ja bērnam nav atzīta vai noteikta paternitāte, otrs vecāks ir miris, vai arī otram vecākam ir atņemtas vai pārtrauktas aizgādības tiesības.” Pabalsta apmērs nenododamajai daļai ir atkarīgs no izvēlētā kopējā pabalsta saņemšanas perioda.

Ja ar maternitātes, paternitātes un bērna piedzimšanas pabalstu viss ir puslīdz saprotams, visbiežāk apjukums rodas, vecākiem jaucot bērna kopšanas atvaļinājumu un vecāku pabalsta izmaksas ilgumu. “Bērna kopšanas atvaļinājumu uz pusotru gadu piešķir darba devējs, bet vecāku pabalstu izmaksā valsts, tā saņemšanas ilgumu vecāks var izvēlēties, un ar bērna kopšanas atvaļinājumu tas ir saistīts tikai tik daudz, ka, izmantojot bērna kopšanas atvaļinājumu, vecāks šo pabalstu saņem pilnā apmērā, bet, turpinot strādāt, – 50% apmērā,” norāda eksperte.

Kas un kad var pieteikties pabalstam?

Maternitātes pabalsta piešķiršanas pamats ir Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izsniegta darbnespējas lapa un iesniegums pabalsta piešķiršanai. Tātad pieteikties maternitātes pabalsta piešķiršanai var, tiklīdz ārsts ir izsniedzis darbnespējas lapu sakarā ar grūtniecību.

Visus pārējos pabalstus piešķir un izmaksā tikai pēc bērna piedzimšanas. Līdz ar to pieteikties pārējiem pabalstiem saistībā ar bērna piedzimšanu var tikai pēc bērna piedzimšanas fakta reģistrācijas. Visus iesniegumus, kas saistīti ar bērna dzimšanu un kopšanu, var iesniegt vienlaikus, neskatoties uz to, ka tiesības uz pabalstu rodas vēlāk, piemēram, ģimenes valsts pabalstu piešķir un sāk maksāt tikai no bērna viena gada vecuma.

Orientēties pabalstu sistēmā palīdz digitālie rīki

Šogad būtiskas izmaiņas bērnu pabalstu sistēmā nav gaidāmas, saka VSAA eksperte, un aizvadītā gada laikā sabiedrība ir daudzmaz apradusi ar izmaiņām, kas stājās spēkā 2023.gada janvārī.

“To, ka vecāku pabalsts ir sarežģītākais no pabalstiem, īpaši izjutām pēc pagājušā gada 1.janvāra, kad stājās spēkā izmaiņas pabalstu sistēmā un tika ieviests jaunums – vecāku pabalsta nenododamās daļas. Nu jau cilvēki ar to ir apraduši un diezgan labi izprot sistēmu. Kopumā topošie un jaunie vecāki Latvijā aktīvi interesējas par savām iespējām,” stāsta Andrika Stretinska.

Portālā www.latvija.gov.lv ir pieejams e-pakalpojums “VSAA informācija un pakalpojumi”, kurā iespējams apskatīt informāciju par jau piešķirtajiem pakalpojumiem, pieprasīt tos, apskatīt informāciju par izmaksāto pakalpojumu summām, sekot informācijai par veiktajām sociālās apdrošināšanas iemaksām, sagatavot nepieciešamās izziņas, kā arī prognozēt iespējamos pabalstu apmērus.

Kalkulatoru sadaļā jaunie vecāki var aprēķināt prognozējamo maternitātes pabalsta un vecāku pabalsta apmēru. Ja vienlaikus vecāks ir darba ņēmējs, pašnodarbinātais, autoratlīdzības saņēmējs vai arī ja prognozējamais pabalsta apmērs tiek aprēķināts par tālejošu periodu, portālā prognozētais pabalsta apmērs var atšķirties no VSAA aprēķinātā un piešķirtā pabalsta apmēra. Sagatavotajai prognozei ir tikai informatīvs raksturs, un tā nav uzziņa, bet tas ir ļoti labs palīglīdzeklis vecākiem, lai noskaidrotu ar kādu valsts atbalstu var rēķināties.

Visas atbildes vienkopus

Protams, katra pabalsta saņemšanai ir savi priekšnoteikumi un nianses, tāpēc ir vērts ar tiem rūpīgi iepazīties. Lai palīdzētu topošajiem vecākiem neapjukt pieejamo pakalpojumu informācijas gūzmā, tirdzniecības centrs “Domina Shopping” ceturtdien 25.janvārī, aicina ikvienu interesentu apmeklēt tematiskās Gaidību ceturtdienas, kur gatava atbildēt uz dažādiem jautājumiem būs gan Andrika Stretinska, gan citi eksperti: ģimenes psihoterapeite Aina Poiša, anesteziologs un reanimatologs Roberts Fūrmanis, vecmāte un VCA AURA Jauno ģimeņu skolas lektore Agnese Lemeševska.

“Bērniņa ienākšana ģimenē ir skaists notikums, kas tomēr būtiski maina vecāku ikdienu un ieradumus, tāpēc ir svarīgi visādos veidos atbalstīt jaunos un topošos vecākus. TC “Domina Shopping” jau daudzus gadus rīko tematiskās Gaidību ceturtdienas, kurās ar ekspertiem pārrunā bērniņa gaidīšanas un pēcdzemdību laikā svarīgus jautājumus. Mums ir liels prieks atbalstīt jaunos vecākus un palīdzēt veidot laimīgu, harmonisku sabiedrību,” saka TC “Domina Shopping” direktore Dina Bunce.

Gaidību ceturtdiena norisināsies 25.janvārī plkst.11.00-13.00 TC “Domina Shopping” centrālajā laukumā pie restorāna “Vairāk Saules”. Pasākuma laikā eksperti runās par tādām tēmām kā pēcdzemdību depresija, mazulim droša vide, māmiņalga un vecāku pabalsti 2024.gadā, pēc kādiem kritērijiem izvēlēties dzemdību vietu un savu speciālistu. Plašāka informācija: https://domina-shopping.lv/lv/pasakumi/gaidibu-4diena/

Lasiet arī: Visām recepšu zālēm apņemas ieviest vienotu uzcenojumu veidošanas mehānismu

Lasiet arī: Paaugstinās ikmēneša fiksēto maksājumu ģimenes ārstu praksēm

Seko mums arī FacebookDraugiem un X!

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas